Full kommunekrangel mellom Erna og Jonas

Ap snur ryggen til egen politikk og legger opp til et uansvarlig spill om kommunereformen, hevder statsministeren. – En dårlig måte å rette pekefingeren på, svarer Ap-lederen.

Montasje, Solberg til venstre og Støre til høyre

UENIGE: Erna Solberg (H) liker dårlig at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre fokuserer på tvang i spørsmålet om kommunereform.

Foto: NTB/Scanpix

Åpningen av lokalvalgkampen tyder på at kommunereformen blir ett av årets store stridstema.

– Hvis Arbeiderpartiet skal følge sitt eget program, så er de for kommunereform, og de mener det er nødvendig for velferden. Da bør de argumentere for det, i stedet for å skape splid og usikkerhet, sier Erna Solberg til NRK mandag ettermiddag.

Hun er tydelig irritert over at Jonas Gahr Støre under Arbeiderpartiets valgkampåpning i Oppland kritiserte regjeringens gjennomføring av kommunereformen.

Provoserer Høyre

Der gjentok Støre det Helga Pedersen sa til Dagens Næringsliv sist uke: Regjeringens kommunereform har tvangssammenslåing som ris bak speilet.

– Vi sier i vårt program at vi er for at kommuner ser på sine strukturer hvis de kan løse oppgavene bedre ved å slå seg sammen, men det skjer altså best gjennom frivillighet, og ikke med et skjult budskap om tvang, sa Støre til NRK.

Arbeiderpartiets fokus på tvang vekker sinne i Høyre. Jan Tore Sanner reagerte sterkt på Pedersens uttalelser i DN, og den ellers så sindige statsråden anklaget Ap for uverdig spill.

I dagens VG fulgte statsministeren opp og sa at hun var forbauset over at Ap, ifølge henne, har forlatt sin egen politikk i et forsøk på å «være populære».

Ap-program åpner for tvang

Støre, på sin side, nekter for at Ap har snudd i synet på kommunesammenslåinger.

– Vi har alltid ment at det bør skje på grunnlag av frivillighet og lokalt eierskap. Når tilbakemeldingene viser at det ikke skjer så mye der, og statsministeren skylder på Arbeiderpartiet, så er det en dårlig måte å rette pekefingeren på. Da skyldes det måten de har arbeidet med reformen på, snarere enn vår holdning, sier han til NRK.

Men selv om Ap alltid har ønsket en kommunereform basert på frivillighet, åpner deres eget partiprogram for at én kommune kan tvinges inn i en sammenslåing dersom alle nabokommunene ønsker det.

Der geografiske og samfunnsmessige hensyn tilsier endring av kommunegrenser eller sammenslåing av kommuner, må staten positivt stimulere til det. Endringer i kommunestrukturen bør normalt bygge på lokale ønsker. Arbeiderpartiet mener at enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.

Arbeiderpartiet / Program 2013–2017

Under landsmøtet i vår mistet imidlertid denne programposten en del tyngde. I vedtaket «Sterke kommuner» slår Ap fast at de vil «respektere svarene man finner lokalt. Sammenslåing av kommuner skal baseres på frivillighet».

– Fiktivt spill

Partiet er særlig kritisk til at Høyre/Frp-regjeringen har bedt kommunene svare på hvem de eventuelt vil slå seg sammen med innen juni neste år.

Ap mener denne fristen inneholder en skjult trussel om tvang, der kommuner som ikke har funnet noen å leke med, må finne seg i at staten tar valget for dem.

Men ifølge Solberg er den tolkningen feil.

– Ap forsøker å lage et fiktivt spill rundt noe med tvang. Vi har sagt at vi ikke kommer til å gjennomføre det. Vi har iverksatt en frivillig prosess, og når vi er ferdige med den så skal vi oppsummere og diskutere hva som er neste steg, sier hun til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger