Skuffet SV-leder: – Støre og Ap må vise i handling at de ønsker å bli grønnere

Jonas Gahr Støre lovet at Arbeiderpartiet skulle bli grønnere. De siste ukene har partiets politikk gått i stikk motsatt retning. Det sier SV-leder Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken

SKUFFET 1: SV-leder Audun Lysbakken er lei seg for at Ap og Jonas Gahr Støre har valgt grå fremfor grønn politikk i en rekke store saker i det siste.

Foto: Terje Pedersen

– Arbeiderpartiet har lenge lovet å bli grønnere, og vi har sett en lovende tendens, så derfor er jeg veldig skuffet over det som har skjedd de siste ukene.

Det sier Aps tidligere regjeringspartner, SV-leder Audun Lysbakken.

Han peker på fire saker der han mener Ap har valgt grått fremfor grønt den siste tiden:

– Jeg synes det er veldig skuffende at Ap i så sentrale miljøsaker, på så kort tid, har valgt å stå sammen med høyresiden istedenfor oss på samtlige. Vi er nødt til å vise at det går an å kombinere en politikk for rettferdig fordeling, arbeidsplasser og utvikling, med å få ned klimagassutslippene, sier Lysbakken.

Han har følgende oppfordring til Støre og Ap:

– Jeg setter pris på at de ønsker å bli grønnere, men nå må de vise i handling at det faktisk har skjedd en forandring.

Frå refs av eget ungdomsparti

SV-lederen er ikke den eneste som har gått til angrep på Støres og Ap veivalg i viktige klima- og miljøsaker den siste tiden.

Det har også deres eget ungdomsparti.

Ina Libak

SKUFFET 2: AUF-leder Ina Libak er lei seg for at Ap og Jonas Gahr Støre har valgt grå fremfor grønn politikk i en rekke store saker i det siste.

Foto: Terje Pedersen / NPK

Også de har reagert kraftig på moderpartiets omfavnelse av regjeringens forslag til iskant og støtten til ny oljeskatt.

– Aps forslag er elendig klimapolitikk, og minst like dårlig arbeidslivspolitikk, sa Libak i en pressemelding etter oljeskattforliket.

– Selv når alt tilsier at norsk økonomi trenger flere ben å stå på, forsøker Aps stortingsgruppe å piske liv i en død hest.

Om moderpartiets støtte til iskanten, sa Libak:

– Alle miljøfaglige råd er entydige på hvor iskantsonen skal gå, det stortingsflertallet nå gjør er å overkjøre faglige råd for å kunne pumpe opp mer olje og gass.

Støre lovet å gjøre Arbeiderpartiet grønt

Jonas Gahr Støre besøker Mo Industripark.

GRØNNE LØFTER: Da Jonas Gahr Støre ble leder i Ap lovet han å ta partiet i en markant grønnere retning.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Da Støre ble valgt til leder i Ap i 2014, lovet han å ta partiet i en grønn retning. I tiltredelsestalen sa han blant annet:

«(...) Vi skal sette en ny standard. Veksten skal ikke få ødelegge klimaet. Veksten skal bidra til å redde klimaet. Vi er den første generasjonen som til fulle ser og erfarer virkningene av klimaendringene. Kanskje er vi den siste generasjonen som kan gjøre noe med det.

(...) Klima kan ikke forstås som en sak, klima er en ramme rundt alle saker. Vårt ansvar er å lytte til fremtiden og oppgradere alle politikkområder.

(...) da må vi forbi kranglene om det handler om klima eller arbeidsplasser. Jeg ser helt klart at det vil komme vanskelige valg og avveininger. Men i vår politikk skal vi tenke sånn: En offensiv klimapolitikk og store muligheter i industrien går hånd i hånd.»

Støre forsikrer Lysbakken om at Ap fortsatt er et miljøparti.

– Arbeiderpartiet er og forblir et klimaparti. Men vi tror ikke på at vi klarer en rettferdig klimaomstilling uten industrien, vi er helt avhengig av å gjøre det med industrien. Norges viktigste bidrag for å kutte klimagasser er uten tvil teknologien vi kan skape og dele med verden. Det er våre fagfolk og kompetansemiljøet som er utviklet gjennom olje- og gassnæringen som er best egnet i verden til å utvikle energi fra havvind, fange, bruke og lagre karbon, utvikle nye løsninger med hydrogen, gjenbruke materialer og energi i sirkulærøkonomi, for å nevne noe. Det er dette kompetansemiljøet jeg snakker om i talen min, som jeg nå er glad for at vi kan hjelpe over kneika. Forsvinner det, lurer jeg på hvem Lysbakken mener skal utvikle de nye klimaløsningene, skriver Støre i en e-post.

Støre begrunner Aps veivalg i de fire eksemplene Lysbakken nevner slik:

  • Oljeskatt: Går olje- og gassindustrien overende, kan masseledighet fort bli resultatet. Da svekkes også vår mulighet til å bidra til det grønne skiftet, og derfor er det nødvendig hjelpe næringen gjennom krisen.
  • Iskanten: Planen Arbeiderpartiet har støttet, legger til grunn et tydelig føre-var-prinsipp for hele iskantsonen, både nord og sør for den nye petroleumsgrensen. Vi har fått gjennom at dette skal gjelde i hele sonen mellom fast is og åpent hav, og på denne måten har vi kraftig forbedret regjeringens forslag. Enigheten tar hensyn til sårbar og verdifull natur og gir samtidig forutsigbarhet for havnæringene.
  • Nordnorgebanen: Arbeiderpartiet har hele veien bedt om en skikkelig utredning av Nord-Norgebanen – også av klima- og miljøeffektene, slik at vi kan få den inn i Nasjonal transportplan. Det er på den måten vi bygger infrastruktur i Norge. Vi gjør det ikke ved å behandle prinsippforslag i Stortinget og følge opp med lettvinte utspill i media.
  • E18 vestover fra Oslo: Dette handler ikke bare om en motorvei, men også om kollektivtrafikk, sykkelstier og småveiene rundt. Prosjektet som nå er vedtatt, antas å føre til mer trafikk på ny E18, men tilsvarende mindre trafikk på de andre veiene som krysser bygrensen, og på lokalveinettet i Bærum. Det blir bussfelt i hver retning, og det understrekes at bomtakstene skal utformes slik at nullvekstmålet nås – det skal altså ikke bli mer biltrafikk inn i Oslo.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger