Går hardt ut mot politidirektøren etter rusrapportavsløring: – Dypt urovekkende

MDG mener politidirektøren må gå av. Ifølge SV er tilliten til politiet skadet. Venstre ber om at politiets rolle i ruspolitikken granskes.

Freddy André Øvstegård

REAGERER: Ifølge Freddy André Øvstegård (SV) virker det som om politiet aktivt har valgt å undergrave en demokratisk valgt regjering på rusfeltet.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg har lenge sagt at Bjørnland må gå av. Dette sementerer det standpunktet. Hun har ikke noe alternativ nå. Hun har fullstendig misbrukt sin posisjon og tilliten, mener MDG-politiker Farid Shariati.

Farid Shariati

Farid Shariati (MDG).

Foto: Monica Løvdahl

Han sier til NRK at han reagerer sterkt på nyheten om at politidirektøren ti dager før resten av Norge, og regjeringen, visste innholdet i deler av rusreformutvalgets rapport.

Bjørnland mottok nemlig dissensen 9. desember 2019. Rapporten ble offentliggjort 19. desember samme år.

Shariati mener Bjørnlands kunnskap om rusreformutvalgets rapport, og framferdsel i debatten som fulgte, ødelegger for omdømmet til politiet som etat. Og svekker tilliten til henne som politidirektør.

NRK forklarer

Dette er NNPF-saken

Hva er NNPF?

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) beskriver seg selv som narkotikapolitisk. Organisasjonen består hovedsakelig av ansatte i politiet, men også ansatte i Tollvesenet, Forsvaret, påtelemyndigheten, Kriminalomsorgen og andre kan være medlemmer i organisasjonen. 

Er NNPF en del av politiet?

Både Politidirektoratet og NNPF sier at de ikke har noen formell tilknytning til hverandre. Samtidig har NRK omtalt at Politidirektoratet mellom 2001 og 2018 har gitt pengestøtte til foreningen utenom tilskuddsordningene direktoratet har forvaltet.

 

Politiet har også trukket medlemskontingenten til NNPF-medlemmer rett fra politilønnen. Det er en ordning eksperter sier vanligvis er forebeholdt fagforeninger. NNPF er ikke en fagforening.

 

Flere mediehus har dessuten omtalt organisasjonens samarbeid med kommuner, utelivsbransje og politi flere steder i landet. Enkelte bransjefolk som var en del av de etterhvert omdiskuterte utelivsavtalene har sagt at de ikke alltid forsto forskjellen på politi og NNPF. 

Hva sier politiet om dette?

Politiet har nå bestemt seg for at de vil granske båndene mellom seg selv og NNPF. Først sa Politidirektoratet at granskingen skulle bli intern, men etter press fra kritikerne ble granskingen gjort ekstern.

 

Utvalgets mandat og medlemmer er ikke bestemt enda. Men etter enda mer press besluttet Politidirektoratet å be Justisdepartmentet om å utpekte utvalgets medlemmer, og bestemme mandatet deres. 

Hva sier politikerne om dette?

De partiene som var for rusreformen synes at rusreformen bør behandles på nytt, blant annet på grunn av NNPF-bråket. Dette inkluderer Venstre, MDG, Høyre, Rødt og SV. Disse partiene mener og at NNPF burde bytte navn, slik at de ikke lenger har politi i navnet sitt.

 

Senterpartiet og Fremskrittspartiet mener dette er skivebom. Tidligere justisminister Per Willy Amundsen (Frp) synes Venstre fremstår som dårlige tapere når de ber om at reformen blir behandlet på nytt. 

Mener politidirektøren svekker politiets omdømme

– Bjørnland har tatt initiativ til en gransking. Imøtekommer hun ikke kritikerne?

– Måten hun har håndtert dette, har heller skapt mistanke enn å gjenoppta tilliten. Hun har latt seg presse etter trykk fra folket, mener Shariati, og legger til:

Ola Elvestuen (V)

Ola Elvestuen (V).

Foto: Vidar Ruud / NT

– Bjørnland skal ikke ha noen som helst form for ære for at det blir en kommisjon nå. Hun er skyldig i at vi trenger en politikommisjon.

Politidirektør Benedicte Bjørnland skriver i en e-post til NRK at hun ikke har mer å tilføye utover tidligere svar. Hun imøteser den eksterne gjennomgangen og resultatene derfra.

– Min uttalelse handler ikke om å blande seg inn i politikk, men å ta et tydelig standpunkt. Min uttalelse er faglig fundert, og det tilligger meg som øverste leder for politietaten et ansvar å være en faglig stemme også i det offentlige ordskiftet, sa Bjørnland til NRK på torsdag.

Venstre vil utvide granskingen

Venstres Ola Elvestuen sier han ikke var alene om å bli overrasket, da Bjørnland i 2019 sparket i gang debatten om rusreform i et debattinnlegg på nrk.no.

– Det er klart at når politidirektøren får innholdet i ekspertutvalgets rapport og kommenterer den, med tydelig standpunkt før noen andre har sett den, så er det Politidirektoratet som legger de første premissene, og legger grunnlaget for den debatten som kommer etterpå, sier Elvestuen til NRK.

Nå ønsker Elvestuen at politiets rolle i rusreformdebatten blir en del av den varslede granskingen av båndene mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening.

– Det er politiets rolle som politisk aktør, en koordinert politisk aktør, for å vinne fram og stoppe den rusreformen som regjeringen la fram, som må granskes, sier Elvestuen.

Også SV reagerer på NRKs sak fra torsdag:

– Dette er dypt urovekkende. Slik det fremkommer i saken, har politiet aktivt valgt å undergrave en demokratisk valgt regjering på rusfeltet. Politiet skader her tilliten til egen etat, det er alvorlig, sier Freddy André Øvstegård til NRK.

Ber Ap og Sp komme på banen

Han kaller det problematisk når politiet blir en politisk aktør. Samtidig etterlyser han stemmene til Sp og Ap:

– Er dette greit så lenge det er omforent med deres politikk på rusfeltet, spør Øvstegård.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere Bjørnlands kunnskap om deler av rusreform-rapporten.

– Departementet skal som kjent sette ned et utvalg for å se på rolleforståelse mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening. Arbeidet med å sette ned utvalget og utforme mandatet begynner etter ferien, sier han til NRK.

NRK har også vært i kontakt med Høyre, Frp, KrF, Ap og Sp. Høyre hadde ikke anledning til å kommentere saken. NRK har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar fra de øvrige partiene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger