Frykter Rogaland-manøver har ødelagt for KrF

Flere KrF-politikere er kritiske til at Rogaland som eneste fylkeslag hittil ikke valgte en representativ delegasjon til det skjebnesvangre landsmøtet der KrF skal velge rød eller blå regjering.

Fylkesårsmøte i KrF i Rogaland

STEMTE BLÅTT: Kristelig Folkeparti i Rogaland hadde ekstraordinært årsmøte 20. oktober. Der valgte de 16 landsmøtedelegasjoner – 15 blå og én rød. KrF-ledelsens ønske om et representativt valg av landsmøtedelegasjoner nådde aldri fram til årsmøtedeltakerne.

Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Jeg tror det blir vanskelig for partiet i etterkant om Rogalands delegasjon blir avgjørende for den endelige utfallet, sier Hilde Ekeberg, sentralstyremedlem i KrF.

Karin Bjørkhaug KrF

Også Karin Bjørkhaug, sentralstyremedlem fra Trøndelag KrF, mener Rogalands «winner takes it all»-strategi framfor et som representerer begge syn, er «veldig uheldig».

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

20. oktober holdt Rogaland KrF sitt årsmøte der de valgte delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november. Et forslag om å velge representativt ble nedstemt.

Dermed sender fylkeslaget 15 blå og én rød delegat av gårde, på tross av at rundt en tredjedel av medlemmene ønsket et rødt regjeringssamarbeid.

Ifølge Ekeberg var Rogaland i sin fulle rett å velge metoden de valgte:

– Men det var ikke klokt. Det blir vanskelig å holde partiet sammen hvis valgresultatet oppleves som feil.

Også Karin Bjørkhaug, sentralstyremedlem fra Trøndelag KrF, mener Rogalands «winner takes it all»-strategi er «veldig uheldig».

– Det er en uro i partiet, som ikke blir mindre av at det er så tett mellom blokkene, eller om Rogalands stemmer blir avgjørende, sier Bjørkhaug.

– Kan ødelegge for hele prosessen

– Vi kan komme i en situasjon hvor Rogalands manglende demokratiske holdning kan ødelegge for hele prosessen. Det kan rokke ved legitimiteten til vedtaket som landsmøtet skal fatte, fordi det blir sådd tvil om at dette er representativt. Det er kjempeviktig når det er snakk om et så historisk vedtak, sier Odd Anders With fra fylkeslaget i Trøndelag.

Odd Anders With

– Rogalands prosess kan rokke ved på legitimiteten på det historiske vedtaket som skal gjøre på landsmøtet 2. november, sier Odd Anders With i KrF.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Ifølge With førte Rogalands vedtak om å stemme annerledes enn de andre fylkeslaga umiddelbart til å bli en hardere debatt.

– Jo flere fylkeslag som følger representativitetsprinsippet, jo mer pinlig blir Rogalands håndtering av saken, sier With.

– Stort ansvar

Ifølge Trude Brosvik fra Sogn og Fjordane hviler det et «kjempestort ansvar» på fylkeslaget i Rogaland for at KrF skal jobbe sammen i tida etter valget.

– Det vil jeg legge tungt på dem; at de har gjort det vanskelig for et parti å gå samlet videre sammen. Det er mange i partiet som opplever at Rogalands valg ikke har legitimitet, selv om de ikke har gjort noe ulovlig.

Ifølge Brosvik bærer hver og en delegat til landsmøtet et eget ansvar for at partiet skal fungere videre etter 2. november.

– Ingen som møter på landsmøtet har bundet mandat, så noen bør ta et valg for seg selv. Det er ikke bra for partiet hvis Rogalands lite demokratiske valgmetode gir utslag for det skjer.

Avviser at de har gjort noe udemokratisk

Oddny Helen Turøy

AVVISER KRITIKKEN: Fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, sier valget i Rogaland var lovlig, og at alle i partiet bærer et ansvar for hva som skjer videre med KrF etter det vanskelige veivalget.

Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Jeg avviser på det sterkeste at Rogaland har gjort noe feil eller udemokratisk. Vi har fulgt vår prosedyre som vi alltid har gjort, svarer Oddny Helen Turøy, fylkesleder i Rogaland KrF.

Hun viser til at landsstyret i KrF har bekreftet at delegatvalget både var demokratisk og lovlig.

– Problemet handler ikke om Rogaland KrF. Her er det mange som mener mye fordi de ønsker at sitt syn skal vinne fram til slutt. Det vil bli noen vinnere og tapere uansett.

Turøy synes det også ble en ekstra utfordring fordi reglene for delegatvalg ikke ble klargjort på forhånd før Rogaland avholdte sitt årsmøte.

– Dette burde ha vært klart da vi satte i gang vår prosess. Det var det ikke, og kom altfor brått på Rogaland som var så uheldig at vi var først ute av alle fylkeslaga.

– KrF-politikk er ikke for pyser

Ifølge Turøy er det ikke aktuelt å avholde et nytt fylkesårsmøte.

– Våre delegater er valgt. Det er det ingen som kan gjøre noe med, men det er ingen som har et bundet mandat når de reiser på landsmøtet.

– Er du trygg på at alle dine medlemmer føler seg hørt?

– Selvfølgelig er det noen som er skuffa, men det er fylkesårsmøtet vårt som stemte ned forslaget om forholdstallsvalg, og det er de som er det øverste organet. Ingen kan overprøve fylkesårsmøtet.

– Forstår du at Rogalands valg kan skape problemer for partiet i ettertid om den røde sida taper med knapp margin?

– Det er ikke Rogalands feil. Vi har gjennomført et lovlig valg. Reaksjoner vil komme uansett når man setter i gang en så stor og alvorlig prosess. Vi vet at det kommer til å bli krevende uansett resultat når vi må velge side. Ansvaret hviler på alle i KrF at partiet skal lykkes videre.

– Å drive politikk i KrF er ikke for pyser. Vi må tåle å være uenige, konkluderer Turøy.

Kun fem delegater skiller partene

Kun fem delegater skiller de to blokkene, én uke før KrF-ere fra hele landet samles for å avgjøre regjeringas framtid.

I skrivende stund leder sida som støtter en Solberg-regjering med 81 mot 76 KrF-delegater som ønsker å satse på en regjering med Jonas Gahr Støre.

De neste tre dagene skal de gjenværende delegatene velges på fylkesmøtene i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Nordland.

Siden stillinga er så jevn mellom blå og rød side, blir resultatene fra de kommende siste KrF-lagene avgjørende.

Partileder Knut Arild Hareide satset alt da han rådet partiet til å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Får han det som han vil, er Solberg ferdig som statsminister. Går det ikke hans vei, vil han trolig trekke seg som partileder.

SISTE NYTT

Siste meldinger