Hopp til innhold

Frykter amerikanske soldater i Norge ikke kan straffeforfølges

Rødt frykter den nye forsvarsloven kan føre til at Norge ikke kan straffe amerikanske soldater som skulle begå forbrytelser på fritiden på norsk jord. Det avviser forsvarsministeren.

Et Orion-fly på vei inn til landing på Andøya flystasjon som skal flyttes ti mil sydover til Evenes. Evenes er en av fire baser der amerikanerne kan sette opp baser.

Et Orion-fly på vei inn til landing på Andøya flystasjon som skal flyttes ti mil sydover til Evenes. Evenes er en av fire baser der amerikanerne kan sette opp baser.

Foto: Tore Meek / NTB

Den omstridte forsvarsavtalen tilrettelegger for amerikansk militær aktivitet i Norge. Den åpner for at amerikanerne kan sette opp infrastruktur for egen regning, og ha rett til å bruke denne på norsk jord.

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes uttrykker bekymring mot den nye forsvarsloven som skal legges fram for Stortinget.

Da loven ble kjent i april, erklærte blant annet Russland at avtalen bryter med norsk militærbasepolitikk. Det dreier seg om å ikke åpne for permanente baser for fremmede styrker på norsk område.

Rødt mener avtalen gjør oss mer utsatt for angrep enn det vi ville vært i utgangspunktet, og kan føre til nye utfordringer.

– Avtalen gir amerikanerne historisk militært fotfeste i Norge. Vi frasier oss retten til å rettsforfølge amerikanerne, dersom de begår forbrytelser på fritiden mot norske borgere, sier leder i Rødt Bjørnar Moxnes.

Vil ha bedre flykapasitet

Avtalen oppgir at USA har straffansvar overfor soldatene sine.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener loven innebærer at man kan straffeforfølge amerikanske soldater, dersom de begår forbrytelser på norsk jord.

Amerikanske soldater fikk oppleve isbading i den kaldeste perioden i vinter.

Amerikanske soldater fikk oppleve isbading hos det norske Forsvaret ved en tidligere øvelse.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Vi vil kunne kalle tilbake, dersom det er alvorlig. Dersom de har soldaten i varetekt i USA, så forplikter de seg til å bringe personen tilbake til Norge for rettsforfølging, sier forsvarsministeren.

Ifølge forsvarsministereren går planen ut på å investere i kapasitet for jagerfly på Rygge.

På Sola har man lyst til å investere for tankfly for å supplere kapasiteten på Rygge. I tillegg kommer Evenes i Nordland og Ramsund orlogsstasjon i Troms og Finnmark.

Behøver Stortingets flertall

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fra høring i Stortinget.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fra høring i Stortinget.

Foto: Lise Åserud / NTB

Regjeringen avviser at forsvarsavtalen bryter med norsk basepolitikk. Avtalen må godkjennes av Stortinget før den trer i kraft.

– Det dem kan gjøre på norsk jord, er det de får lov til i konsultasjoner med norske myndigheter, sier forsvarsministeren.

Avtalen skal sørge for at amerikanerne kommer raskere til unnsetning dersom situasjonen skulle tilspisse seg i Norge, ifølge regjeringen.

– Ingen av tingene er vedtatt. For at det skal skje, må det opp til behandling i USA og så må Norge si ja, sier Bakke-Jensen.

tormod heier

Forskningsleder ved Forsvarets høyskole Tormod Heier mener Norge vil ha fordel av avtalen.

Foto: NRK

USAs utenriksminister Antony Blinken har sagt at forsvarsavtalen som er inngått med Norge, vil styrke sikkerhetssamarbeidet mellom landene.

– Norge tjener mye på denne avtalen fordi vi ikke selv har et stort nok forsvar til å kunne forsvare oss, selv dersom det skulle bli et russisk press, sier forskningsleder ved Forsvarets høyskole Tormod Heier.

Avtalen blir lagt fram for Stortinget i to runder, en såkalt samtykkeproposisjon og en lovproposisjon. Disse skal etter planen legges fram for Stortinget høsten 2021.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ