Frykter norsk Somalia-retur kan bidra til å skape nye flyktningestrømmer

120 somaliere i Norge har fått varsel om om at de kan miste oppholdstillatelsen, og flere kan det bli. – Uansvarlig, mener eksperter.

Cindy Horst, forskningssjef på Institutt for fredsforskning, PRIO.

BEKYMRET: Forskningssjef ved Institutt for fredsforskning, PRIO, Cindy Horst, har forsket på flyktningsituasjonen i Somalia i over 20 år.

Foto: Kristine Næss Larsen

Regjeringen har i en instruks gitt Utlendingsdirektoratet, UDI, beskjed om å vurdere om 1600 somaliere med midlertidig opphold i Norge skal miste sin flyktningstatus. 120 har allerede fått varsel – flere risikerer dermed å bli tvangssendt til Somalia.

– Det er for tidlig å returnere flyktninger til Somalia nå. Det er ikke trygt for de som blir returnert, og det heller ikke lurt å gjøre det nå på grunn av de store konsekvensene det får for Somalia, sier Cindy Horst, forskningssjef ved PRIO.

– Ny krise

Horst har forsket på flyktningsituasjonen i Somalia i over 20 år, og mener ustabiliteten i landet kan blusse opp på nytt, dersom Norge og flere andre europeiske land nå starter tvangsreturer til Somalia.

Instruksen til UDI kommer som følge av asylforliket på Stortinget i desember i fjor, der regjeringen, Arbeiderpartiet, KrF og Venstre blant annet ble enige om å tilbakekalle oppholdstillatelsen for asylsøkere med midlertidig opphold dersom situasjonen i hjemlandet bedret seg.

Lul Hassan Kulmiye

KRITISK: Lul Hassan Kulmiye, representant for den internasjonale organisasjonen Global Somali Diaspora, er kritisk til den norske politikkendringen.

Foto: PRIVAT

Også representant for den internasjonale organisasjonen Global Somali Diaspora, Lul Hassan Kulmiye, er kritisk til den norske politikkendringen, og mener tvangsreturer kan kaste landet ut i en ny krise.

– Somalia vil kollapse igjen og flyktningstrømmen vil starte på nytt. Norge kan på sikt komme til å måtte ta imot nye flyktninger gjennom FNs kvotesystem som følge av dette, sier Kulmiye, som understreker at hun er glad for bistanden Norge gir for å støtte utviklingen av demokrati og stabillitet i landet.

Regjeringen: – Grundige vurderinger

Cindy Horst mener norske myndigheter ikke ønsker å returnere somaliere som følge av en bedret situasjon i Somalia, men at det har mer å gjøre med hva som skjer i Kenya.

– Det er snart valg, og mye usikkerhet, mer enn det har vært. Kenyanske myndigheter har sagt at de skal returnere alle som bor i flyktningleiren Dadaab, altså opp til en halv million mennesker. I tillegg er det flere europeiske land som ønsker å sende tilbake. Jeg tror derfor norske myndigheter er bekymret for at flere skal komme til Norge, sier Horst.

Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, sier norske myndigheter har et godt utbygd system for å vurdere sikkerhetssituasjonen i mange ulike land.

– Vi har et eget uavhengig organ som heter Landinfo som gjør grundige vurderinger før de anbefaler at man sender folk tilbake til et land. Så er det UDI og UNE som i hver enkelt sak treffer vedtak om det er tilrådelig å sende folk tilbake eller ikke. Vi har full tillit til at de gjør det innenfor loven og de internasjonale forpliktelsene vi har, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger