Hopp til innhold

Går fra dør til dør i områder med mye smitte

45,7 prosent av norske koronasmittede er født i utlandet eller er norskfødte med utenlandske foreldre. I østlige bydeler i Oslo er smitten høy. Nå går ungdom fra dør til dør for å informere om testing.

Snakker med beboer på Vestli

Ungdomsvertene på Vestli, Hassan Raza og Mominah Kan

Foto: Terje Haugnes / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Andelen av befolkningen under 65 år med bekreftet covid-19, er høyere blant norskfødte med utenlandskfødte foreldre enn resten av befolkningen, kommer det fram i en rapport fra FHI.

I rapporten har de undersøkt grad av testing, bekreftet smitte og innleggelser på sykehus i denne befolkningsgruppen.

Personer med foreldre født i Pakistan, Somalia, Tyrkia og Irak har høyest andel med bekreftet smitte.

Skjult smitte

FHI mener det kan være mye skjult smitte i innvandrerbefolkningen.

– Vi skulle ønske det ble testet enda mer fordi vi ser at andelen som tester positivt i noen grupper er såpass høy. Det betyr at man ikke egentlig tester nok. Resultatet man må tilstrebe er at andelen som tester positivt må bli lavere, det er det man ønsker seg, sier overlege ved FHI, Trude Margrete Arnesen.

Trude Arnesen, overlege ved Folkehelseinstituttet

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Trude Margrete Arnesen

Foto: Norsk folkehelseinstitutt

Hun sier FHI frykter at de ikke oppdager all smitten som skjer. Årsakene til at folk ikke tester seg kan være mange.

– Det kan være hindringer som gjør at folk ikke tør å teste seg. Det kan være frykt for stor personlig kostnad ved isolering og karantene, som gjør at folk ikke tester seg. En del vil tape inntekt hvis de tester positivt og har et usikkert arbeidsforhold. Og det kan være skam og uthenging hvis man tester positivt.

Arnesen sier at det er viktig å jobbe med at de som tester positivt ikke møtes med fordømmelse.

– Vi har sett at en del grupper er blitt hengt ut fordi at det er mange positive, og enkeltpersoner også. Og det er et problem, for det fører til at andre folk ikke tester seg, ikke tør å gjøre det.

Hun sier at de som tester positivt må møtes på en inkluderende måte.

– De bør møtes med oppmuntring og takknemlighet for at de testet seg, ikke med utfrysing for at svaret ble positivt.

Arnesen sier at trangboddhet er en viktig årsak til de høye tallene.

– De som er utsatt for tettboddhet og der hvor mange bor sammen, er mer utsatt for smitte fra miljøet rundt dem. I bydelene i Oslo som har høyest smittetall, er rundt halvparten smittet i hjemmet.

Fra dør til dør

I bydel Stovner i Oslo var det 7,5 prosent som testet seg som fikk påvist korona i starten av januar.

For å få flere i bydelen til å teste seg har kommunen satt ut testbiler i på Stovner og Vestli, og engasjert ungdom som går fra dør til dør i boligområdene.

Informerer beboer

Ungdomsvertene informerer om testing og tiltak.

Foto: Terje Haugnes / NRK

– Vi har banket på dørene til folk for å informere dem om korona, tiltakene og testing. Vi har delt ut brosjyrer og hengt opp plakater i oppgangene, forteller ungdomsvertene Mominah Kan og Hassan Raza, som går rundt på Vestli.

De informerer også om testbilene.

– Vi forteller hvor bilene står, og at de kan gå og teste seg. Så har vi forklart dem hva som kommer til å foregå videre.

Mominah Kan forteller at folk har vært positive og glade for at det er en testbil på Vestli.

– Nå tror jeg det er flere som kommer til å teste seg. Det er mange eldre som er dårlige til beins som nå har en testbuss nærme seg. Så jeg tror det skal bli bedre nå.

Testbilen på Vestli

Oslo kommunes testbil på Vestli.

Foto: Terje Haugnes / NRK

Mer tilgjengelig

– Folk kommer ikke ut og får testet seg, og det er høye smittetall her i disse bydelene. Derfor har helseetaten i kommunen dratt ut med biler for å øke testkapasiteten der folk bor. Vi har gjort oss tilgjengelige med å ha bilene der folk bor, sier Athithan Kumarasamy som er Koordinator for testsenter Oslo.

Han sier det er vanskelig å si hvorfor så få tester seg i bydelen.

– Det er kulturforskjeller her. I noen kulturer kan det skape redsel om noen sier de har testa positivt. Og disse bydelene har mange utleieleiligheter, og mange som kommer fra andre land for å jobbe her. Det kan også være med på å øke smittetrenden, sier Kumarasamy.

 Athithan Kumarasamymy, koordinator vaksinesenter

Athithan Kumarasamy er koordinator for testsenteret

Foto: Terje Haugnes / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger