Geir er pålagt å ta med plastsøppel fra havet – og ta regningen

Oslo Havn har ikke eget søppelsystem for de få fiskerne som fortsatt holder til der. Kommunen vil ta grep. Men ikke før neste år.

Fisker Geir Solhaug ombord på fiskebåten Luna.

Plastsøppel er ofte å finne i garnet til fisker Geir Solhaug.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Forrige uke fylte jeg nesten fire søppelsekker. Jeg fikk med meg blant annet garn og presenninger. Jeg måtte betale 500 kroner for å levere søppelet på dynga, forteller rekefisker Geir Solhaug.

Det er ikke bare reker og fisk som havner i garnet når han er ute alene i den lille fiskebåten «Luna». Han får også med seg andres plastsøppel som flyter i havet. I gjennomsnitt en halv til en sekk i uka. Det er ulovlig å kaste søppelet tilbake i vannet. Så han tar det med seg i bilen og kjører ti kilometer til gjenbruksstasjonen.

Geir er en av tre fiskere igjen i Oslo Havn. Havna har miljøstasjoner og systemer for å ta imot søppel fra lasteskip og cruisebåter. Samme type tilbud finnes ikke til fiskebåtene.

Geir Solhaug selger reker fra fiskebåten Luna på Aker Brygge i Oslo.

Geir selger reker fra fiskebåten sin hver fredag.

Foto: Truls Antonsen / NRK

– Burde vært inkludert i leia

Kjernen i saken er at fiskebåten til Geir blir ansett som en egen bedrift. Søppelet blir derfor næringsavfall, som han selv har ansvar for å håndtere. Også den herreløse plasten han fisker opp fra havet. Geir skjønner at ikke alle fiskere tar seg bryet.

– Sånn som det er i dag, hvor du må bruke masse energi og til og med betale penger for det, tror jeg det er veldig lett å «glemme» å ta med søppelet.

Oslo Havn bekrefter at det ikke er et eget tilbud for fiskere til å levere marint avfall. De kan få tilgang, slik som andre kunder i havna, til de nedgravde søppeldunkene på bryggen mot betaling, forklarer miljøsjef Heidi Neilson.

Geir forteller at han betaler rundt 90.000 kroner i året i havneavgift.

– Som leietakere betaler vi allerede så mye at søppelhåndtering burde vært inkludert. Enten det er mitt eget avfall eller plast jeg plukker fra bunnen, sier han.

Geir Solhaug står i fiskebåten Luna på Aker Brygge i Oslo.

«Luna» er en av få fiskebåter igjen i Oslo Havn.

Foto: Truls Antonsen / NRK

Neilson åpner for å se på nye mottak for marint avfall som både fiskerne og frivillige kan benytte. Oslo Havn har hatt møter med Bymiljøetaten om hvor et slikt mottak kan plasseres.

– Det er bra med stort engasjement for å fjerne avfall fra sjøen, sier hun.

– Vi er åpne for å se på løsninger som er praktisk gjennomførerbare. Men det er viktig at vi samarbeider med byen, så vi ikke lager parallelle systemer.

Planlegger mottak for marint avfall

I utgangspunktet har ikke Oslo kommune ansvar for å håndtere næringsavfall. Men saker som denne viser mangler ved dagens system når det kommer til søppel fra havet, sier Synnøve Fagerhaug Dalen, rådgiver for plastreduksjon i Bymiljøetaten.

Kommunen ønsker nå å samarbeide med private og frivillige aktører for å sette opp et mottak for marint avfall. Dette er et pilotprosjekt i en tidlig fase, understreker Dalen. Men hun håper at et tilbud kan være på plass i løpet av 2020.

– Kommunen vil være en del av løsningen. Her har vi sett at det er mangler i systemet, og nå tenker vi nytt om hvordan vi kan løse det. Vi jobber med en pilot til mottak av marint avfall, og i samarbeid med Oslo Havn vil vi finne ut hvor det kan stå.

– Kan man ikke bare sette opp en container når det er snakk om søppel fra noen få båter?

– Dette er et politisk spørsmål. Midlene til dette må komme fra et sted. I dag er det ikke i kommunens budsjetter eller mandater.

Geir er sier at han er «skeptisk avventende» til mottaksløsningen.

– Med fare for å virke negativ; jeg tror det når jeg får se det.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger