Hopp til innhold

Går mot asylenighet på Stortinget

Stortingets asylforlik inneholder forslag om luftbro fra Kirkenes for grunnløse asylsøkere og strengere krav til opphold. Avtalen presenteres trolig i løpet av dagen.

Asylforhandlinger

AVTALE: Onsdag fikk partigruppene på Stortinget se forslaget til asylforlik som de parlamentariske lederne har forhandlet fram. Målet er å legge fram en avtale torsdag. Bildet viser Jonas Gahr Støre, Ap-leder; Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp; Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre; Harald T. Nesvik, parlamentarisk leder i Frp og Knut Arild Hareide, Krf-leder (bakhode) under forhandlingene tirsdag.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB Scanpix

– Frp sitt gruppemøte har enstemmig sluttet opp om det som vi har diskutert, sa parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald T. Nesvik, til NRK onsdag kveld.

I går fikk partigruppene på Stortinget se forslaget til asylforlik som de parlamentariske lederne har forhandlet fram.

I formiddag møtes partilederne på Stortinget for å diskutere asylforliket. Etter det NRK får opplyst har regjeringen sikret flertall for alle punkter.

Innstramminger

NRK kjenner innholdet i skissen som er presentert i gruppemøtene onsdag.

Totalt foreslås det 17 eller 18 innstrammingstiltak som etter skal være etter alt å dømme skal være strakstiltak. Dette avgjøres torsdag. Punktene er utarbeidet basert på de 15 forslagene Høyre og Frp la frem tidligere i høst:

  • Økt bruk av midlertidig opphold, og at dette nærmest skal være hovedregelen.
  • Regjeringen blir bedt om å komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer i reglene for familiegjenforening.
  • Ytelsene til asylsøkerne som kommer til Norge skal være på et nivå som ikke fremstår som attraktivt målt mot andre land. Ett av punktene i det opprinnelige forslaget var at asylsøkere skulle få matkuponger og kutt i ytelser. Dette står ikke lenger eksplisitt i forliksforslaget.
  • Regelen som gir rett til opphold dersom asylsøknaden ikke er behandlet innen 15 måneder opphører.
  • Norge skal kunne stoppe bistand til land som ikke vil inngå returavtale.
  • Det kan opprettes omsorgssentre i opprinnelsesland for EMA, disse skal drives forsvarlig og i tråd med menneskerettighetene.
  • Beskyttelsesbehov skal ligge grunn for permanent opphold.

Mer enn Frp og Høyres 15 tiltak

Frps og Høyres forslag om økt botidskrav for statsborgerskap er tatt helt ut av listen. Samtidig er flere kommet til.

Etter det NRK forstår har Sp fått gjennomslag for at det skal opprettes en luftbro fra Kirkenes direkte til de viktigste avsenderlandene for mennesker med grunnløse asylsøknader. Det skal også etableres et apparat i Kirkenes for iverksettelse av utvisningsvedtak.

Skissen inneholder også formuleringer om at det skal legges større vekt på barnefaglige hensyn i saker som omhandler enslige mindreårige asylsøkere (EMA). UDI skal få mer penger, og partene ønsker en gjennomgang av norsk utlendingslov.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid, blant annet endelig politisk forankring i noen av partiene.

To-trinnsrakett; én innstrammings- og en integreringsdel

Tidligere i prosessen har Høyre og Frp stått hardt på at forhandlingene kun skal omhandle innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, mens de andre partiene også har ønsket å snakke om integreringstiltak.

Etter det NRK kjenner til er partiene enige om å forhandle videre om integreringstiltak. Nå beskrives prosessen som en to-trinnsrakett der man nå lanserer strakstiltak som skal ha innstrammende virkning.

Partiene er imidlertid enige om at man skal forhandle videre om integreringspolitiske tiltak som blant annet skal sette kommunene i stand til å håndtere økt bosetting.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger