NRK Meny
Normal

Fellesforbundet har gitt opp frivillige lønnsforhandlinger

I årets lønnsoppgjør hadde ikke partene engang fått satt seg rundt forhandlingsbordet før de fløy i synet på hverandre. Streikevåren kan begynne tirsdag.

Leder i Norsk industri Stein Lier Hansen (t.h.) og leder i fellesforbundet Arve Bakke

Leder i Norsk industri Stein Lier Hansen (t.h.) og leder i fellesforbundet Arve Bakke er hovedmotstandere når frontfagene forhandler lønn. De blir ikke enige.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Riksmeklingsmannen slår fast at Fellesforbundet har gitt opp frivillig mekling. Det betyr at Riksmeklingsmannen har frem til klokken 24.00 tirsdag med å finne en løsning.

Klarer han ikke det går det mot streikevår.

– Begge partene har viktige interesser å ivareta, og det er betydelig avstand mellom partene i ulike saker. vi har hatt en prosess i alle punkt, men ikke kommet til enighet. Det er uklart hvor stor avstanden er for det gjenstår så mye arbeid, sier riksmekler Nils Dalseide.

Rett etter at Dalseide fortalte om at den frivillige meklingen ikke hadde lyktes, la Fellesforbundet ut melding om at de har varslet såkalt plassfratredelse for 30 prosent av sine medlemmer som er del av forhandlingene.

Det betyr at rundt 9 350 personer i 102 bedrifter over hele landet blir tatt ut i streik dersom man ikke kommer til enighet innen midnatt natt til tirsdag.

Full krangel om pensjon

Det eneste partene er enige om, er at lønnsoppgjøret ikke må svekke norsk industris konkurranseevne. Skal vi tro det kommer oppgjøret til å bli mer enn moderat for arbeidstakerne.

I kortversjonen til rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, som består av tallknusere fra myndighetene, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, heter det blant annet:

«Den kostnadsmessige konkurranseevnen målt isolert ved relative timelønnskostnader i industrien i felles valuta anslås å ha svekket seg med i gjennomsnitt 1,8 prosent per år de siste ti årene. Av dette kan 1,4 prosentpoeng tilskrives høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn hos handelspartnerne, mens resten skyldes en styrking av kronen.»

Da partene satte seg ved forhandlingsbordet gikk leder Stein Lier Hansen i Norsk Industri ut og sa at arbeidsgivernes smertegrense i årets oppgjør er lav.

– Vi kan ikke være med på noe særlig mer enn en 50-øring, sa Lier Hansen den gangen.

Pengene er imidlertid ikke ventet å være hovedkonflikten i årets oppgjør.

NHO ber LO glemme pensjonskrav

LOs representantskap vedtok nemlig allerede i februar at pensjon skal være ett av hovedkravene i dette oppgjøret.

De ønsker tariffestede pensjonsordninger også i privat sektor. Samtidig vil de ha gjennom ordninger som gir høyere pensjonsutbetalinger og som utjevner forskjellen mellom menn og kvinner.

Og de har tenkt til å sette makt bak kravene.

– Når vi fremmer krav om pensjon, så skal vi ha resultat på det, på samme måte som vi skal ha resultater når vi reiser krav om andre ting. Det samlede resultatet avgjør hvorvidt det blir konflikt eller ikke, sa Bakke i februar.

NHO har konsekvent sagt at de nekter å ta pensjonsdiskusjonen som en del av årets oppgjør.

Brudd i forhandlingene

Det gjorde at partene brøt lønnsforhandlingene ved første mulige anledning.

Nils Dalseide bekrefter brudd i lønnsforhandlingene 180314. Han varsler forhandlingsstart påfølgende dag.

Her bekrefter riksmekler Nils Dalseide bruddet etter første uke av forhandlingene.

Bruddet ble initiert av Fellesforbundet.

– Etter at vår forhandlingsdelegasjon i dag har gjennomgått status for forhandlingene, har vi konstatert at alle våre krav er avvist av arbeidsgiverne. For å komme i mål med en avtale innen 1. april har vi derfor vært nødt til å be om hjelp fra Riksmekleren, sa Fellesforbundets leder Arve Bakke den gangen.

Det eneste resultatet etter én uke med forhandlinger var at Stein Lier Hansen i Norsk Industri var helt enig med analysen til Fellesforbundet.

Fellesforbundet har varslet brudd i lønnsforhandlingene én uke ut i forhandlingene fordi de mener de ikke har fått gjennomslag for «noe som helst» så langt i forhandlingene.

Lederen i Fellesforbundet Arve Bakke (t.h.) brøt forhandlingene etter én uke.

– Det går for tregt og da er vi enig med motparten om at det er like godt å bryte slik at vi setter igang meklingsprosessen. Vi har ikke klart å nærme oss hverandre på noen områder, sa Lier Hansen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger