Frykter flere justismord

Tilliten til eksperter i rettsaker er for stor og kan føre til flere justismord, mener ledende professorer ved rettsmedisinsk institutt.

 

- I rettsalen er det viktig å snakke så folk forstår og ikke begi seg inn på skyldspørsmålet. Her svikter mange som ikke har erfaring med å være sakkyndig i retten, sier leder av rettsmedisinsk forening Torleiv Rognum.

Han har selv opplevd hvor galt det bærer av sted. En gang måtte han "oversette" en leges forklaring til retten fordi han briljerte med uforståelig latin.

Viktig med erfaring

Andre har med sikkerhet uttalt seg om forhold vi ikke har vitenskapelig bevis for, kanskje fordi de kjente seg presset i et hjørne av juristene, forteller Rognum som er i retten gjerne en gang i uka.

I retten skal juristene sannsynliggjøre skyld eller uskyld og kjører hardt på for å vinne saken. Ofte bruker de sakkyndige de vet vil tale deres sak.

- Dette understreker hvor viktig det er med erfaring, sier leder av rettsmedisinsk Institutt, Brita Teige, som reagerer på at eksperter uten erfaring med retten kalles sakkyndige og tillegges stor vekt.

Anders Ryssdal
Foto: NRK

Misforståelser

- For eksempel kan jurister kan bruke begrepet "overveiende sannsynlig" og mene at sannsynligheten så vidt er over 50 prosent. Eksperter bruker gjerne begrepet når ting er nær 100 prosent sikkert. Her kan det lett oppstå misforståelser, sier Teige.

En amerikansk studie fra 2005 viser hvor galt det kan gå når tiltroen til ekspertene blir for sterk. 86 dømte ble senere funnet uskyldig. 14 av disse fikk dødsdommer, fordi ekspertene hadde tatt feil eller gitt villedende forklaring.

Fare for justismord

Sissel Rogne, professor i rettsmedisin har rettsbesøk som endel av jobben. Hun er ikke overrasket over tallene i Science-artikkelen og tror godt den kan overføres til norske forhold. I Norge har vi Liland-saken og Fritz Moen som to tragiske eksempler på justismord.

- Jeg tror vi kan vente flere justismord, sier Rogne.

Endret utdannelse

Leder av advokatforeningen Anders Ryssdal tror også flere kan bli uskyldig dømt framover.

- Heldigvis er det mer enn ett sakkyndig bidrag som skal til for å dømme noen skyldig, men det kan skje. Dessverre er jeg ikke tvil om at vi vil oppleve at flere blir uskyldig dømt framover, sier Ryssdal.

Nå etterlyser lederen for advokatforeningen at juristene får vurdering av eksperters uttalelser, gjennom bevisteori som endel av utdannelsen.

 

SISTE NYTT

Siste meldinger