Hopp til innhold

Frykter norsk Somalia-retur kan bidra til å skape nye flyktningestrømmer

120 somaliere i Norge har fått varsel om om at de kan miste oppholdstillatelsen, og flere kan det bli. – Uansvarlig, mener eksperter.

Cindy Horst, forskningssjef på Institutt for fredsforskning, PRIO.

BEKYMRET: Forskningssjef ved Institutt for fredsforskning, PRIO, Cindy Horst, har forsket på flyktningsituasjonen i Somalia i over 20 år.

Foto: Kristine Næss Larsen

Regjeringen har i en instruks gitt Utlendingsdirektoratet, UDI, beskjed om å vurdere om 1600 somaliere med midlertidig opphold i Norge skal miste sin flyktningstatus. 120 har allerede fått varsel – flere risikerer dermed å bli tvangssendt til Somalia.

– Det er for tidlig å returnere flyktninger til Somalia nå. Det er ikke trygt for de som blir returnert, og det heller ikke lurt å gjøre det nå på grunn av de store konsekvensene det får for Somalia, sier Cindy Horst, forskningssjef ved PRIO.

– Ny krise

Horst har forsket på flyktningsituasjonen i Somalia i over 20 år, og mener ustabiliteten i landet kan blusse opp på nytt, dersom Norge og flere andre europeiske land nå starter tvangsreturer til Somalia.

Instruksen til UDI kommer som følge av asylforliket på Stortinget i desember i fjor, der regjeringen, Arbeiderpartiet, KrF og Venstre blant annet ble enige om å tilbakekalle oppholdstillatelsen for asylsøkere med midlertidig opphold dersom situasjonen i hjemlandet bedret seg.

Lul Hassan Kulmiye

KRITISK: Lul Hassan Kulmiye, representant for den internasjonale organisasjonen Global Somali Diaspora, er kritisk til den norske politikkendringen.

Foto: PRIVAT

Også representant for den internasjonale organisasjonen Global Somali Diaspora, Lul Hassan Kulmiye, er kritisk til den norske politikkendringen, og mener tvangsreturer kan kaste landet ut i en ny krise.

– Somalia vil kollapse igjen og flyktningstrømmen vil starte på nytt. Norge kan på sikt komme til å måtte ta imot nye flyktninger gjennom FNs kvotesystem som følge av dette, sier Kulmiye, som understreker at hun er glad for bistanden Norge gir for å støtte utviklingen av demokrati og stabillitet i landet.

Regjeringen: – Grundige vurderinger

Cindy Horst mener norske myndigheter ikke ønsker å returnere somaliere som følge av en bedret situasjon i Somalia, men at det har mer å gjøre med hva som skjer i Kenya.

– Det er snart valg, og mye usikkerhet, mer enn det har vært. Kenyanske myndigheter har sagt at de skal returnere alle som bor i flyktningleiren Dadaab, altså opp til en halv million mennesker. I tillegg er det flere europeiske land som ønsker å sende tilbake. Jeg tror derfor norske myndigheter er bekymret for at flere skal komme til Norge, sier Horst.

Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, sier norske myndigheter har et godt utbygd system for å vurdere sikkerhetssituasjonen i mange ulike land.

– Vi har et eget uavhengig organ som heter Landinfo som gjør grundige vurderinger før de anbefaler at man sender folk tilbake til et land. Så er det UDI og UNE som i hver enkelt sak treffer vedtak om det er tilrådelig å sende folk tilbake eller ikke. Vi har full tillit til at de gjør det innenfor loven og de internasjonale forpliktelsene vi har, sier han.

AKTUELT NÅ