Gamle satellitter skal gi bredbåndsdekning til Arktis

Kystvakten har testet nye systemer for å kunne kommunisere nord for 81 breddegrad. Det vil gjøre patruljering i Arktis mye tryggere.

Testing av satellitt i Arktis

ONLINE I ARKTIS: Forsvarsmateriell tester satellittkommunikasjon for å få internett til Kystvaktskipet Svalbard nord for 81 breddegrad.

​Kystvaktskipet Svalbard seiler nordover. Forbi øygruppen som har gitt skipet dets navn. Forbi 81 breddegrad. Vanligvis er det nå slutt på sambandsdekningen og god kommunikasjon med land. Men på denne turen skal det testes et system som kan forandre på dette.

Ute på isen rigger en gruppe ingeniører seg til. De bygger opp en satellittmottaker. Målet er å teste om de kan få bredbåndsdekning omtrent så langt fra folk som det er mulig å komme.

Endre Barane skipssjef KV Svalbard

TESTER: Skipssjef KV Svalbard, Endre Barane.

Foto: Simen Rudi / Forsvarsmateriell

– Når vi passerer 81 grader nord, har vi ikke lenger stabil sambandsdekning. Vi har ikke internett, telefon eller fjernsyn for den saks skyld. Vi er som man sier «in the dark», sier skipssjef Endre Barane på KV Svalbard.

Sikkerhetspolitisk viktig

Arktis er et sikkerhetspolitisk svært viktig område for Norge. Gjennom Arktisk Råd har Forsvaret forpliktet seg til å drive søk- og redningsoppdrag her.

Samtidig som isen smelter, øker skipstrafikken. Patruljering blir stadig viktigere for Kystvakten, men uten god og stabil sambandsdekning har dette vært ansett som utfordrende. Men med ny teknologi kan båten være «online» minst halve dagen.

Det skjer med en såkalt inklinert satellitt. Den er geostasjonær satellitt som ofte går mot slutten av sin levetid, derfor er den også relativt billig i drift og har teoretisk et dekningsområde helt opp til Nordpolen.

Satellittingeniør Vidar Madsen i Forsvarsmateriell

OPTIMISTISK: Satellittingeniør i Forsvarsmateriell Vidar Madsen.

Foto: Simen Rudi / Forsvarsmateriell

Redningsoppdrag

– Det er når satellitten er på sitt høyest punkt at Forsvaret kan nyttiggjøre seg av dekningen. Har man to eller tre satellitter kan man oppnå dekning opp til 24 timer i døgnet, i områder som per i dag ikke har bredbåndsdekning, sier Vidar Madsen, som er satellittingeniør i Forsvarsmateriell.

– Dette gjennombruddet kan resultere i en stor forbedring for Kystvakten og først og fremst KV Svalbard som løser oppdrag i Arktis. Dette kan komme meget godt til nytte i søk- og redningsoppdrag, og når vi skal overføre data til Haukeland sykehus ved telemedisin og til norske myndigheter i forbindelse med oljeutslipp, sier skipssjef Barane.

SISTE NYTT

Siste meldinger