Hopp til innhold

Frp vil endre straffeloven slik at færre barn tas med til utlandet mot sin vilje

Frp foreslår å endre loven slik at det blir lettere å straffe foreldre som tar med barn til koranskoler i utlandet, mot barnas vilje. Ap mener Frp gikk glipp av en gylden mulighet til å få til omtrent det samme da partiet satt i regjering.

WE1EuNJhvIM

FLEST BARN I SOMALIA: Kartlegging av kommunenes kjennskap til saker om barn etterlatt i utlandet mot sin vilje viser at Somalia er et av landene flest barn blir sendt til fra Norge. Her et bilde fra hovedstaden Mogadishu.

Foto: FEISAL OMAR / Reuters

I en rapport fra Oslo Economics, som ble lagt frem for Kunnskapsdepartementet i januar, kom konsulentselskapet til at minst 415 barn har blitt fraktet fra Norge til utlandet mot sin vilje i perioden 2016 – til 2018.

Kartleggingen er en del av regjeringens arbeid i kjølvannet av at NRK i 2017 kunne fortelle at ungdom risikerer å bli etterlatt på koranskoler i Somalia og Kenya.

Onsdag fremmet Frp-stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Silje Hjemdal, Christian Tybring-Gjedde, Solveig Horne, Per-Willy Amundsen og Jon Helgheim et representantforslag i Stortinget.

I forslaget tas det til orde for at det skal innføres egne bestemmelser i straffeloven for foreldre som tar med, og holder sine barn i utlandet mot sin vilje. I tillegg tas det til orde for at å innføre en minimumsstraff i slike saker.

– Det er flere grunner til at vi vil endre lovverket. Vi ser at problemet er voksende, ikke minst etter skolestart hvert år, hvor mange barn mangler fra skolebenken, sier Gulati.

– Enklere å dømme

I dag kan det å ta med seg et barn til utlandet mot sin vilje straffes som frihetsberøvelse. Det er ikke nok mener Gulati.

Himanshu Gulati

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati er en av Frp-representantene som vil innføre bestemmelser i straffeloven for å hindre at foreldre sender barna sine til koranskoler i utlandet.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi mener det vil bli enklere å dømme foreldre om det er egne straffebestemmelser for dette. Vi ønsker også at man skal se på ytelsene disse foreldrene får, og oppholdstillatelsen, dersom de er i Norge på midlertidig opphold.

Gulati sier de foreløpig ikke har vurdert hva minstestraffen skal være.

– Vi har ikke sett på en konkret grense, men vi mener Norge må se til Danmark og andre land som har innført strengere straffer, sier Gulati.

Skolen i Hargeisa

Denne skolen i Hargeisa, nord i Somalia, er en jenteskole med vekt på koranundervisning. Den ble stengt av politiet i 2017.

Foto: Christine Præsttun

Ap: Flaut for Frp

I Frp-forslaget tas det også til orde for at personer som rekrutterer barn til koranskoler i utlandet kan straffes. Gulati hevder at både personer som er bosatt i Norge, og utlendinger som kommer til landet, rekrutterer barn til slike skoler.

– Vi har fått flere meldinger om at det foregår systematisk rekruttering til koranskoler. Det er ikke bare foreldrene som må straffes, men også de som fungerer som rekrutteringsagenter for rehabiliteringsskoler og koranskoler i utlandet, sier Gulati.

I forslaget tas det også til orde for at regjeringen må kartlegge omfanget av saker der Barnevernet har støttet foreldre som tar med barna til utlandet mot sin vilje.

Siri Gåsemyr Staalesen er stortingsrepresentant og integreringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Hun sier forslaget fra Gulati skal vurderes grundig, men påpeker samtidig at Arbeiderpartiet fikk med seg Frp på et lignende vedtak allerede i 2018.

Stortinget ba da regjeringen om å «tydeliggjøre hjemler i straffeloven som holder foreldre ansvarlige dersom barn sendes på utenlandsopphold mot sin vilje».

– På den tiden satt Frp i regjering og hadde hatt ansvarlig fagstatsråd frem til en måned før dette ble vedtatt i fem år. I stedet for å sørge for gjennomslag i egen regjering på et område der de har holdt fanen høyt, fremmer de dette på nytt to år etterpå. Det vitner om at de ikke hadde gjennomslag i regjering, sier Staalesen, og legger til:

– Nå fremmer det i opposisjon som at det er ny politikk, og det er litt «keiserens nye klær» og flaut for Frp.

Stortinget behandler ny bioteknologilov

Aps stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen tar en selfie i stortingssalen under behandlingen av ny bioteknologiliov.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil vurdere ytelser

Staalesen påpeker at Arbeiderpartiet også fremmet et lignende forslag tidligere denne uken, der partiet ifølge Staalesen går bredere ut enn Frp.

– Vi krever at hjemvendte barn får tilbud om et «exitprogram» når de kommer tilbake til Norge. Hensikten er blant annet å unngå at barna skal oppsøke kriminelle miljøer, som foreldrene kanskje har forsøkt å sende dem bort fra.

Ap tar også til orde for at foreldrene skal miste barnetrygden fra første dag, og om barnet er på et udefinert opphold i utlandet.

I tillegg vil Ap at det skal opprettes en ordning for å forhåndsgodkjenne skoler i utlandet. Om skolen ikke er godkjent, skal foreldrene miste barnetrygden fra dag én, forklarer Staalesen.

Frp er inne på lignende ting i sitt forslag, der det blant annet heter at man ber regjeringen bør se på hvilke ytelser som skal frafalles om foreldre tilrettelegger for at barna sendes til utlandet mot sin vilje. Partiet tar også til orde for at slike reiser kan få konsekvenser for omsorgsretten og oppholdstillatelsen, dersom den er midlertidig.

Gateliv i Hargeisa, Somaliland

Gateliv i Hargeisa, Somaliland, nord i Somalia, hvor flere norske barn har blitt sent på koranskole.

Foto: Christine Præsttun / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger