Hopp til innhold

Frykter rasering av vernede vassdrag

For første gang på 17 år la regjeringen frem en helhetlige stortingsmeldingen om energi. Her åpnes det for utbygging av vernede vassdrag. – En helt ulogisk rasering frykter miljøorganisasjonene

Vefsna-vassdraget

FRYKTER FOR DE VERNEDE VASSDRAGENE: Vefsna-vassdraget er med sine 16 mil en av de viktigste lakseelvene i Norge. Det ble vernet av Stortinget i 2009. Nå vil regjeringen åpne for vannkraftutbygging også i vernede vassdrag

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) presenterte den nye stortingsmeldingen om energi ved Rånåsfoss kraftverk i Sørum. Hovedbudskapet er at sikring av strømforsyningen,

Tord Lien

FØRSTE ENERGIMELDING PÅ 17 ÅR: I dag presenterte Olje og energiminister Tord Lien (Frp) den nye stortingsmeldingen om energi

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

klima og næringsutvikling må sees i sammenheng for å sikre en klimavennlig og effektiv energiforsyning.

Frykt for rasering av vassdrag

Det som vekker sterkt engasjement blant miljøvernene er regjeringens ønske å åpne for vannkraftutbygging også i vernede vassdrag. Argumenter for dette kan være samfunnsnytte eller hvis miljøkonsekvensene regnes som «akseptable».

– Vannkraften har vært en bærebjelke i utviklingen av det moderne Norge. I årene framover blir vannkraften enda viktigere. Behovet for fleksible energiløsninger øker i takt med omstillingene i energimarkedene, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

I hovedsak ligger verneplanen for vassdrag fast, blir det understreket. Men regjeringen åpner likevel for unntak, skriver de i en pressemelding

– Jeg frykter i aller høyeste grad at flere vassdrag nå vil bygges ut. Denne meldingen åpner for det, sier generalsekretær i WWF Nina Jensen til NRK

Hun mener regjeringens logikk ikke henger på greip. Samtidig som man ikke skal videreføre støtteordningen for fornybar energi forde det er for stort kraftoverskudd i markedet, vil man altså bygge ut mer av de vernede vassdragene.

Også leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken sier til NRK at han nå frykter rasering av vernede vassdrag.

– Det er i dag 389 vassdragene som er vernet mot kraftutbygging i Norge. Frykten er at det skal bli omkamp.

Les også: Skrot dagens verneplaner og bygg flere store vannkraftverk

Kraftoverskudd

Et annet punkt som vekker engasjement er regjeringens klare beskjed om at de ikke lengre vil subsidiere utbyggingen av fornybar energi. Bakteppet er en ny situasjon med det Lien kaller et «brukbart» overskudd av kraft i Norge. Samtidig krever Parisavtalen et betydelig skifte fra fossile brensler til fornybar energi.

– Skal vi bidra til å oppfylle det vi ble enige om i Paris og bidra til globalt mer bærekraftige energisystemer, så er vi nødt til å finne måter å bruke dette kraftoverskuddet på, sier Lien

Det grønne skiftet forsvinner

– Her avlyser regjeringen det grønne skiftet mener Heikki Holmås (SV)

– Regnestykket til Tord Lien går ikke opp. Han sier nei til ny støtte for ny fornybar energi, nei til ny satsing for energieffektivisering og da gjør han ikke jobben sin, mener Heikki Holmås (SV)

Han syntes det er en katastrofe at regjeringen avvikler støtten til ny fornybar energi uten å ha et alternativ. Han mener vi trenger både energieffektivisering og ny fornybar energi hvis vi skal kvitte oss med all den fossile energibruken vi har i dag i Norge.

Utraderer Norges fornybarsatsing

Også miljøorganisasjonen Bellona reagerer på at regjeringen skal avvikle ordningen med grønne sertifikater – uten å introdusere nye virkemidler.

– Jeg forstår ikke hva de tenker med. Energimarkedet er i rivende utvikling, og nå starter jobben med å fjerne alt som er fossilt og få samfunnet over på ren energi. Nettopp da fjerner regjeringen alle subsidier til fornybar energi, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en pressemelding.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT