Frykter lokale oversvømmelser og store skader – ber huseiere sjekke eiendommene

Sjelden har boligstrøk og byer sør i Norge vært dekket av mer snø enn i år, og flomfaren er stor. Både brannvesenet og flomeksperter anbefaler huseiere å sørge for at kummer og andre avløp holdes åpne.

Enorme mengder snø i boligstrøk i Oslo

INGEN UTVEIER: Slik ser det ut i Oslo og i mange tettbygde strøk sør i Norge. Her er de eneste utveiene for smeltevannet selve veien og eiendommene rundt.

Foto: Einar Kleveland

– Sørg for å få åpnet sluk og kummer, både på egen eiendom og på veien utenfor der du bor. Prøv rett og slett å lede vannet, sier Ståle Lindhardt, vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningsetat.

– Valget står mellom å ta slike forebyggende grep, eller å få vannet inn på eiendommen. Med de snømengdene vi har sett i år, kan det potensielt bli store vannmengder når snøen smelter.

I forrige uke gikk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut med varsel om stor fare for vårflom på Sør- og Østlandet når de enorme snømengdene i fjellet smelter.

– Det verste som kan skje, er varme og regn

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) sin ekspertgruppe innenfor vann- og miljøteknikk har vurdert konsekvensene av rask snøsmelting i Sør-Norge og frykter nå lokale oversvømmelser i byer og tettbygde områder.

Liv Kari Skudal Hansteen ved store mengder snø lokalt i Oslo

ISDEKT: Grøfter og flomveier er dekket av is og kompakt måkesnø. – Her kan veien bli en elv, frykter administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening.

Foto: Einar Kleveland

Boligstrøk og byer spesielt i den sørlige delen av Norge, har vært dekket av uvanlig mye snø i år. I Bærumsmarka utenfor Oslo snødde snøstasjonen ned i februar, og vi må tilbake til 1995 for å finne tilsvarende snømengder.

– Selv om alle ønsker seg varmt vær og vår, så håper vi det går sakte. Det verste som kan skje nå, er at vi får varme og regn. Da kan det bli ganske uhåndterbart, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening (RIF).

NRK møter Hansteen i Holmenkollen i utkanten av Oslo. Snøen når opp til hustakene. Grøfter og andre naturlige vann – og flomveier er dekket av is og kompakt måkesnø, i likhet med i mange andre byer og tettsteder sør i landet.

Veiene kan bli til elver

RIF er særlig bekymret over at veigrøftene og avløpsslukene i tettbygde strøk er dekket av knallhard, tilfrosset snø fra blant annet måkingen gjennom hele vinteren.

– Når snøen smelter, kan veien bli selve flomveien. Veiene blir rett og slett til elver, og det kan bli store skader på eiendommene, sier Hansteen.

Mange av slukene og stikkrennene er tettet til av den samme måkesnøen som veigrøftene.

Det kan føre til enorme dammer, oversvømmelse, vannskader og redusert fremkommelighet til eiendommene.

– Vi anbefaler derfor huseiere å ta en vurdering av sine egne eiendommer og sjekke hvordan snøsmeltingen vil virke inn på den. Vi anbefaler også å åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer og liknende, for å sikre at vannet får fri passasje, sier Svein Erik Bakken, leder for RIFs ekspertgruppe innenfor vann- og miljøteknikk.

Oslo brann- og redningsetat følger med på situasjonen, men har foreløpig ikke sett seg nødt til å ha noen spesiell beredskap.

SISTE NYTT

Siste meldinger