Fylkesmannen: Gullhaug skole brøt loven

Samme år som den avdøde 13-åringen byttet skole etter angivelig mobbing på Gullhaug, skal to andre elever ved skolen også ha opplevd at mobbing ikke ble tatt på alvor. I en fersk tilsynsrapport fra Fylkesmannen avdekkes flere lovbrudd på skolen.

Gullhaug skole

GULLHAUG SKOLE: Fylkesmannen har gjennomført tilsyn ved skolen etter meldinger om at mobbing ikke ble tatt på alvor.

Foto: NRK

Elevene, som har en familierelasjon, sluttet på skolen i 2012, men saken har kommet opp i ettertid. Tilsynet ble først gjennomført høsten 2015.

Tilsynsrapport

TILSYNSRAPPORT: Fylkesmannen hadde tilsyn med Gullhaug skole fra september sist høst.

Bærum kommune ba Fylkesmannen gjennomføre tilsyn på bakgrunn av mistillit fremmet av elevenes foreldre knyttet til Gullhaug skoles håndtering av det psykososiale miljøet, går det fram av rapporten.

Fylkesmannen konkluderer blant annet med at skolen ikke gjør nok for å sikre at ansatte har en felles forståelse av hva rektor skal varsles om, og at det derfor ikke er sikkert at alle mobbesaker blir fulgt opp.

Politianmeldelse

Gullhaug skole ble 3. oktober 2012 politianmeldt av foreldre som hevdet at skolen brøt opplæringsloven. Dette fremkommer i et brev fra politiet til kommunalsjefen.

Saken ble henlagt av politiet 20. juni 2013, men samme sak er bakteppet for tilsynet som ble gjennomført i høst.

Utdanningsdirektør Grethe Hovda Parr hos Fylkesmannen sier det er sjelden de gjennomfører slike tilsyn basert på enkeltsaker.

– Skolen har gjort mye, men det er også ting som kan bli bedre, både på skole- og kommunenivå, sier Parr.

Tilsynet har sett på skolens og kommunens rutiner, både i skoleåret 2011/2012 og 2015/2016. Fylkesmannen konkluderer med at rutiner må endres hos både kommune og skole, går det fram av rapporten som NRK har fått innsyn i.

Peker på lovbrudd

I rapporten peker Fylkesmannen på flere lovbrudd, blant annet at skolen ikke har grepet inn tidlig nok.

«Gullhaug skole har ikke oppfylt sine lovpålagte plikter etter § 9a-3 tredje ledd da elev X gikk i 2. klasse. Vi anser det videre slik at skolen har oppfylt sine lovpålagte plikter etter § 9a-3 tredje ledd da elev X gikk i 3. klasse.»

I loven står det at skolen skal gjennomføre tiltak når foreldre eller elever ber om det i en sak om det psykososiale miljøet. Dette kan være tiltak mot krenkende adferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

– Det er alltid alvorlig når en skole ikke oppfyller sine lovpålagte plikter, og det er derfor kommunen/skoleeier blir bedt om å rette lovbruddene. Dette blir selvsagt vanskelig når det gjelder en elevsak som er noen år gammel, men har likevel stor betydning for skolens håndtering av saker per i dag og i fremtidige saker, sier Parr.

– Må sikre felles forståelse

Selv om skolen får godkjent mye av sitt arbeid, avdekket tilsynet flere brudd på opplæringsloven.

I tillegg til opplæringslovens § 9a-3 tredje ledd, har skolen brutt opplæringslovens § 9a-3 andre ledd (se fakta).

«Bærum kommune må i denne forbindelse sørge for at Gullhaug skole sikrer at de ansatte har en felles forståelse av hva det skal varsles om, og at rektor blir varslet i alle tilfeller», heter det i rapporten.

Ny granskning

I etterkant av 13-åringens dødsfall nyttårsaften ba Bærum kommune selv om gransking fra Fylkesmannen, som nå vil føre tilsyn med alle de tre skolene jenta har gått på; Gullhaug, Lesterud og Mølladammen.

Allerede første skoledag på ungdomsskolen skrev moren til 13-åringen brev til Fylkesmannen. Brevet ble sendt til kommunen, som Fylkesmannen mente var rett instans. Det ble aldri til noe tilsyn i denne saken.

Se tidslinje over morens gjentatte forsøk på hjelp

Skolesjefen: – Naturlig å ta et skritt tilbake

NRK har gjentatte ganger forsøkt å nå frem til rektor ved Gullhaug skole, men ikke fått svar til denne saken.

Herikstad i Bærum kommune

SKOLESJEF I BÆRUM: Siv Herikstad.

Foto: Stig Jarvik / NRK

Skolesjefen i Bærum, Siv Herikstad, understreker at de benyttet anledningen til å be Fylkesmannen om å gjennomføre et bredt tilsyn med både kommunen og skolen i høst, med utgangspunkt i den konkrete saken fra 2012.

– Vi opplevde at det ikke var mulig å komme til en felles forståelse av videre arbeid knyttet til en helt spesiell sak. Da var det naturlig for oss å ta et skritt tilbake og be eksterne om å se på vårt arbeid, sier skolesjefen til NRK.

– Enhver sak er en alvorlig sak

Punktet i rapporten om at mobbesaker kan gå under skolens radar, beskriver hun som alvorlig. Samtidig understreker hun at rapporten også påpeker at Gullhaug har gode systemer.

– Men vi må alltid ha en ydmykhet, sier Herikstad.

– Enhver sak der det fremsettes at skolen ikke har grepet inn, er en alvorlig sak. Det skal fattes vedtak og arbeides med tiltak i alle saker. Enhver såkalt 9a-sak, som er den paragrafen i opplæringsloven dette handler om, skal skolens ledelse håndtere.

Rapporten fra fylkesmannen er en foreløpig rapport. Bærum kommune kan komme med sine kommentarer til punktene før den endelige rapporten legges frem.

– Det er mitt fulle ansvar at kommunens 16.000 elever har et godt psykososialt miljø. Alle innbyggere kan være trygge på at vi har startet dette arbeidet. Vi sitter ikke og venter på den endelige rapporten, sier Herikstad.

FAU-leder ikke enig i kritkken

FAU-leder William Juul har ikke sett tilsynsarapporten fra Fylkesmannen, men mener det er et søkelys på miljøfremmende tiltak på Gullhaug skole.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken. Skolen tar mobbing på alvor, men har kanskje ikke klart å gjøre miljøet bra nok, sier Juul.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger