Frykter ansatte kan bli drept på jobb

Tillitsvalgte i norske fengsler frykter drap på fengselsansatte hvis det ikke kommer mer penger på bordet for å sikre dem som er på jobb.

Leder for Oslo fengselsfunksjonærers forening, Farukh Qureshi møter Jan-Erik Sandlie i KDI

Leder for Oslo fengselsfunksjonærers forening, Farukh Qureshi møter assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandlie. Sandlie får et brev hvor ansatte i norske fengsler beskriver hvordan de har det på jobb.

Foto: Ellen Omland / NRK

Fagforeningene i norske fengsler har derfor sendt en bekymringsmelding til direktøren i Kriminalomsorgsdirektoratet, Marianne Vollan, hvor de roper varsku over situasjonen i norske fengsler:

Om ikke brevets innhold nå blir tatt på alvor, kan man ikke lenger garantere at samfunnssikkerheten vil kunne bli ivaretatt på en god og forsvarlig måte innen den norske kriminalomsorg. Vi frykter gjengdannelser og radikalisering blant innsatte kan bli en realitet om ikke staten nå lytter til sine fengselsansatte. I verste fall kan situasjonen i kriminalomsorgen føre til drap på en eller flere fengselsansatte.

Innsatte reddet tjenestefolk

Brevet er signert av Oslo fengselsfunksjonærers forening, Bergen fengselsfunksjonærers forening, NFF Ullersmo fengsel og NFF Trondheim fengsel. I dag er det overlevert til Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Vi har ikke nok folk på jobb til å ivareta sikkerheten på en god måte. Vi har hatt flere alvorlige tilfeller de siste årene i norsk kriminalomsorg, og særlig i fengsel. Vi har hatt stygge angrep på ansatte, og det har vært tilfeldigheter og flaks som har reddet dem. I enkelte tilfeller er det andre innsatte som har gått imellom og reddet tjenestefolk, sier leder av Oslo fengselsfunksjonærers forening, Farukh Qureshi.

Daglig får han henvendelser fra medlemmer som føler seg usikre på jobb.

Tente på cella

Avføring på cellevegg

Avføring på en cellevegg i Bergen fengsel.

Foto: Bergen fengsel

NRK blir vist bilder fra en fengselscelle i Bergen fengsel som har vært påtent og en celle hvor en innsatt har skrevet på veggen med avføring.

Sekretær i Bergen fengselsfunksjonærers forening, Bjarte Engelsen Syse, er redd for at liv kan gå tapt.

– Vi har ikke kapasitet til å ivareta innsatte eller ansatte på en forsvarlig måte. Vi har ansatte som gruer seg til å gå på jobb. Det er et faresignal som bør tas på alvor. Nok er nok, og vi forventer å bli hørt, sier han.

Fengselscelle påtent

En påtent fengselscelle i Bergen fengsel.

Foto: Bergen fengsel

Tajik vil ha flere ansatte

De tillitsvalgte møtte i dag leder av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik, for å snakke om situasjonen. Hun beskriver det hun hører fra de tillitsvalgte som alvorlig.

– Dette betyr at det må være sterkere rutiner for å håndtere de situasjonene som oppstår. Vi har foreslått 55 millioner kroner mer til flere ansatte og til å styrke innholdet i fengselet, sier hun.

Brevet som beskriver hvordan de ansatte opplever situasjonen i norske fengsler fikk assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandlie i dag overlevert.

– Denne bekymringen skal vi ta på alvor. Vi må sette oss inn i brevet vi har fått og invitere til dialog. Vi skal gi fagforeningene en seriøs og god tilbakemelding, sier Sandlie.

De tillitsvalgte treffer Hadia Tajik på Stortinget

Bjarte Engelsen Syse i Bergen fengselsfunksjonærers forening (t.v.) og Farukh Qureshi i Oslo fengselsfunksjonærers forening treffer leder av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik.

Foto: Ellen Omland / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger