Hopp til innhold

Frykter overbeskyttede barn blir hjelpeløse

Forsker Ellen Beate Sandseter mener verdifull læring kan gå tapt dersom barn hele tiden vet at foreldrene er et tastetrykk unna.

Ellen Beate Hansen Sandseter

FORSKER: Ellen Beate Sandseter har en doktorgrad i psykologi, og har forsket på hvordan barn opplever risikofylt lek.

Foto: Tone Iversen

De siste dagene har NRK fortalt om barnehager som dokumenterer hva barna gjør gjennom hele dagen og foreldre som følger barna med GPS.

Datatilsynet har registrert stadig flere aktører som prøver å selge sporingsutstyr til bekymrede foreldre.

Ellen Beate Sandseter er skeptisk til utviklingen.

– Jeg har som mor selv kjent på angsten når barna plutselig er borte i en fornøyelsespark. Som barn har jeg selv gått meg bort på et kjøpesenter, og blitt ropt opp over høyttaleren. Men jeg lærte en lekse av det, påpeker Sandseter.

Hun er høgskolelektor og har forsket på hvordan barns omgivelser påvirker lek og aktivitet.

I oktober kommer det svenske firmaet Tinitell med et armbånd med minitelefon og GPS. Barnet kan bare trykke på en knapp, og telefonen ringer den nærmeste familien i prioritert rekkefølge.

Sandseter mener en mulig følge av at barn med GPS blir plukket opp uansett hvor de går, kan være at de tenker mindre på de valgene de gjør.

Må lære å ordne opp

Sandseter har en doktorgrad i psykologi, og har forsket på hvordan barn opplever risikofylt lek.

– Jeg har intervjuet barnehagebarn i alderen tre-seks år. For dem er det veldig verdifullt å leke uten voksnes overvåkning. Det å gjemme seg, gå på tokt uten å bli passet på, er viktig.

I en spørreundersøkelse Norstat har gjennomført for Datatilsynet svarer 60 prosent at det er akseptabel å GPS-spore barn under tolv år i store folkemengder.

Sandseter mener det er viktig å sette grenser for teknologien. Hvor ofte hører du om barn som forsvinner på en flyplass? spør hun retorisk.

– Barn har behov for å lære å ordne opp på egenhånd – ta konsekvenser av egne handlinger, sier Sandseter.

Risikerer å bli hjelpeløse

Hun viser til studier i USA, der barn som vokser opp med foreldre som overvåker dem konstant, får store problemer senere i livet. De har høyere grad av hjelpeløshet, lavere selvtillit og mer angst sammenlignet med jevnaldrende som fikk gå mer fritt.

I USA ble en mor anmeldt til barnevernet og mistet jobben i hjemmepleien etter at hun lot barna på fem, ni og elleve leke i en park som var synlig fra hjemmet deres.

Organisasjonen Free Range Kids har samlet lignende historier på nettsiden Freerangekids.com.

– Norge er veldig langt unna USA når det gjelder overvåkning, men vi har sett en utvikling i Norge de siste ti årene med høyere sikkerhetsfokus i samfunnet.

Men sikkerhetsmarginen spises gjerne opp av større risiko. Forskerne kaller det risikokompensasjon.

Sandseter viser til forskning som sier at barn som leker på støtsikre gummiunderlag, tar større sjanser enn om de leker på asfalt eller betong, og at bilister som passerer en syklist med hjelm, i snitt kjører 8 centimeter nærmere enn om syklisten ikke har hjelm.

AKTUELT NÅ