Full oljekrangel i regjeringa

OSLO/KRISTIANSAND (NRK): Ola Borten Moes statssekretær tar offentleg til motmæle mot miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) etter eit direkteintervju med sistnemnde i Dagsrevyen måndag.

Ola Borten Moes statssekretær tar offentleg til motmæle mot miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) etter eit direkteintervju med sistnemnde i Dagsrevyen måndag.

NETT-TV: Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell sa i Dagsrevyen at regjeringa har sagt nei til opning av Jan Mayen.

Per Rune Henriksen

Statssekretær Per Rune Henriksen i olje- og energidepartementet seier det er feil at regjeringa har sagt nei til å opne områda rundt Jan Mayen for oljeleiting.

Foto: Arbeiderpartiet

Solhjell var måndag direktegjest i NRK Dagsrevyen etter at regjeringa tidlegare på dagen varsla at dei denne veka vil legge fram forslag om å opne søraustlege deler av Barentshavet for petroleumsverksemd.

Miljøvernministeren var i ferd med å forklare kvifor det sjølverklærte miljøpartiet SV stiller seg bak det som er den første opninga av eit nytt leiteområde sidan 1994, då han kom med denne utsegna:

– Har ikkje konkludert rundt Jan Mayen

– Regjeringa har sagt eit ja og eit nei dei siste vekene. Ja til opning av søraustlege deler av Barentshavet, men nei til opning av Jan Mayen. I tillegg har vi sagt nei til opning av Lofoten i løpet av dei siste åra, sa Solhjell.

Men denne sanninga vil ikkje alle i regjeringa vere med på. Statssekretær Per Rune Henriksen i olje- og energidepartementet seier det er feil at regjeringa har sagt nei til å opne områda rundt Jan Mayen for oljeleiting.

– Regjeringa har ikkje konkludert når det gjeld Jan Mayen. Vi hadde tatt sikte på å fremje ei opningssak før sommaren i år, men ser no at vi treng meir tid, og har difor bede Oljedirektoratet arbeide vidare med ressursestimata, seier Henriksen til NRK.

– Ønskjer ikkje delta i offentleg krangel

På direkte spørsmål frå NRK sin reporter om Solhjell lyg på riksdekkjande fjernsyn, svarer Ola Borten Moe si høgre hand kort:

– Ingen kommentar.

NRK hadde måndag kveld ein intervjuavtale med Solhjell, som for tida oppheld seg i Kristiansand. Kort tid før avtalen kom det kontrabeskjed frå Miljøverndepartementet om at Solhjell likevel ikkje ønskja å imøtegå påstandane frå Henriksen.

– Solhjell står inne for det han sa i Dagsrevyen, men ønskjer ikkje å delta i det som blir ein offentleg krangel med ein statssekretær frå eit anna departement, seier miljøvernministeren sin politiske rådgjevar Audun Garberg til NRK seint måndag kveld.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger