NRK Meny
Normal

Frykter de ikke får tak i de flinkeste

Annenhver virksomhetsleder i offentlig sektor frykter at det blir vanskeligere å skaffe høyt utdannet arbeidskraft i årene som kommer. Det er langt flere enn tidligere.

Lederne i offentlige bedrifter frykter for rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft

En ny undersøkelse viser at langt flere ledere i offentlige virksomheter frykter for rekrutteringen av høyt utdannede enn tidligere.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Xeni Kristine Dimakos, avdelingsleder i Vox

Avdelingsdirektør Xeni Kristine Dimakos i Vox sier at ledere i offentlig sektor i større grad frykter for rekrutteringen av dem med høyest utdanning.

Foto: Johan B. Sættem

Kampen om arbeidskraften hardner til her i landet.

Nesten alle virksomhetsledere i offentlig sektor som venter rekrutteringsproblemer de neste to årene, frykter at det blir vanskelig å få tak i nok høyt utdannet arbeidskraft.

Det viser en ny rapport fra nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (Vox).

– I offentlig sektor tror lederne at det blir mye vanskeligere enn tidligere få tak i høyt utdannede enn det har vært de siste årene, sier avdelingsleder Xeni Dimakos i Vox.

Hun er overrasket over at så mange som hver annen virksomhetsleder i Norge venter problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft de neste årene.

LES OGSÅ: – Arbeidsinnvandring gjør Norge billigere

Også i privat sektor regner lederne med at det blir vanskeligere å få fatt i dem med høy utdanning.

Men problemet er langt større i offentlig sektor, viser undersøkelsen.

LES OGSÅ: Lektorene krever 50.000 kroner mer

– Blir belønnet for å gjøre en god jobb

Samfunnsøkonom Alexander Møll forlot for to og et halvt år analyseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus til fordel for privat sektor.

Han jobber nå i den private bedriften Oslo Economics, der han for tiden jobber med å kvalitetssikre store investeringsprosjekter for finansdepartementet.

Møll mener at en viktig forskjell mellom det å jobbe i det offentlige og det private slik han opplever det er flatere beslutningsstrukturer og mer innflytelse og ansvar for egne arbeidsoppgaver.

Aleksander Møll, samfunnsøkonom

Samfunnsøkonom Aleksander Møll mener at han har stor nytte av sin erfaring fra det offentlige i sin nye jobb i privat sektor.

Foto: Johan B. Sættem

- Lønn er viktig i den forstand at det er det man lever av, men er ikke det viktigste. Men hvis man gjør en god jobb i det private, blir man i større grad belønnet for det i form av god lønn, sier Møll.

LES OGSÅ: Mener statsadvokatene tjener for lite

– Et alvorlig problem

UNIO-leder Anders Folkestad mener at det er alvorlig dersom offentlig sektor taper kampen om kompetansen.

– Det er en risiko for kvaliteten på de tjenestene som offentlig sektor skal tilby folk. Det vil ikke være nok folk med riktig kompetanse til å tilby innbyggerne de tjenestene som de skal ha, sier Folkestad.

Han mener at utviklingen kan skape et alvorlig problem både for folk flest og for offentlig sektors omdømme og muligheter - og peker på høyere lønn i offentlig sektor som botemiddel.

LES OGSÅ: – Regjeringen er uprofesjonell

– Lønnsgapet når man sammenligner utdanningsgrupper er så stort at det enkelte tariffoppgjør i begrenset grad kan bøte på det. Men det må være et mål innen hvert enkelt tariffområde å dekke noe av dette gapet, sier Folkestad.

UNIO-lederen mener at i tillegg til økt lønn er muligheter til å utvikle egen kompetanse og mer tid til å gjøre jobben nøkkelen som offentlige virksomheter bør bruke for å tiltrekke seg unge med høy kompetanse.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger