Hopp til innhold

Fyrverkeri: Dette har du lov til

Nødbluss er strengt forbudt, og pass på klokka nå rakettene skal skytes i været. Men bryter du loven er det liten risiko for å bli straffet for det.

Brigadesjef Håvard Bakken i Oslo Brann- og redningsetat

Brigadesjef Håvard Bakken er ferdig utrustet for fyrverkerioppskyting. Han sier alle som er i nærheten av fyrverkeriet bør ha vernebriller på seg.

Foto: Helge Carlsen / NRK

– Det er nok mange som ikke har fått med seg at det finnes en forbudssone, og heller ikke at pinneraketter tatt med fra Sverige er ulovlig, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Oslo kommune.

Sigurd Folgerø Dalen ved Brann- og redningsetaten

Sigurd Folgerø Dalen håper folk koser seg, men at de følger reglene når de skyter opp raketter.

Foto: Brann- og redningsetaten
Brigadesjef Håvard Bakken med vernebriller

Vernebrillene finnes i størrelser for barn og voksne. Alle som er i nærheten av oppskytingen bør bruke det, sier Bakken.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Han gjør seg klar for nyttårsaften, og selv om han og resten av brannmannskapene rundt om i landet ikke har mulighet til å kontrollere at all fyrverkeribruk foregår innenfor loven, så håper han at folk er fornuftige.

– Vi må rett og slett bare mane til sunn fornuft, sier Dalen.

Han ber folk ta hensyn til eventuelle forbudssoner og bebyggelse.

Det ble i fjor importert over 2,5 millioner kilo med fyrverkeri til Norge, det er på omtrent samme nivå som tidligere. Selv om pinneraketter har blitt forbudt (se nede i listen), og antall skader ved bruk av fyrverkeri har gått noe ned totalt, så holder antall øyeskader seg stabilt høyt viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Og selv om brannvesenet maner til fornuft, så er det og noen helt håndfaste regler de ber ivrige oppskytere ta hensyn til.

Liten sjanse for å bli tatt

Bryter du loven er det derimot liten sjanse for at du blir straffet for det. Både politi og brannvesen har flere steder ekstra patruljer ute i forbindelse med nyttårsaften, men du skal være ekstra uheldig om du blir tatt forteller branninspektør Dalen.

– Hva skjer om du tenner opp en pinnerakett eller et nødbluss før klokken 18 den 31. desember?

– I utgangspunktet skjer det egentlig ikke så mye, vi har ikke mulighet til å kontrollere alt. Men man risikerer å bli stoppet og fratatt fyrverkeriet om man blir tatt på fersken. I verste fall risikerer man en bot.

Ønsker totalforbud

Brigadesjef Håvard Bakken i Oslo Brann- og redningsetat sier det viktigste budskapet for kvelden er at folk tar på seg vernebriller.

– Samtlige av de øyeskadene som ble rapportert i fjor skjedde hos folk som ikke hadde brukt vernebriller, sier Bakken som også mener barna bør utstyres med briller.

– Barna er gjerne tett på fyrverkeriet og de er mye av grunnen til at vi sender det opp. Da bør de også ha briller, fordi fyrverkeriet kan velte og komme i motsatt retning av det man hadde tenkt.

Etter at pinneforbudet ble innført har brannvesenet opplevd en nedgang i antall bygningsbranner, men den relativt snøfattige vinteren kan skape farlige situasjoner dersom rakettene havner på hustak.

Bakken skulle aller helst sett at privatpersoner ble fratatt retten til å sende opp raketter.

– Det beste for alle hadde vært om profesjonelle stod for dette. Så kunne man heller nyte synet på god avstand og kose seg med champagne ved midnatt.

Sjekk nyttårsværet på yr.no.

Dette er reglene du som privatperson må forholde seg til:

  • Aldersgrense

Det er 18 år aldersgrense for bruk av de fleste fyrverkerityper. For små stjerneskudd, kruttlapper og andre små fyverkeriartikler er aldergrensa 12 år.

  • Import og salg

Det er ulovlig å ta med seg fyrverkeri over grensa til Norge. Både brannvesen og tollvesen merker at det tas med fyrverkeri som ikke er lov i Norge, men også selve importen av fyrverkeri som er lovlig i Norge er ulovlig. – Vi vet at folk tar med seg dette over grensa, sier Dalen i brannvesenet i Oslo.

Fyrverkeri er kun tillatt solgt til privatpersoner mellom 27. og 31. desember hvert år.

  • Kinesiske lanterner

Det er lov å tenne og sende opp kinesiske papirlykter/lanterner i Norge, men både brannvesenet og hovedredningssentralene er ikke glade i lyktene på grunn av brannfare, og fordi de kan oppfattes som nødbluss. Det advares spesielt om bruk av disse i trehusbebyggelse. I enkeltkommuner er det lagt ned forbud mot bruken, det gjelder blant annet Oslo, Larvik og Ålesund.

DSB har flere ganger vurdert behovet for et forbud, men har inntil videre ikke valgt å anbefale et generelt lovforbud landet over.

  • Kun mellom 18.00 og 02.00

– Om du vil skyte opp raketter før klokken 18.00 på nyttårsaften så må du søke om tillatelse, sier branninspektør Dalen. Han forteller om forbudet mot å avfyre fyrverkeri utenom tidsrommet 18.00 til 02.00 på nyttårsaften.

Raketter med styringspinne, såkalte pinneraketter, har vært forbudt siden 2008. Disse er både ulovlige å selge og kjøpe. Også fyrverkeri som ligner leker er forbudt.

  • Nødbluss/nødraketter

Det er ikke lov å sende opp nødraketter og nødbluss på nyttårsaften, med mindre man er i nød. Skyter man opp i tiden like før, eller like etter nyttårsaften uten å være i nød, risikerer man å bli anmeldt for å slå falsk alarm.

  • Forbudssone

I flere av de største byene er det områder i sentrum hvor det er forbudt for privatpersoner å skyte opp fyrverkeri. I Oslo gjelder det innenfor Ring 2, og ved trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga. I Bergen er forbud innenfor bomringen og nær trehusbebyggelse, tilsvarende forbud finnes også i Stavanger, Trondheim og i flere andre kommuner rundt om i landet. Sjekk din hjemkommune.

Her finner du lovene og forskriftene som gjelder for fyverkeri (Lovdata).

  • Råd om bruk

Det anbefales å bruke vernebriller og tennstav når man bruker fyrverkeri. Og både DSB og brannvesenet er klare på at får du ikke fyr første gang, så skal du ikke tenne på en gang til. I tillegg ber de folk være edru når det brukes fyrverkeri. DSB henviser til nettsiden sikkerhverdag.no for flere råd.

AKTUELT NÅ