Gambiar tok Noreg til retten etter avslag

Ein gambiar har stevnet avslag om opphald i Norge for Oslo tingrett – som fann saka så utfordrande at dei sende den til EFTA-domstolen. EU-kommisjonen støttar mannen.

Advokat Arild Humlen

BANNLYST: Mannens advokat, Arild Humlen, meiner Norge har bannlyst klienten hans.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Mannens advokat, Arild Humlen, reagerer på at ein etter å gifta seg i Spania, opplever å vere bannlyst i Norge når ein vel å flytte heim, og dermed blir tvungen til å leva familielivet i eit anna europeisk land.

– Urimeleg

Mannen søkte om opphald basert på EØS-avtalen som gir fri flyt av varer, tenester, personar og kapital over landegrensene i EU og EØS.

Han fekk avslag på søknaden om opphald fordi den norske kona hans, då ho budde i Spania, ikkje var «økonomisk aktiv» – med andre ord, at ho ikkje arbeidstakar eller sjølvstendig næringsdrivande.

Men Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda (UNE) avslo søknaden om opphald for ektemannen, fordi vilkåra ikkje var oppfylt, ifølge seksjonssjef Marianne Granlund i Utlendingsnemnda.

– Intensjonen i EØS-avtalen er mellom anna at den skal stimulera til økonomisk aktivitet innanfor avtaleområdet. Derfor krev vi at dersom du skal returnera til Norge med ein ektefelle som ikkje har opphaldsrett her frå før, så skal du ha utøvd økonomisk aktivitet i det landet du har hatt bustad i. Du kan ha vore arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande eller utført tenester for eit firma.

Advokat Arild Humlen meiner dette er heilt urimeleg.

– Det som er oppsiktsvekkjande er at norske styresmakter krev at EU skal akseptera alle dei rettar som gjeld for norske borgarar når dei oppheld seg på europeisk territorium utanfor den norske grensa. Dei kan flytta til Sverige og Danmark, men ikkje vera her, seier han.

Til EFTA-domstolen

Den gambiske statsborgaren saksøkte staten etter avslaget. Oslo tingrett fann jussen vanskeleg og har brakt saka inn for EFTA-domstolen.

Regjeringsadvokaten fører saka for staten, og hevdar at dersom EØS-borgarar etter direktivet har opphaldsrett i ein stat, vil familiemedlemer få dei same rettane. Men når direktivet ikkje regulerer rett for borgarar til opphald i sitt eige land, kan heller ikkje familiemedlemmer automatisk få rett til det.

Under rettsforhandlingane i førre veke gav både EFTA sitt overvakingsorgan ESA og EU-kommisjonen uttrykk for at Norge har landa på feil standpunkt ved å nekta mannen opphald.

Det overraskar advokat Pål Wennerås hos Regjeringsadvokaten.

– Det tyder på at ESA og EU-kommisjonen i så fall vil invitera EFTA-domstolen til å utvida EØS-avtalen i retning av EU og unionsborgarskap, seier Wennerås til NRK.

– Er du overraska over det?

– Ja, det står fram som noko friskt, ja.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger