Hopp til innhold

Full seier for grunneierne

Høyesterett har bestemt at prisen for festet tomt nå kan reguleres etter tomteverdien. For grunneier Abraham Grimstvedt betyr det en halv million kroner mer i året.

Grunneiere vant i høyesterett

Høyesterett avsa i dag dom i storkammer om endringer av tomtefesteavgiften.

Det ble full seier for grunneierne i Tomtefestesaken som ble behandlet i Høyesterett onsdag.

Striden sto om hvordan festeavgiften skulle reguleres, altså hvor mye det skal koste for de som leier tomten.

En enstemmig Høyesterett kom frem til at prisen for festet tomt nå kan reguleres etter tomteverdien.

Kan kreve høyere avgift

Dommen kan få konsekvenser for mer enn 100.000 festekontrakter, som har Bondelagets standardkontrakter fra 60-talllet.

Bakgrunnen for konflikten er endringer i loven som Stortinget vedtok i 2004, hvor tomteeiere skulle få et engangsløft regulert etter tomteverdien.

Siden dette bare skulle gjelde én gang, har flere tomtefestere hevdet at konsumprisreguleringer etter 1. januar 2002 kan regnes som engangsløftet.

Dette fikk de ikke gjennomslag for. Dermed kan flere grunneiere kreve en engangssum som vil gi en høyere årlig avgift for festerne.

Får en halv million mer i året

Det har vært en lang konflikt helt siden lovendringen kom, og saken havnet i Høyesterett også i 2007. Da kom retten frem til motsatt konklusjon enn i dag.

– Det var så urettferdig det som stod i den dommen, sier Abraham Grimstvedt, som er bonde i Nissedal med 150 festetomter.

Saken ble anket videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som i 2012 fastslo at det norske lovverket var i strid med vernet av eiendomsretten. Dagens domsavsigelse i Høyesterett har tatt konsekvensen av det.

– Jeg er veldig fornøyd. Festeavgifta fra 40 år siden begynte på 250 kroner og er på snaut 2000 kroner i dag. Tomteprisen per i dag ligger på rundt en halv million. Ergo har den steget med 100 ganger, mens festeavgifta har steget med åtte ganger, forklarer Grimstvedt.

Han kan nå få en halv million kroner i økte festeavgifter. Om han skal selge tomtene sine, betyr det en økning på 12-13 millioner kroner i tomtepris.

Mener flere ikke har råd

– Det kan bety at festere ikke har råd til å betale avgifter og må selge, sier festernes advokat, Jens Stedje Røegh.

Han mener konsekvensen av dommen vil bli en for høy pris for mange hytteeiere.

– Det vil kunne være flere 100 prosent i økning i avgifter, fra 2000 kroner i året til det som er det gjeldende taket i Tomtefesteloven på 11-12 000 kroner.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger