NRK Meny
Normal

Frykter mobbeprogrammer blir en sovepute for skolene

– Å sette i gang mobbeprogrammer på skolene er en fin måte å vise handlekraft på, men nå må man snakke om handling, ikke bare om manifester og store ord, sier mobbeombud Bodil Jenssen Houg.

En jente sitter sammenkrøpet i trappen på en skolen

I Elevundersøkelsen 2013 svarte rundt 17.000 elever at de blir mobbet. Nå etterlyser Norges første mobbeombud mer handling.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

For to år siden ble Bodil Jenssen Houg Norges første og på det tidspunktet eneste mobbeombud da hun fikk stillingen i Buskerud.

– Mobbing og krenkelser er ikke bare et skoleproblem, det er et samfunnsproblem. Vi kan ikke akseptere at det fortsatt finnes saker som den om Odin (13), etter så lang tid hvor man har snakket om arbeid mot mobbing. Det er en fallitterklæring for samfunnet, sier Bodil Jenssen Houg.

VG fortalte i helgen historien om Odin Olsen Andersgård. Han ble mobbet på to ulike skoler i lengre tid. Moren fortalte at både hun og Odin selv sa fra om det som skjedde flere ganger.

I mars i år tok Odin sitt eget liv, 13 år gammel.

Har ingen tro på å flytte mobberne

– Elevers rett til et godt psykososialt miljø blir ikke godt nok ivaretatt når vi ser sånne saker. Hver sak er én for mye, sier Houg.

Mobbeombud i Buskerud Bodil Jenssen Houg

– Mobberen får en sosial gevinst som gjør at man fortsetter, sier mobbeombud Bodil Jenssen Houg.

Foto: Carsten Øhrn, Fylkesmannen i Buskerud

I Elevundersøkelsen 2013 svarte nær 17.000 elever at de blir mobbet to-tre ganger i måneder eller oftere.

Houg har ingen tro på kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens forslag om å flytte barn som mobber, til andre skoler.

– I de fleste tilfellene er jo mobbingen en del av en større sammenheng. De som mobber, har fått aksept for mobbingen i et miljø, det er veldig sjelden vi ser at mobbingen skjer isolert. Mobberen får en sosial gevinst som gjør at man fortsetter. Fjerner man mobberen fra skolen, har man likevel ikke fjernet miljøet, sier Houg.

Houg mener det viktigste er fokus på klasseledelse og en felles håndtering av krenkende atferd.

– Alle lærere som jobber med en klasse, må ha samme forståelse for regelverket og agere på samme måte. Elevene må oppleve at lærerne setter de samme grensene, sier hun.

– Har vært mye programsnakking

Flere skoler har i årenes løp tatt i bruk såkalte mobbeprogrammer i arbeidet for et godt lærings- og elevmiljø og for å få bukt med mobbing.

Programmene kan innebære for eksempel elevundersøkelser, studiedag om mobbing, bedre inspeksjon i friminuttene og samtalegrupper.

Bodil Jenssen Houg frykter at mobbeprogrammene skal bli en sovepute og ikke gi tilstrekkelig handling for å sikre en god skolehverdag for alle.

– Det har vært mye programsnakking, og å sette i gang mobbeprogrammer på skolene er en fin måte å vise handlekraft på. Men nå må vi snakke om handling, ikke bare om manifester og store ord, sier hun.

– Jeg mener programmene har en god hensikt, og flere av dem er forskningsbaserte og forholdsvis gode, men de brukes ofte ikke etter intensjonene og gir ikke nødvendigvis den ønskede effekten.

Avviser kritikken

Dan Olweus

Dan Olweus mener det er en myte at mobbeprogrammer ikke virker.

Foto: Helge Skodvin

Ett av de mest kjente mobbeprogrammene er Olweus-programmet. Mannen bak, forsker Dan Olweus, avviser kritikken.

Han mener det er en myte at mobbeprogrammene ikke virker.

– Programmene kan ikke bli en sovepute – tvert imot krever de en systematisk innsats, sier Olweus.

– Dessverre har det blitt en oppfatning om at antimobbeprogrammene ikke har noen effekt, men det er en fullstendig myte. Vi kan tvert imot dokumentere meget positive effekter av Olweus-programmet. Vi har seks store undersøkelser med mer enn 300 skoler og over 30.000 elever, hvor vi kan dokumentere en betydelig nedgang i mobbing. Det er ingen tvil om at flere tusen elever har fått en tryggere og bedre skolehverdag. At det ikke gir utslag på mobbetallene på landsbasis, skyldes at det er relativt få skoler som har brukt programmet de siste årene, sier Olweus.

Olweus-programmet ble innført på 500 skoler i 2001–2005. Siden er det blitt betraktelig færre skoler som bruker programmet.

– Vi jobber nå med innføring på et 30-tall skoler i Norge. I stedet for å stimulere skolene til å bruke programmet, har man trodd at dersom man bare forbedrer læringsmiljøet, så vil mobbingen opphøre av seg selv. Det er hittil lite som tyder på at det er en riktig antagelse, mener Olweus.

Når alt annet er prøvd og den som mobber gjentatte ganger trakasserer og håner andre elever bør man han flyttes til en annen skole, mener Torbjørn Røe Isaksen.

– Når alt annet er prøvd, når den som mobber gjentatte ganger trakasserer og håner andre elever, bør han flyttes til en annen skole, sier kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger