Frykter bråstans i bygg- og anleggbransjen

Varsellampene blinker nå rødt for Norges største fastlandsnæring bygg- og anlegg - som sysselsetter en fjerdedel av privat sektor. Regjeringen oppfordrer Statsbygg til å betale regninger før forfall.

Byggeplass i Oslo under korona

BRÅSTOPP: Byggebransjen frykter at korona vil føre til at store byggeprosjekter vil stanse helt opp, og føre til permitteringer og oppsigelser. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå stopper tilgangen på folk. Ansatte kommer seg ikke på jobb på grunn av lokale smittevernsregler, på grunn av innreiseforbud for utenlandsk arbeidskraft og vi får heller ikke tilgang på varer, sier Daniel Siraj som er administerende direktør i Norges største boligutbygger, OBOS.

Han sier at krisen bransjen nå står i er krevende og annerledes enn tidligere kriser.

Rundt 40 bedrifter og organisasjoner i byggebransjen ber regjeringen om krisehjelp. Bransjen frykter at det går mot bråstopp av byggeprosjekter, med store konsekvenser for 360.000 medarbeidere.

Etter to uker med koronatiltak går store deler av næringslivet på lavbluss og arbeidsledigheten er rekordhøy.

Koronakrisen gjør at byggeprosjekter stopper opp og at nye kommer ikke i gang.

– Slik det er nå er dette grunnen til at mange permitterer, man ser at det ikke kommer inn inntekter som dekker kostnadene, sier han.

Boligprodusentenes forening forteller om at det nå krangles om hvem som skal plukke opp regningen når byggeprosjekter utsettes fordi arbeidere er i karantene.

Ber regjeringen om penger

Hvem skal ta regningen for dette, spør næringen og utfordrer regjeringen.

Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) forstår uroen, og forteller at regjeringen tar grep for å hjelpe bransjen.

– Vi må hjelpe bedrifter som er i en krevende situasjon. Et viktig tiltak er at Statsbygg nå betaler regninger før de forfaller. Statsbygg har rundt 100 små og store byggeprosjekter på gang og skal gjennomføre prosjekter til mange milliarder i 2020. Jeg vil oppfordre alle andre bedrifter som er i stand til det, til å gjennomføre samme praksis, sier Astrup.

Samt alle statlige og kommunale virksomheter.

Statsråden håper at tiltaket vil ha positive ringvirkninger, og vil bidra til at bedrifter får tilstrekkelig likviditet til å overleve krisen.

– Mange bedrifter har likviditetsproblemer og betalingsproblemer Det viktigste vi nå gjør i tillegg til å sikre liv og helse, er at de som har en jobb fortsatt har en jobb å gå til når denne krisen er over, sier Astrup.

Han sier at et av tiltakene som regjeringen nå vurdererer er å sette i gang byggeprosjekter i statlig og kommunal regi.

Fredag vil regjeringen komme med flere tiltak for å hjelpe bedrifter som har problemer.

Forslag til tiltak

Bekymringen er stor i bransjen, og de ber om mer drastiske tiltak enn det regjeringen til nå har kommet med. Prognosesenterets ferske analyse viser at korona kan føre til en svikt på fem prosent for bransjen i 2020. Dette kan bety 40.000 jobber forsvinner. Nedgangen kan fort bli mye større, påpeker bransjen.

– Vi har kommet med flere forslag overfor regjeringen for å holde hjulene igang. For alternativet nå er å permittere ansatte, med de kostanadene det innebærer for samfunnet. Risikoen er at prosjektene tas helt ned, og da tar det flere år før vi er i gang igjen , sier Per Jæger, adminstrerende direktør i Boligprodusentenes forening.

De utfordrer regjeringen på hvem som skal ta regningen ved forsinkelser som kan oppstå på grunn av karantene og innreiseforbud av utenlandske arbeiderne.

– Disse tingene fører til forsinkelser og til ekstra-kostnader. Vi frykter at alle kostnadene skal veltes over på bransjen. Det er viktig at staten hjelper til, slik at vi har et næringsliv etter koronaen, sier Jæger.

Bransjen foreslår flere blant annet disse tiltakene.

  • Det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt og forsere små og store byggeprosjekt.
  • Staten må foreta bevilgninger slik at kommuner og offentlige byggherrer må få ekstra midler for å finansiere nye prosjekter som kan starte opp raskt.
  • Kommunene må innføre tiltak for raskere saksbehandling.
  • Det må lempes på regelen om at 60 prosent av boligprosjekter må være solgt før igangsetting.
  • Det bør være smidig og effektiv håndtering av grensekontroll for varer og personer på tvers av landegrensene.
  • Regelverket for karantener må praktiseres slik at det ikke unødig hindrer at ressursene, varer og personell kan være i produksjon.
  • Det bør opprettes en krisegruppe for å avklare behov for å sikre ressurser og bemanning i næringen.
  • Frykt for mangel på arbeidskraft på sikt gjør at man ønsker tiltak for å styrke faopplæring og sørge for flere læringsplasser

De ber om at regjeringen legger forholdene til rette for at store offentlige byggeprosjekter ikke stenges ned nå, og at kommuner og staten setter i gang nye tiltak i perioden fremover.

Les også: Norsk Industri raser mot kommunenes egne korona-regler

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 30.07.2021
1 826
Smittede siste 7 dager
17
Innlagte
799
Døde
3 565 349
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger