Hopp til innhold

Fylkeslege får fritak fra arbeidsplikten – beholder millionlønn fra staten

Kostnaden for å få fylkesmennenes lederkabal etter sammenslåinger til å gå opp, kommer på flere millioner kroner.

Ketil Kongelstad

Fra nyttår slipper avtroppende fylkeslege Ketil Kongelstad å jobbe - men beholder likevel millionlønnen i halvannet år til.

Foto: NRK

Det kommer frem i dokumenter NRK har fått innsyn i fra landets fylkesmenn:

  • Fylkeslege Ketil Kongelstad (66) har avtalt at han får beholde lønn og tittel som fylkeslege frem til 1. januar 2020. Fra da av har han ingen arbeidsplikt, og får full lønn frem til 30. juni 2021. Kongelstad har en årslønn på 1.068.000 kroner.
  • Fylkeslege Steinar Aase (67) i Telemark inngikk en avtale om full lønn uten arbeidsplikt. Avtalen gjelder fra 1. januar i år, og gir Aase rett til å beholde årslønn på 1.176.237 kroner frem til han fyller 70 år.

NRK er kjent med at Kommunaldepartementet var involvert i begge prosessene. Begge fylkeslegene er nemlig utnevnt til embedsmenn av Kongen i statsråd, og kan av den grunn ikke sies opp.

– Dersom arbeidsgiver og embetsmannen ikke kommer til enighet om nye oppgaver, kan løsningen være en sluttavtale, skriver fungerende departementsråd Knut Syvertsen i en e-post til NRK.

Fortsetter i full jobb

Mens Ketil Kongelstad i praksis vil gå av med pensjon fra han fyller 67 år i 2020, har fylkeslege-kollega Steinar Aase lagt andre planer.

– Jeg regner med å ha mer enn nok å gjøre i nåværende jobb ut dette året. Jeg håper å være yrkesaktiv til jeg er 70 år gammel, sier Aase til NRK.

Fylkeslege, Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase har også en avtale som gir ham fritak fra arbeidsplikt, men han ønsker likevel å stå i full jobb til han blir 70.

Foto: Jonas Sivertsen Fossing

Han gir uttrykk for at han personlig gjerne skulle vært fylkesmannsreformen foruten.

– Aller helst ville jeg ha fortsatt akkurat sånn som før. Reformen gjorde at avdelingen vår ble delt på tre nye avdelinger, og svært mange medarbeidere sluttet. Da syntes jeg det var naturlig å si fra meg de lederoppgavene som jeg hadde hatt i 11 år, og det ble laget en avtale ut fra det jeg har rett til, sier han.

NRK har vært i kontakt med Ketil Kongelstad, som ikke ønsker å kommentere denne saken. Han får i likhet med Aase gode skussmål av sin arbeidsgiver.

Fikk tilbud om å gjøre noe

Det var fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland som fremforhandlet avtalen som gir Ketil Kongelstad rett til å slutte å jobbe fra 1. januar neste år, men like fullt heve full lønn.

Valgerd Svarstad Haugland

Fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, er godt fornøyd med sluttavtalen hun ga Ketil Kongelstad.

Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

– Jeg synes vi har kommet fram til en god avtale, sett i lys av det regelverket som er for fylkesleger, med en Legeforening som mener de har full rett til å gå av uten arbeidsplikt til de er 70 år.

Hun forteller at Kongelstad fikk tilbud om å jobbe videre.

– Han fikk tilbud om å få nye arbeidsoppgaver, ja. Vi hadde også, selvfølgelig, sett at han ville jobbe hos oss enda lenger. Men når man er i forhandlinger, så må man avveie hvorvidt du skal innfri krav eller gå videre med saken. Da valgte vi å gi ham medhold i deler av sitt ønske, også synes vi det er helt greit.

På direkte spørsmål fra NRK, sier Kommunaldepartementet at Fylkesmannen i Oslo og Akershus kunne ha pålagt Kongelstad å jobbe lenger.

– Fylkesleger som er uavsettelige embetsmenn, kan pålegges arbeidsoppgaver av samme art som oppgavene de utførte i embetet de ble utnevnt til, skriver fungerende departementsråd Knut Syvertsen.

Mener departementet at det er riktig at man skal betale en person med årelang erfaring som fylkeslege, uten at hans fagkompetanse blir brukt?

– Reglene gjelder for alle uavsettelige embetsmenn, men alle saker er forskjellige og har ikke nødvendigvis samme løsning. Det er det enkelte fylkesmannsembete og den enkelte embetsmann som sammen må finne fram til den beste løsningen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger