Hopp til innhold

Frykter Breivik kan bli selvmords-terrorist

De sakkyndige vurderer at det er stor fare for at Anders Behring Breivik i framtida vil gjennomføre nye drap- og voldshandlinger. Han betraktes som suicidal og kan komme til å gjennomføre en selvmordsaksjon.

Anders Behring Breivik i regjeringskvartalet og rettspsykiatrisk rapport (montasje)

Anders Behring Breivik tok 77 menneskeliv den 22. juli, men rettspsykiaterne frykter han kan ta flere i framtida i en selvmordsaksjon.

Foto: overvåkingskamera, Cornelius Poppe / SCANPIX

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim skriver i sin rettspsykiatriske erklæring at Anders Behring Breivik er psykotisk, og at han må regne med medisinsk behandling med medikamenter livet ut.

Togeir Husby, rettspsykolog og forskar

Psykiater Torgeir Husby overleverte i dag sin erklæring til Oslo tingrett, politi, forsvarere og bistandsadvoakter.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

NRK kjenner til deler av innholdet i rapporten som de to psykiaterne har skrevet etter å ha vurdert den terrorsiktede massedrapsmannen i over fire måneder.

Det ble tidligere i dag kjent på en pressekonferanse hos statsadvokatene at konklusjonen i vurderingen faller ned på at Breivik er utilregnelig.

Les også: Behring Breivik er utilregnelig

32-åringen var etter Husby og Sørheims vurdering psykotisk både under handlingene og i samtalene med dem. De mener han har diagnosen paranoid schizofreni, og lider av omfattende vrangforestillinger.

Fagfolkene innen rettspsykiatri frykter også at Anders Behring Breivik skal gjennomføre nye lovbrudd.

NRK er kjent med at rapporten slår fast at siktede har drevet langsiktig drapsplanlegging, og at det er betydelig risiko for fremtidig vold og drap.

Psykiaterne beskriver da hvordan Breivik kan komme til å forsøke å ramme andre ved å ta livet av seg selv:

  • sees på som suicidal
  • en fare for andre
  • kan forsøke å ende livet sitt med en handling rettet også mot andre

Med bakgrunn i dette er vurderingen fra de sakkyndige at en dom på tvunget psykisk helsevern er det mest sannsynlige.

– Tror han kan styre hvem som skal leve og dø i Norge

Bak diagnosen om paranoid schizofreni ligger det ifølge rapporten en rekke tester.

Rettspsykiaterne mener testene konkluderer med mange ulike vrangforestillinger:

  • selvhenførende vrangforestillinger, Breivik mener han har blitt lagt merke til utover det vanlige
  • Forfølgelsesvrangforestillinger, Breivik mener han står overfor snarlig utryddelse
  • Grandiose vrangforestillinger, Breivik tror han kan bli innsatt som regent og styre hvem som skal leve og dø i Norge
Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh

Statsadvokat Svein Holden valgte å fortelle om vrangforestillingene som bakgrunn for at Anders Behring Breivik vurderes som utilregnelig.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Disse vrangforestillingene ble pekt på av statsadvokatene for å forklare konklusjonen da de kunngjorde den tidligere tirsdag ettermiddag.

– Vi synes det er naturlig å fremheve at de sakkyndige forteller om en person som befinner seg i sitt eget vrangforestillingsunivers. Der alle hans tanker og handlinger styres av disse vrangforestillingene, sa statsadvokat Svein Holden på pressekonferansen.

Det er fra tidligere kjent at Anders Behring Breivik ruset seg på en blanding av ulike stoffer i forbindelse med terroraksjonen i regjeringskvartalet og skytemassakren på Utøya.

Rettspsykiaterne skriver derimot i sin rapport at de ikke har funnet noen bevis for at han fikk en rusutløst psykose.

Psykosen han har knytter psykiatri-ekspertene til hans helt spesielle verdenssyn.

Vanskelig barndom og gradvis sykere

Rettspsykiaterne beskriver i rapporten hvordan Anders Behring Breivik virker å ha blitt gradvis sykere.

Etter det NRK er kjent med skal omtrent halvparten av den 230 siders lange rettspsykiatriske rapporten omhandle Breiviks barndom eller avhør etter terrorhandlingene.

Barndommen til Behring Breivik skal ifølge den psykiatriske rapporten ha vært vanskelig.

NRK har tidligere kunnet fortelle hvordan det var store problemer i barndommen til den terrorsiktede allerede fra han var 4-5 år gammel.

Les også: Breivik kan ha opplevd overgrep
Les også: – Barns psykiske helse viktig

Flere uavhengige kilder kunne mandag fortelle at det på et tidspunkt var både bekymringer og ble antydet i en psykolograpport at Behring Breivik kunne ha vært utsatt for overgrep av seksuell karakter.

Ifølge rettspsykiaternes rapport skal de psykotiske symptomene ha kommet gradvis. Behring Breivik skal da ha utviklet tanker om avlytting og overvåking, og fra i alle fall 2006 skal den terrorsiktede ha isolert seg stadig mer og mer.

Han sluttet da ifølge psykiaterne å fungere både sosialt, praktisk og yrkesmessig.

– Han har over en lengre periode utviklet sykdommen paranoid schizofreni, som har endret Behring Breivik til den personen han er i dag, siterte statsadvokat Svein Holden fra rapporten på pressekonferansen tirsdag.

I dag har mannen som erkjente terrorhandlingene 22. juli alvorlige personlighetsforstyrrelser, ifølge den rettsmedisinske erklæringen.

Behring Breivik skal blant annet fullstendig mangle empati, og er ifølge psykiaterne ikke i stand til å ta ofrene eller samfunnets perspektiv i forhold til handlingene han utførte den 22. juli.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger