Frykter terror - ber om batonger og pepperspray

Vaktene som beskytter Norges maktsentrum, ber om å få bære batonger og pepperspray i selvforsvar. Noe av grunnen er at uniformene deres ligner på politiets.

Sikkerhetsvakter i DSS

SIKKERHETSVAKTER I REGJERINGSKVARTALET: Vakter i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon har ansvaret for å beskytte departementene.

Foto: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Det kommer frem i et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Noe av årsaken er at Den islamske staten (IS) i september i fjor oppfordret støttespillere til å angripe politiet, sikkerhets- og etterretningstjenester i Vesten. Det førte til at PST i november advarte om at politiet og militært personell var spesielt utsatt, og norsk politi ble midlertidig bevæpnet.

DSS peker blant annet på at de beskytter symboltunge bygninger som står i fare for å bli terrormål, kombinert med at de har uniformer som ligner på politiets, når de nå ber om tillatelse til å utstyre vaktene med batonger og pepperspray.

Sikkerhetsvakt i DSS utenfor Finansdepartementet

SYMBOLTUNGE BYGG: En vakt står utenfor Finansdepartementet. I bakgrunnen setter justisministeren seg inn i en ventende bil.

Foto: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

– Departementene har tilhold i flere bygninger som kan betraktes som symboltunge av potensielle trusselaktører, skriver direktør i DSS, Kjell Arne Knutsen, i brevet.

Han viser til at uniformene til DSS har et «tydelig, autoritært særpreg», og et formspråk som knytter DSS til sikkerhetsorganisasjoner som politiet og Forsvaret, blant annet en caps med riksvåpen-emblem.

– Til vurdering

Etter terrorangrepet 22. juli 2011 fikk DSS kritikk for at de ikke bortviste bombebilen til Breivik. DSS har fortsatt ikke myndighet til å bortvise feilplasserte biler. Nå ber man om begrenset politimyndighet, for eksempel til nettopp å sjekke og bortvise biler, sjekke kjøretøyer og avvise og anholde personer i og rundt departementene.

– Erfaringene etter 22. juli viste klart utfordringene med manglende myndighet for DSS’ vaktpersonell. I ettertid har utviklingen av trusselbildet styrket behovet for slik myndighet, heter det i et annet brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Jan Tore Sanner inspiserer regjeringskvartalet

– SKAL VÆRE TRYGT: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner bekrefter at hans departement nå vurderer henvendelsen fra DSS. På bildet er Sanner på inspeksjon i regjeringskvartalet i fjor høst.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner bekrefter at han har fått anmodningene fra DSS.

– Vi har fått en henvendelse fra DSS hvor de blant annet tar opp spørsmålet om å kunne ha pepperspray og batonger til selvforsvar, og også ha begrenset politimyndighet til for eksempel å kunne bortvise biler. Det er en henvendelse vi tar alvorlig, og som vi nå har til vurdering. Vi konsulterer også andre fagmyndigheter i disse vurderingene, sier Sanner.

Sanner kan ikke si når DSS får svar på anmodningene.

DSS vil ikke kommentere anmodningene fordi de har oversendt saken til departementet.

SISTE NYTT

Siste meldinger