Hopp til innhold

Frykter medisinmangel i Norge ved korona-utbrudd

Lite medisiner på lager kan bety problemer hvis koronaviruset kommer til Norge. – Vi kan få mangel på antibiotika og bedøvelsesmidler, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Kunder i kø for å kjøpe munnbind i Hongkong.

Kunder i kø for å kjøpe munnbind i Hongkong. Hvis koronaviruset sprer seg videre, er det frykt for at vi vil mangle langt viktigere ting enn munnbind.

Foto: Tyrone Siu / Reuters

Det nye lungeviruset har spredd seg til flere land i verden. Så langt har over 20 land registrert smittetilfeller. I Kina er flere enn 250 mennesker døde. I våre naboland Sverige og Finland er de første syke brakt i isolasjon, og norske helsemyndigheter forbereder seg nå på at viruset kan komme hit til lands.

Redd for medisinmangel

Nå er Legemiddelverket bekymret for hva som kan skje hvis produksjonen i Kina faller, eller hvis kineserne begynner å bruke legemidlene innenlands.

– Da vil det bli en global mangel som vil ramme hele den vestlige verden. Da kan vi få mangel på antibiotika, bedøvelsesmidler og legemidler vi trenger ved intensivbehandling. Det kan skape store problemer, sier fagdirektøren i Statens legemiddelverk Steinar Madsen til NRK.

Fagdirektør Steinar Madsen

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Foto: Andreas Molland / NRK

Denne uken har det vært mange samtaler mellom ansatte i Helsedirektoratet og Legemiddelverket og eksperter på infeksjonssykdommer.

– Vi har hatt en masse møter for å planlegge hva vi skal gjøre ved et eventuelt utbrudd av coronaviruset i Norge, sier fagdirektøren.

Myndighetene er bekymret for at Kina vil stanse eksport av enkelte typer legemiddel, som bredspektret antibiotika og HIV-legemidler, fordi de trenger dem selv. Kinas statsminister har bedt EU om å gjøre det enklere for kineserne å få kjøpt det medisinske utstyret de trenger i forbindelse med utbruddet av lungeviruset.

Har trolig lite på lager

Norske helsemyndigheter forbereder seg nå på en situasjon der det kan bli mangel på antibiotika, bedøvelsesmedisiner og smertestillende.

Madsen sier Legemiddelverket er engstelige for at det kan bli problemer med produksjonen i Kina, fordi de som arbeider på fabrikkene blir syke slik at fabrikkene må stenge.

– Det andre vi er redde for er at det blir så mange syke i Kina at de vil beholde legemidlene sine selv. Da har ikke vi så veldig mye å gå på i den vestlige verden.

Myndighetene jobber med å få kartlagt lagerbeholdningen og regner med å ha full oversikt over dette i neste uke. Madsen sier Norge har lite på lager av det vi vil trenge, hvis vi får et utbrudd.

Han sier det først og fremst er bekymring for at det skal bli mangel på antibiotika. I tillegg til medisiner som brukes ved intensivbehandling, som for eksempel bedøvelsesmidler og smertestillende.

Kan bli nødt til å prioritere hvem som skal få

Det vil bli legenes oppgave å prioritere hvem som skal få behandling, hvis det skulle bli mangel på medisiner. Helsemyndighetene vil gi råd og arbeider med å skrive dem nå.

– Det er en vanskelig problemstilling. Det er noe vi må diskutere grundig, sier Madsen.

Han sier de blant annet må snakke om hvem som vil kunne få en nytte av behandling i motsetning til hvem som ikke vil få det.

– Hvorfor har man satt seg i en slik situasjon at man er så avhengig av råstoffer fra Kina?

– Det er en utvikling som har skjedd over de siste 20 årene. Det gjelder hele den vestlige verden, ikke bare Norge. Masse av produksjonen vår er blitt flyttet til India og Kina.

Han sier Kina har gitt oss rimelige og gode legemidler. Landet er blitt en stormakt på svært mange produkter, fordi de er effektive og produserer billig.

Madsen understreker at man ikke vet om koronasmitten kan komme hit, men sier det er viktig å ta høyde for det.

– Vi tror det er en risiko for at det kan skje. Det store spørsmålet nå er hvor mange som blir syke i Kina og i resten av verden, sier Madsen.

Kjøper munnbind

Salget av munnbind verden over har eksplodert etter virusutbruddet. Fra flere land kommer det rapporter om at både kinesiske turister og landets egne innbyggere tømmer butikkene for denne varen.

Også norske apoteker merker en økt etterspørsel.

På et apotek i Oslo forteller Yemi Awoyemi at det kommer både norske og kinesiske kunder for å kjøpe munnbind. Flere av kineserne vil ha for å sende til slektninger i Kina.

– De forteller at det har blitt vanskelig å oppdrive i visse deler av landet, sier hun.

Etterspørselen etter munnbind har blitt såpass stor at de har begrenset hvor mye hver kunde får lov til å handle av gangen.

Yemi Awoyemi

Yemi Awoyemi sier etterspørselen etter munnbind har økt.

Foto: Line Tomter / NRK

– Akkurat nå er det én pakke per person. Vi anbefaler i utgangspunktet ikke munnbind, og Folkehelsen har sagt at det heller ikke er nødvendig, sier hun.

Hun sier det er viktigere å vaske hender og eventuelt bruke spritvask når man ikke har tilgang på vann.

Hun sier også at det er viktig å folk ikke begynner å hamstre medisiner.

– Da kan de trigge en mangelsituasjon som ikke er reell. Vi har ikke sett noen endring på tilgangen til legemidler foreløpig, sier Awoyemi.

Hvordan unngå smitte:

AKTUELT NÅ