Hopp til innhold

Gå ett kvarter daglig - spar 50 mrd i året

Gå 15 minutter mer hver dag, da får du en stor helsegevinst. Og samfunnet kan spare enorme beløp om vi alle gjør det, viser beregninger fra Helsedirektoratet.

Video Samfunnet kan spare på spaserturer

VIDEO: Samfunnet kan spare på spaserturer.

Bare to av ti nordmenn er aktive i 30 minutter om dagen, som helsemyndighetene anbefaler. Og under halvparten går hver dag ti minutter sammenhengende. Det er en av grunnene til Vegvesenets nasjonale gåstrategi, som ble presentert nylig.

Ett kvarter er nok

– Å gå er så sunt at hvis to millioner nordmenn går ett kvarter mer hver dag i litt raskt tempo, vil det gi samfunnet en gevinst på 50 milliarder kroner i året, sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Og han forklarer:

– Det skyldes at flere ville holde seg friskere lenger, være mer på jobb og ha mer å gi. Og for den enkelte kan det bety flere friske leveår.

Han mener disse opplysningene bør få veimyndighetene til å prioritere gående og syklende høyere enn i dag, selv om det skulle gå på bekostning av biltrafikken.

Flere gang- og sykkelveier

– For helsas skyld bør det mye raskere bygges nye gang og sykkelveier, både i byer og tettsteder og langs riksveinettet, sier Larsen.

Helsedirektøren sier mange kommuner vil spare store beløp på å få en større del av befolkningen til å være litt mer fysisk aktive hver dag.

– Nå må kommunene betale en del av sykehusoppholdene, de har alt å tjene på en bedre folkehelse.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger