Hopp til innhold

Fullvaksinerte kan ha mer kontakt privat

Fullvaksinerte kan ha nær kontakt med andre fullvaksinerte og uvaksinerte utenfor risikogruppen. Men dette gjelder bare i private hjem. I det offentlige rom blir det ingen endringer.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

SMÅ ENDRINGER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie, flankert av justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høie sier de har stadig bedre dokumentasjon på at vaksine hindrer smittespredning. Men han påpeker at vaksinen ikke gjelder 100 prosent, og at det fortsatt vil være noe risiko.

Derfor mener han at rådene må være like for de uvaksinerte og de vaksinerte i det offentlige rom.

Men privat kommer det noen lettelser.

– Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte og uvaksinerte utenfor risikogruppen, sier Høie.

Kan man ha flere gjester enn de anbefalte 5?

– Ikke foreløpig. Det er ting vi jobber med, og det er grunn til å tro at det kommer andre justeringer, råd og regler for de som er vaksinerte. Dette er det vi kan gå ut med nå, og da mente vi at det var riktig å gjøre det selv om det vil komme nye spørsmål.

– Når har dere de vurderingene på plass?

– Vi håper det ikke går for lang tid. Nå begynner ganske mange å bli fullvaksinert, og mange begynner å få første dose. Det betyr at det blir flere spørsmål og større behov for å avklare disse tingene.

Derfor må det fortsatt være strengt

Helseministeren påpeker at vaksinerte i noen tilfeller kan smitte videre, og at de derfor ikke kan åpne opp mer.

– Ute blant folk kan man ikke vite om det er uvaksinerte personer i risikogruppen i nærheten. Så lenge mange er ubeskyttet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet og smitte andre, så må fortsatt råd og regler være de samme for vaksinerte og uvaksinerte i det offentlige rom, sier Høie.

Fortsatt er mye usikkert, men Høie håper det nærmer seg trinn to i gjenåpningsplanen.

– Hvis alt går som vi håper, tar vi andre trinn siste halvdel av mai, sier Høie.

Etter hvert som en stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, vil antallsbegrensninger og andre generelle smitteverntiltak kunne lettes for alle, forklarer Høie.

Risiko?

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI ble spurt om det er en risiko å åpne opp for nærkontakt. Man har sett tilfeller av fullvaksinerte som er blitt smittet. Er dette da trygt?

– Vår vurdering er at det er det. Men det er klart at det er en risiko for at man kan utvikle sykdom selv om man er vaksinert. Det har ikke 100 prosent effekt. Sånn er det med alle vaksiner. Selv om dette er veldig gode vaksiner, vil det være noe restrisiko. Men den er liten, svarer Vold.

Høie påpeker at de ikke styrer mot et samfunn der vi skal ha null risiko.

– Det tror jeg er et samfunn som ingen av oss hadde tålt leve i, sier Høie.

1,2 mill. har fått første dose

I Norge har nå over 1,2 millioner personer fått første vaksinedose. Nær 310.000 har fått andre dose og er dermed fullvaksinert.

Blant dem er det kun påvist covid-19 hos 0,08 prosent, opplyser FHI-overlege Preben Aavitsland til NRK.

Han sier at det er færre alvorlige tilfeller hos de eldre gruppene.

– Det er færre som kan bli smittet og færre som kan bli smittekilder. Dermed kan vaksinasjon etter hvert erstatte andre tiltak, sier Aavitsland.

Guldvog håper på koronasertifikat

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet

LITE SMITTE: Det er påvist svært få smittetilfeller hos fullvaksinerte, ifølge FHI. I tillegg er det færre som smitter videre.

Foto: Tor Erik Schrøder

Tirsdag i neste uke kommer den første versjonen av myndighetenes koronasertifikat, som også er blitt omtalt som koronapass.

Koronasertifikatet vil inneholde informasjon om vaksinestatus, gjennomgått covid-19 og nyeste teststatus. Dette kan føre til at det også blir enkelte lettelser i det offentlige rom for dem som har dette sertifikatet i orden. Men det vil da ikke bare være mulig gjennom vaksine.

– Vi ser også på å se hva vaksinestatus skal ha å si for karanteneplikt, sier Høie.

Versjonen som lanseres i neste uke, vil være en forenklet utgave. Denne vil senere bli erstattet av oppdaterte og mer ferdige versjoner, som vil være i tråd med EU.

Det er foreløpig uklart hvilke konkrete formål sertifikatet skal benyttes til.

Helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

TROR VAKSINEPASS KOMMER: Helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

NRK spurte helsedirektør Bjørn Guldvog om han tror det kan bli en normal sommer med tanke på turisme.

– Jeg tror det er muligheter for det, men det avhenger også av smittesituasjonen i andre land og hvilke utland man har planer om å reise til, sier Guldvog.

Han tror vaksinepassene kommer.

– I slutten av juni håper vi at vi i Europa har et felles korona- eller vaksinepass. Men det er avhengig av hva slags smittesituasjon vi får i Europa nå og hvor trygge vi kan være på teknologien. Vi begynner å tro at den kan bli bra, sånn at vi har et verifisert vaksinepass. Men vi vil gå stegvis fram, sier Guldvog.

FHI har vært positiv til bruken av koronasertifikat, men har samtidig pekt på utfordringene knyttet til urettferdighet ved at folk gis fordeler.

Ferie, øl og konserter

EU har besluttet å innføre en ordning med koronapass for at folk skal kunne feriere i utlandet til sommeren.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har vært skeptiske til at et koronapass skal gi fordeler ved reising.

De mener at dette er urettferdig fordi vaksinene er skjevt fordelt globalt, noe som vil føre til at et slikt koronapass vil øke kløften mellom mennesker fra ulike land.

Skjenkestopp

FORDELER: I flere land er det gitt fordeler for fullvaksinerte, blant annet inngang på serveringssteder, konserter og lignende arrangementer.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Israel er blant landene som har kommet lengst med sitt vaksineprogram, og godt over halvparten av befolkningen er vaksinert.

Vaksinerte innbyggere fått en rekke fordeler, som å kunne gå på treningssentre, konserter og diverse kulturarrangementer.

I Danmark er koronasertifikatet planlagt å være en viktig del av gjenåpningen. Innendørsgjester på serveringssteder vil være nødt til å vise fram sertifikatet. Det samme gjelder folk som vil på museum, biblioteker og idrettsarrangementer.

Seks av ti støtter sertifikatet

I Norge har reaksjonene til et sertifikat vært stort sett vært positive.

En fersk spørreundersøkelse fra Norsk koronamonitor viste at seks av ti nordmenn stiller seg positive til at fullvaksinerte bør få fordeler i samfunnet.

Fra før har vaksinerte allerede unntak for ventekarantene og i noen tilfeller for smittekarantene.

– Det er naturlig at også atferdsrådene etter hvert til de vaksinerte tilpasses den reduserte risiko de utgjør for å bli smittet og smittsomme, sier Aavitsland i FHI.

– Vi vil se på erfaringene fra Danmark, Israel og andre land med vaksinesertifikater og nøye vurdere fordeler og ulemper av økonomisk, etisk, juridisk og strategisk art, sier han.

– Viktig med tydelige signaler

Aavitsland påpeker at andre lands bruk av sertifikat for internasjonale reiser har stor betydning for vurderingene som gjøres i Norge.

– Her følger vi med på det som bestemmes i EU og i WHO, for det vil få konsekvenser for utlendinger som skal komme hit og for nordmenn som skal reise ut.

Kompensasjonsordning til bedrifter

VIKTIG FOR REISELIVET: Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen mener det er svært viktig å få på plass et koronapass i tråd med EU.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Virke er tydelige på at de ønsker et koronasertifikat til lettelser for vaksinerte her hjemme, men spesielt med tanke på reiselivet.

– Vi er nødt til å få EU-løsningen på plass. Det er viktig at vi ikke blir hengende etter. Bransjen må få tydelige signaler tidlig nok, slik at de får tid til å planlegge, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke til NRK.

Han peker på at etterhvert som vaksinasjonsgraden øker, så vil det også være mulig for generelle lettelser.

– Men på veien dit vil noen være avhengige av koronapass, og virksomhetene har lyst til å åpne og drive virksomheten på en trygg måte, sier Kristensen.

AKTUELT NÅ