Hopp til innhold

Frp vil ha jobbkrav for kontantstøtte

Kontantstøtten bør strammes inn for å få flere innvandrerkvinner ut i jobb, mener Jon Engen-Helgheim i Frp. – Vil gjøre de fattigste fattigere, sier Knut Arild Hareide i KrF.

Stortingsrepresentant for Frp Jon Engen-Helgheim

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim går til angrep på regjeringsplattformen.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

«Opprettholde kontantstøtten», står det skrevet i den ferske regjeringsplattformen mellom de fire ikke-sosialistiske partiene.

Blekket er knapt tørt før innvandringstalsmann Jon Engen-Helgheim i Fremskrittspartiet går til angrep på regjeringsplattformen.

Slik støtten er i dag, bidrar den til å holde innvandrerkvinner utenfor arbeidslivet, mener Engen-Helgheim.

Denne helgen kommer han til å foreslå en endring i reglene for kontantstøtte på et møte i Viken Frp.

Vil ikke «belønne» hjemmesittere

– Hvis du ikke har vært i arbeid og hatt arbeidsinntekt forutgående år, mener vi det ikke er sunt å belønne at du sitter passivt hjemme og mottar betaling, sier Engen-Helgheim.

Han ønsker å beholde kontantstøtten, men gjøre endringer.

– Når ordningen er presset av for høy innvandring og den bidrar til å holde innvandrerkvinner utenfor arbeid, må det gjøres endringer så vi fortsatt kan ha den, sier Engen-Helgheim.

KrF uenig i innstramming

Nylig avgått partileder Knut Arild Hareide i KrF er av en helt annen oppfatning.

– Dette kommer til å gjøre de fattigste fattigere, og føre til færre barn, sier han om Helgheims forslag.

Knut Arild Hareide i KrF

KrF-politiker Knut Arild Hareide er kritisk.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg er enig i at vi må få flere innvandrerkvinner ut i jobb, men å ta bort denne type ordninger vil ikke hjelpe på det. Det vil bare føre til at flere barn lever under dårligere kår, og gjøre de fattigste fattigere, sier Hareide.

Han frykter også at kontantstøttekrav vil gi enda lavere fødselstall i Norge.

– Hvis det kun er arbeidslinja som skal være førende, er jeg redd vi kommer til å se ytterligere fallende fødselstall i Norge, sier Hareide.

Det avviser Engen-Helgheim.

– Vi har mange gode ordninger i Norge som barnehageplass, og for fattige lavinntektsfamilier har vi også gratisordninger for barnehage, sier Frp-politikeren.

AKTUELT NÅ