Frykter slapt klimaforlik

Det må hardere lut til for å få ned de norske utslippene av klimagasser. Rushtidsavgift, bedre kollektivtransport og dyrere flybilletter er helt nødvendig.

Teknas logo
Foto: Tekna.no

Det mener Teknisk Naturvitenskapelig forening, som organiserer 48.000 sivilingeniører og andre fagfolk i naturvitenskap. Tekna er redd klimaforliket på Stortinget skal bli alt for slapt.

- Prinsippet om at forurenseren skal betale for sine utslipp bør ikke bare gjelde industrien. Det bør også gjelde vanlige forbrukere. Derfor mener vi det bør innføres mye høyere avgifter på flyreiser, for det er en veldig forurensende transportform i sterk vekst, sier kommunikasjonsdirektør Tore Westhrin i Tekna.

Foreningen har levert en rekke forslag til energi- og miljøkomiteen på Stortinget, fordi de er redde for at stortingspolitikerne ikke tør å ta de grepene som trengs når de nå forhandler om et klimaforlik.

Unik mulighet

- Regjeringens klimamelding er alt for defensiv. Og vi frykter at opposisjonen ikke klarer å gjøre klimaforliket så bra at det står seg for ettertida. Vi har en unik mulighet til å inngå et klimaforlik som er så godt at vi kan vise det fram med stolthet under klimamøtet på Bali i desember, sier Wehstrin.

Men Tekna frykter at opposisjonen, i likhet med regjeringen, skal være mest opptatt av "månelanding" og kvotekjøp i utlandet.

- Mye av diskusjonen har handlet om CO2-lagring og andre svære prosjekter som folk flest føler ikke angår dem. Vi mener det er viktig at det kommer klare lovkrav til hva som tillates, krav til endret atferd - både for industrien og for vanlige forbrukere.

- Samtidig må det gis skikkelig støtte til folk som for eksempel vil bytte ut oljefyren med fornybar energi. Det er viktig at hver enkelt av oss føler vi kan gjøre noe selv for å forbedre situasjonen, sier Westhrin til NRK.

Vil ha rushtidsavgift

Tekna går inn for rushtidsavgift i storbyene.

- Det har vist seg effektivt i andre land, så hvorfor skal vi ikke gjøre det her? Til gjengjeld må myndighetene bygge ut kollektivtransporten så den både er tilgjengelig, punktlig og har høy frekvens, sier Tore Westrin. Tekna støtter planene om en kraftig forbedring av jernbanenettet rundt de store byene, og er positive til å utrede høyhastighetstog nærmere.

Vil ha mer forskningspenger

Som det sømmer seg sivilingeniører - så vil de gjerne forske mer.

- Stortinget bør sette av mye mer penger til forskning på alternative energikilder som bølgekraft, vindkraft, solfangere og bioenergi, sier Westhrin.

Tekna mener Norge bør trekke lærdom av danskenes bruk av landbruksavfall som kumøkk til produksjon av strøm, varme og drivstoff.

- Norge har riktignok mindre landbruk enn danskene, men til gjengjeld har vi avfall fra fiskeindustrien, skriver Tekna i et brev til energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Mer ambisiøst

Venstres Gunnar Kvassheim, som leder energi- og miljøkomiteen har sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti levert sine krav til et klimaforlik med Stoltenbergs regjering.

- Vårt opplegg går mye lenger enn klimameldingen fra regjeringen. Vi er løsningsorienterte, men skal det bli noe forlik med oss må det være mye mer handlingsorientert og ambisiøst enn regjeringen legger opp til, sier Kvassheim til NRK.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger