Hopp til innhold

Furuholmen kastet ut av Advokatforeningen

Advokatene Morten Furuholmen og Rune Berg er kastet ut av Advokatforeningen etter at de ble dømt for heleri i den såkalte koffertsaken

Morten Furuholmen

Advokat Morten Furuholmen får ikke lenger være medlem i Advokatforeningen etter at han ble dømt for heleri.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Advokatforeningens hovedstyre bestemte seg for å eksludere de to på et møte i dag.

Se de to eksklusjonsvedtakene her og her.

– Nødvendig reaksjon

– Dette er en nødvendig reaksjon på svært alvorlige overtredelser, sier foreningens leder Berit Reiss-Andersen

– Furuholmen ekskluderes fordi han er dømt for forsøk på grovt heleri. Handlingen er begått i rollen som advokat. Han og advokat Rune Berg er begge dømt i samme sak, og Advokatforeningens hovedstyre har i dag fattet vedtak om ekslusjon, sier Berit Reiss-Andersen til NRK.

Et enstemmig hovedstyre mente det var nødvendig å ekskludere de to.

Morten Furuholmen og Rune Berg ble dømt i Høyesterett i etterkant av den såkalte koffertsaken, men to får får beholde sin advokatbevilling, og kan dermed fortsette som advokater.

– Det er ikke vi som avgjør om en advokat skal beholde bevillingen eller ikke. Vi tar tilsynsrådets vedtakt til etterretning og vil ikke kommentere det nærmere, sier Reiss-Andersen til NRK.

Sjelden kost

I begge eksklusjonsvedtakene viser Advokatforeningens hovedstyre til dom fra Høyesterett. I vedtakene vises det i tillegg til at både Disiplinærutvalget og Advokatforeningens kretsstyre i Oslo har gått inn for eksklusjon av advokatene

– Det er viktig for Advokatforeningen å stille krav til våre medlemmer. Og allmenheten forventer at advokater ikke begår straffbare handlinger i advokatgjerningen sin, sier Reiss-Andersen til NRK.

Hun sier det ikke er vanlig med eksklusjoner i foreningen.

– Det skjer heldigvis sjelden. Vi har hatt en opptelling, og siden midten av 70-tallet har vi hatt 17 eksklusjonssaker, sier Reiss-Andersen.

– Vil uansett ikke være medlem

Morten Furuholmen sier til NRK at han tar avgjørelsen fra Advokatforeningen med stor ro.

– Jeg er ikke avhengig av å være medlem av Advokatforeningen, og har heller ikke noe ønske om det. Det som betyr noe for meg i denne saken er at jeg har støtte i mitt eget bransjeorgan, Forsvarergruppen av 1977, sier Furuholmen som likevel er misfornøyd med hvordan Advokatforeningen har opptrådt.

– Det er min oppfatning at de i denne prosessen har vært tvetydige, prinsippløse, og for å si det på godt norsk, ganske ynkelige.

AKTUELT NÅ