Frp-topper klare på at regjeringen kan ryke til høsten

Flere sentrale Frp-ere forventer at Siv Jensen leverer gode bompengenyheter i august. Trusselen om å trekke partiet ut av regjering er høyst reell.

Frank Sve taler på bompengedemonstrasjon i Ålesund

MOTSTANDER: Frank Sve er medlem i landsstyret til Frp. Han tror debatten om Frp skal sitte i regjering kommer hvis partiet ikke får noen store bompengeseire til høsten.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

I dag gikk stortingsrepresentant og medlem av gruppestyret til Frp, Erlend Wiborg, ut og sa at han mener det er 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjering allerede i høst.

NRK har snakket med flere av medlemmene i Frps landsstyre om Wiborgs utspill, og han står ikke alene. Et stort flertall av dem NRK har snakket med sier en regjerings-exit fort blir et tema om ikke partileder Siv Jensen klarer å forhandle fram gode og tydelige Frp-seire i regjeringen.

– Jeg regner med at den debatten kommer umiddelbart hvis forhandlingsresultatet er for dårlig, sier Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal Frp og medlem i partiets landsstyre.

– Om vi ikke får en politikk som våre velgere er opptatt av, som vi er valgt inn på – både på Stortinget og i regjering – og fører den politikken, så må vi diskutere om vi skal gå ut av regjering og gå i opposisjon, sier fylkesleder i Oslo, Tone E. Ims Larssen.

Hun understreker at hun avventer svar på forhandlingene som partiledelsen nå har med regjeringen, og kaller Siv Jensen en «tøff forhandler».

Her er kravlista til Frps landsstyre

I begynnelsen av juni ble det kalt inn til krisemøte i partiets landsstyre. Styret ga partiledelsen klar beskjed om hva de krever for at partiet skal bli sittende i regjering, og de vedtok enstemmig seks krav til Jensen og resten av Frp-statsrådene:

  • Stoppe nye bypakker.
  • Kutte kostnadene i eksisterende bypakker.
  • Fortsette slettingen av bompengegjeld.
  • Være tydelige på at de er mot veiprising.
  • Endre nullvekstmålet.
  • Stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene.
Bompengemøte

Før sommeren samlet Frps landstyre seg for å diskutere bompenger. De kom ut fra møtet med seks krav som partileder Siv Jensen nå må diskutere med regjeringen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er disse kravene Sve og flere andre Frp-ere forventer skal innfridd, og som også danner utgangspunktet for forhandlingene som nå foregår internt i regjeringen.

– Vi kommer til å avvente forhandlingene, og her bør Frp være veldig tydelig på hva som er realiteten hvis dette ikke går. Jeg har tidligere sagt at vi ikke har noe i regjering å gjøre hvis vi ikke får gjennom mer av politikken vår, og bompenger er en så viktig sak at vi må ha gjennomslag, sier Sve.

Forventer avklaring før valgkampen

Det er dårlige meningsmålinger som danner bakgrunnen for tydeligheten og misnøyen med regjeringssamarbeidet. Noe av årsaken for de dårlige resultatene på meningsmålingene er bompengepolitikken.

På en enkeltmåling for Bergen som BT publiserte 21. mai var Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) byens største parti med 25,4 prosent. Frp fikk historisk svake 2,7 prosent, og kan ligge an til å bli utradert i Norges nest største by.

Nå forbereder lokalpolitikere seg til en valgkamp der støtten i folket er mindre enn på lenge.

– Vi må forvente at vi ikke bare får signaler, men at vi veldig raskt inn i valgkampen også får resultater ut av forhandlingene. Da snakker vi kanskje første del eller midten av august, sier Per Bjørnar Laabak, vara til sentralstyret og gruppeleder for Frp i Fredrikstad.

FNB

Folkeaksjonen nei til bompenger får god oppslutning i flere norske byer. De stjeler velgere fra både Frp og flere andre parti.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han sier det kan være snakk om å gå ut av regjering, men vil ikke spekulere i når.

– Jeg skal ikke prosentfeste hva jeg tror, men det ligger et ganske sterkt krav fra landsstyret om hva man ønsker å få av resultater, sier Laabak.

Ser du at det kan gå mot brudd i regjeringssamarbeidet?

– Ja, det gjør jeg absolutt.

Ikke alle deler Wiborgs oppfatning

NRK har også snakket med flere sentrale Frp-politikere som sitter i partiets landsstyre. Noen av dem har ikke lyst til å bli sitert, men bekrefter til NRK at Wiborg har rett når han sier at det er rundt 50 prosent sjanse for en regjerings-exit. De sier alt avhenger av hvilken løsning Siv Jensen klarer å forhandle fram i regjering, og om det er noe Frp kan leve med.

Andre sier de vil avvente prosessen som er i gang, og synes det er for tidlig å si noe om Frp skal være i regjering til høsten eller ikke.

En av dem er Frode Hestnes, landsstyremedlem og fylkesleder i Vestfold og Telemark Frp, som sier det er landsstyret som bestemmer om partiet skal gå inn eller ut av regjering, og at de har blitt enige om å avvente resultatene av forhandlingene.

– Slik sett blir dette bare spekulasjoner for Wiborgs egen regning, sier Hestnes.

Også fylkesleder i Viken, Liv Gustavsen, vil se resultatet av forhandlingene før hun drar noen slutninger.

– Jeg sitter ikke med den samme følelsen som Wiborg. Alle er kjent med at vi er i en prosess, fordi vi hadde bomsaken opp til diskusjonen i landsstyret før ferien. Da sa landsstyret hva de mener, også forventer vi at ledelsen kommer tilbake med noe, sier Gustavsen.

Men ingen utelukker at Frps dager i regjering kan være talte om regjeringen ikke kommer partiet i møte på sine seks krav.

SISTE NYTT

Siste meldinger