Frykter for tilliten til politiet

Oppklaringsprosenten av tyverier og innbrudd er den laveste på fem år. Riksadvokaten frykter nå at folk skal miste tilliten til politiet.

Tor-Aksel Busch
Foto: Arkivfoto: Cornelius Poppe / Scanpix

Bare 18 prosent av vinningsforbrytelser blir i dag oppklart. Det er det laveste tallet på over fem år.

Nett-TV: Oppklarer få saker

Stor betydning for tilliten

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har skrevet et brev til politimestrene, der han uttrykker bekymring for utviklingen.

- Dette har stor betydning for hvilken tillit vi kan forvente å ha hos publikum, sier Busch.

Riksadvokaten sier oppklaringsprosenten nå må opp.

- Folk blir engstelige og redde. Dette angår veldig mange, og dette er et område der vi ønsker å gjøre noe, sier Busch.

Vil ha DNA-register

Justisminster Knut Storberget er klar over at uoppklarte vinningsforbrytelser er et økende problem.

Han tror imidlertid ikke at strengere straffer er løsningen, og mener andre metoder må tas i bruk.

- Jeg har tro på regjeringens strategi i forhold til blant annet betydelig utvidede DNA-registre. Lovforslaget ligger i Stortinget nå, og vil være en liten revolusjon i forhold til å oppklare kriminalitet, sier Storberget.

Det er vanskelig å oppklare vinningsforbrytelser fordi politiet ofte har få spor å gå etter i jakten på gjerningsmannen, og Storberget tror et DNA-register vil hjelpe.

- Det vil være en markant forbedring. Vi vil få inn flere personer i registeret, og vi vil lettere kunne oppklare saker og sjekke uskyldige ut av saker, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger