Hopp til innhold

Full uenighet om brystkreftscreening

De siste 20 årene har over 18.000 kvinner fått avdekket brystkreft gjennom mammografiprogrammet, ifølge Kreftregisteret. – De overdriver og feilinformerer, mener FHI-forsker.

MAMMOGRAFI

FEILINFORMERENDE: 18 640 kvinner skal ha fått avdekket brystkreft gjennom det norske mammografiprogrammet. FHI-forsker mener tallene er overdrevne og feilinformerende.

Foto: Christine Olsson/tt / NTB scanpix

Mandag la Kreftregisteret frem en rapport som tar for seg det norske mammografiprogrammet fra oppstarten i 1996 frem til i dag.

Hovedkonklusjonen er at programmet har redusert dødeligheten for brystkreft for dem som møter til screening med 40 prosent.

– Da vi startet screeningprogrammet døde over 800 kvinner hvert år av brystkreft. Nå er vi nede i under 600. Vi redder godt over 100 liv i året, det tror jeg at jeg har belegg for å si, sier Solveig Hofvind, seksjonsleder for Mammografiprogrammet i Kreftregisteret.

– Noen vil nok dø av det

Totalt har 18.640 kvinner fått avdekket brystkreft gjennom programmet, fastslår rapporten. Men forsker Per-Henrik Zahl ved Folkehelseinstituttet (FHI) er uenig i tallene. Han mener Kreftregisteret «overdriver og dermed feilinformerer kvinner».

Per-Henrik Zahl

OVER HALVPARTEN BURDE IKKE VÆRT BEHANDLET: FHI-forsker Per-Henrik Zahl mener Kreftregisteret også må komme med tall på hvor mange som er overdiagnostiserte.

Foto: FHI

– Når man sier at 18.000 kvinner er blitt diagnostisert gjennom mammografiprogrammet, burde man også komme med et tall på hvor mange som er overdiagnostisert, sier Zahl, som tror at over halvparten av de 18.000 aldri burde vært behandlet for brystkreft.

– Faren er at man behandler et stort antall friske kvinner helt unødvendig med cellegift, strålebehandling og antiøstrogener i fem år. Noen av disse friske kvinnene vil nok dø av det, sier forskeren.

Forsvarer programmet

Solveig Hofvind sier Zahl ikke har bevis for å si at over halvparten av kvinnene er overdiagnostiserte. Hun understreker at mammografiprogrammet er en livredder, tross faren for overbehandling.

Solveig Hofvind

IKKE GRUNNLAG: Seksjonsleder for Mammografiprogrammet i Kreftregisteret Solveig Hofvind mener Zahl ikke har bevis for uttalelsene sine.

Foto: George Eustice / NRK

– Det er fare for overbehandling i all type diagnostikk, men innenfor brystkreft vet vi at svulster kan ligge rolig lenge og så plutselig våkne opp. Derfor tilbys alle kvinner som har kreftceller i svulsten behandling, sier hun.

Seksjonslederen forteller at de nå satser stort på pasientbehandling.

– Alle de 18.000 kvinnene hadde kreftsvulster i varierende grad. Noen kan ha fått tøffere behandling enn de trengte. Hvor mange er umulig å si fordi kunnskapen på feltet ikke rår lenger, men vi jobber nå for å gi flest mulig skreddersydd pasientbehandling, sier hun.

– Kvinnene må få objektiv informasjon

– Overdiagnostikk per definisjon redder ingen liv, svarer Per-Henrik Zahl.

– Overdiagnostikk er diagnostikk av en liten svulst som aldri ville blitt til sykdom i pasientens levetid, så det er utelukkende skadelig for kvinner. Når man innkaller kvinner til en såpass kontroversiell diagnostisk prosedyre, bør man informere om fordelene og ulempene på en objektiv måte, ikke en subjektiv måte til fordel for mammografiscreening.

Hofvind mener Zahl ikke er oppdatert.

– Vi synes selv vi at vi gjør en god jobb med å gi informasjon til kvinner, men vi jobber alltid mot å bli bedre. Gjennom nettsidene våre og brosjyrer får kvinner god informasjon, i tillegg til at de får god oppfølging når de kommer til oss, sier hun.

Zahl mener Kreftregisteret fremstiller programmet som en større suksess enn det faktisk er for å holde oppmøteprosenten oppe.

– Hvis kvinner slutter å møte til mammografiscreening, vil det være en fallitterklæring for screeningsprogrammet, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT