Ga bort 500.000 uten utlysning

Audun Lysbakken og Tora Aasland fra SV ga en halv million kroner hver til oppstarten av Kvinneuniversitetet Norden. Men ingen kan gjøre rede for om pengene er utlyst eller ikke.

Tora Aasland

Tora Aasland (SV) ga sin tidligere partikollega, Berit Ås, 500.000 kroner uten å lyse ut pengene.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

I 2010 gikk SVs første leder Berit Ås uklar med dem hun hadde stiftet Kvinneuniversitetet med og bestemte seg for å starte et nytt kvinneuniversitet, i Sverige, Kvinneuniversitetet Norden.

For å få penger til oppstarten gikk Berit Ås til sin partikollega Tora Aasland og forklarte situasjonen.

500.000 kroner

Forsknings- og høyere utdanningsminister Aasland kvitterte med å gi henne en halv million i oppstartskapital. Pengene ble aldri utlyst.

– I ettertid ser at midlene burde vært utlyst, ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet, for Tora Aasland til NRK fredag kveld.

Senere har Kunnskapsdepartementet ved Tora Aasland gitt Kvinneuniversitetet Norden ytterligere to millioner kroner, da etter søknad.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

Berit Ås

SV-nestor Berit Ås har mottatt statlige middler til sitt Kvinneuniversitetet Norden, uten at pengene ble lyst ut.

Foto: Thor Henry Bjor / NRK

Fredag ble det kjent at Halvorsen og Solhjell ga støtte uten søknad til Eddie Eidsvågs Pøbelprosjekt. Tidligere denne uken trakk Audun Lysbakken seg fra sitt verv som statsråd etter pengekluss og habilitetsproblemer i pengebevilgninger til organisasjoner.

I 2010 gikk Berit Ås videre til Audun Lysbakken i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Da fikk hun 500.000 kroner også av ham.

Lysbakkens tidligere departement klarer ikke å gjøre rede for om disse pengene ble utlyst.

I dag er Berit Ås kommunestyremedlem i Asker for SV. Hun er en kjempe i partiet og regnes som en feministisk pioner.

Habil

Tora Aasland og Berit Ås kjenner hverandre gjennom partiarbeid i SV, men Aasland hevder de ikke er nære og personlige venner. Hun vurderte seg derfor som habil da hun ga tilskudd til Kvinneuniversitetet i Norden.


Audun Lysbakken mente det ikke var nødvendig å gjøre en vurdering av habilitet da mente han ikke hadde noen relasjon til Berit Ås som gjorde ham inhabil.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsens habilitet ble aldri vurdert siden det var Aasland som håndterte saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger