Hopp til innhold

Går av i protest mot Brustad

Alle medlemmene av Nasjonalt råd for fødselsomsorg la i går ned sine verv i protest mot helseministeren.

Professor Pål Øian

Professor Pål Øian

Foto: Heine Paus / NRK

Rådet kritiserer Sylvia Brustad for å ikke høre på fagfolk under arbeidet med en nasjonal strategi for fødselsomsorg.

Medlemmene av rådet mener også at Helse- og omsorgsdepartementet lar distriktspolitikk gå foran faglige krav.

De hevder at departementet motarbeider stortingsvedtaket fra 2001 om å gjennomføre en omstillingsprosess i fødselsomsorgen.

Brustad

Rådet kritiserer Sylvia Brustad for å ikke høre på fagfolk.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Helsedepartementet tar kritikken til etterretning og innrømmer at myndighetene kunne håndtert arbeidet på en bedre måte

Departementet starter nå arbeidet med å utnevne nye medlemmer.

Vanskelig samarbeid i lang tid 

I 2001 vedtok Stortinget å opprette Nasjonalt råd for fødselsomsorg. Rådet skulle bistå helsemyndighetene i omstillingsprosessene i fødselsomsorgen.

Samarbeidet med Helse- og omsorgsdepartementet har i lang tid vært vanskelig.

I går skrev medlemmene av rådet brev til Sosial- og helsedirektoratet og meddelte at de trekker seg fra vervene sine.

- Holder fagfolk utenfor

Professor Pål Øian ved Kvinneklinikken på Universitetssykehuset i Tromsø mener helseministeren holder fagfolk utenfor arbeidet med å lage en nasjonal strategi for fødselsomsorgen:

- Det er underlig at departementet har valgt å utarbeide denne strategien alene, og uten å søke hjelp fra fagfolk, sir Øian, som var leder for Nasjonalt råd for fødselsomsorg inntil fredag.

Han sier departementet ikke har søkt tilstrekkelig hjelp fra fagfolk.

- Ikke spurt til råds

Verken Nasjonalt råd for fødselsomsorg, jordmorforeningene, Norsk gynekologisk forening eller Sosial- og helsedirektoratet, har blitt spurt til råds, forteller Øian.

Han mener helseministeren heller ikke tar drifts- og bemanningsproblemene ved små fødeavdelinger på alvor.

- Helse- og omsorgsdepartementet vektlegger distriktspolitiske hensyn sterkere enn krav til faglig kvalitet, sier Øian.

- Det er underlig at departementet har valgt å utarbeide denne strategien alene, og uten å søke hjelp fra fagfolk.

 

Professor Pål Øian

- Ulovlige vaktberedskaper

Fødeavdelingen i Lærdal ble etter mye turbulens og lokale protester gjort om til fødestue i mars 2004. Avgjørelsen ble tatt av daværende helseminister Dagfinn Høybråten.

Øian mener tilbudet der er blitt uforsvarlig.

- Man går til dels i helt ulovlige vaktberedskaper hvor legene kan gå i døgnkontinuerlig vakt både en og to uker i trekk, sier han til NRK.

Brustad beklager

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) beklager at alle medlemmene av Nasjonalt råd for fødselsomsorg trekker seg.

– Jeg synes ikke det er noe ålreit, og det er helt klart at prosessen kunne vært bedre fra myndighetenes side, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ