Hopp til innhold

Gaute Drevdal får stor reduksjon i straff – anker erstatningskrav

Kulturprofilen Gaute Drevdal (52) dømmes til ett år i fengsel. Han frifinnes for åtte av ni voldtekter og for seksuell omgang med en mindreårig, men må betale erstatning til fem av kvinnene. Drevdal anker til Høyesterett.

Gaute Drevdal

NY DOM: Gaute Drevdal, her avbildet i 2014. Han ønsket ikke å bli fotografert da NRK kontaktet ham under ankerettssaken i fjor høst.

Foto: NRK

Drevdal får en reduksjon på over 12 år i straffen fra tingrettsdommen.

Han må likevel betale erstatning til fem av kvinnene, på til sammen 690.000 kroner. Det er lavere beviskrav i spørsmålet om erstatning.

– Vår klient er lettet og glad over å være frifunnet på så godt som alle poster, etter seks tunge år. Vi har i fellesskap besluttet å anke de sivile kravene til Høyesterett, da vi mener de savner grunnlag, skriver Drevdals forsvarere Victoria Holmen og Ida Andenæs til NRK i 18-tiden fredag kveld.

Krimkommentator Øystein Milli i VG sier anken trolig er noe Drevdal ønsker fordi han håper å bli kvitt dette «skyldstempelet» som mange tenker erstatningskravet gir.

– Dette er jo en problemstilling vi blant annet kjenner fra Birgitte Tengs-saken. At man blir frikjent strafferettslig, men likevel blir økonomisk erstatningsansvarlig. Det er jo det Drevdal anker for å bli fullstendig renvasket, sier Milli.

Dommerne var uenige

Victoria Holmen forsvarer Drevdal.

Victoria Holmen forsvarer Drevdal.

Foto: My Tien Diep

Kulturprofilen ble i tingretten funnet skyldig og dømt til 13,5 år i fengsel for sovevoldtekter av ni unge kvinner og seksuell omgang med en mindreårig. Han ble også dømt til totalt å betale de fornærmede i saken mer enn 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

I lagmannsretten er han under varierende dissens frifunnet for åtte av de ni voldtektene og for seksuell omgang med en mindreårig.

– Det er godt å se at lagmannsretten skiller mellom følelser og bevis, og at lagmannsretten er i stand til å stå imot politiske strømninger og sterkt engasjement for domfellelse, sier forsvarer Victoria Holmen.

Straffen på ett år gjelder en sovevoldtekt begått i 2005.

Trine Beate Omland

Bistandsadvokat Trine Beate Omland.

Hun er veldig lettet og fornøyd over domfellelsen for sin del, og at retten enstemmig har funnet bevist at Drevdal har begått en voldtekt overfor henne. Hun er svært overrasket over at Drevdal ikke er domfelt for de andre forholdene, og hun har sterk sympati for de andre jentene, sier bistandsadvokat Trine Omland.

Statsadvokat Trude Antonsen sier til NRK at hun ikke kan kommentere saken fordi hun er opptatt i en annen sak og ikke har fått lest hele dommen.

Drevdal har blant annet vært sjefredaktør i Natt & Dag, daglig leder for magasinet Smug og pressesjef for Hovefestivalen.

I fjor høst ble straffesaken mot ham behandlet på nytt i retten. Ankesaken gikk over to måneder i Borgarting lagmannsrett etter at Drevdal sommeren 2020 anket dommen fra Oslo tingrett.

– Fortvilet over resultatet

NRK har vært i kontakt med koordinerende bistandsadvokat i saken der totalt syv advokater bistår kvinnene. Marte Svarstad Brodtkorb bistår også en av kvinnene. Dommen på 77 sider har akkurat kommet når NRK snakker med henne.

Marte Svarstad Brodtkorb

Marte Svarstad Brodtkorb bistår en av kvinnene.

Foto: Tore Linnerud

– Min klients reaksjon er at hun er fortvilet over resultatet og at hun ikke skjønner dette. Vi går gjennom dommen nå og ser at det er dissens, at det er delt på skyldspørsmålet, sier bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb.

– Viser hvor vanskelig det er å få rettsvern etter overgrep

Anne Kristine Bohinen

Bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen representer tre av de fornærmede kvinnene og leser gjennom dommen når NRK ringer.

Dommen illustrerer hvor vanskelig det er for en fornærmet å få rettsvern etter denne typen overgrep, sier Bohinen til NRK.

Mine klienter har ventet i flere år på denne dommen. Det har kommet en rekke frifinnelser som vi må forholde oss til. Jeg finner grunn til å understreke at retten har funnet Drevdal erstatningsrettslig ansvarlig og tilkjent flere av de fornærmede oppreisningserstatning for voldtekt, sier Bohinen.

Fester og nachspiel

Flere av de fornærmede kvinnene var på fester og nachspiel hos Drevdal. Det skal ha vært mye rus, alkohol og bruk av det narkotiske stoffet MDMA på disse festene.

Gaute Drevdal saken - Forsvarere

FORSVARERE: Victoria Holmen og Ida Andenæs har forsvart Drevdal i ankesaken i lagmannsretten. Her avbildet på første rettsdag i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Det er i hovedsak forbindelse med nachspiel og fester på hoteller og i leiligheter i Oslo at de omtalte overgrepene i tiltalen skal ha skjedd. Kvinnene mener de var ute av stand til å motsette seg handlingene fordi de sov eller var beruset. En av voldtektene skal ha skjedd på Hovefestivalen i Arendal.

Ulike forklaringer

I lagmannsretten fortalte kvinnene på nytt om overgrep. Drevdal har for de fleste postene vært enig i at det har vært seksuell omgang, men han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at kvinnene ikke har vært i stand til å gjøre motstand. Han nekter straffskyld.

Forsvarerne har beskrevet et utprøvende miljø med sex og rus. De mener det ikke finnes bevis for voldtekter.

I lagmannsretten la aktor frem en tekstmelding der to av kvinnene som først anmeldte Drevdal blir omtalt. Meldingen er fra en av de to kvinnene og ble sendt i juni 2015.

Gaute Drevdal saken - Statsadvokaten

Politiadvokat Hilde Strand (til venstre) og statsadvokat Trude Antonsen i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Drevdal sa i retten at mediene trengte en norsk versjon av Harvey Weinstein. Den amerikanske filmprodusenten ble, noen måneder før Drevdal, dømt til 23 år i fengsel for å ha begått seksuelle overgrep. Saken ble rullet opp etter anklagene som kom under #metoo.

AKTUELT NÅ