Fylkestingsvalg første gang i 1975

Direkte valg av fylkestingene ble vedtatt av Stortinget i 1974 og avholdt første gang i 1975.

NRKs valgstudio under kommune- og fylkestingsvalget i 1979
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix

Før den tid ble fylkestingene valgt indirekte, det vil si at medlemmene av fylkestingene ble valgt av kommunestyrene i hvert enkelt fylke.

Det fins 18 fylkesting i Norge, slik at hvert fylke utgjør et valgdistrikt.

Vilkårene for stemmerett er de samme som ved kommunevalg.

Fram til fylkestingsvalget i 2003 fantes det en ordning med utjevningsmandater. Tanken var at alle kommunene, om mulig, skulle være representert i fylkestinget.

Ordningen ble opphevet før valget i 2003.

Etter at direkte valg til fylkestingene ble etablert, har fylkestingsvalget alltid blitt avholdt samtidig med kommunevalget - mens valg til Storting og Sameting er for seg.

I noen land, som i Sverige, avholdes alle valgene samtidig.

Fylkestingene bestemmer selv hvor mange medlemmer det skal ha.

SISTE NYTT

Siste meldinger