Hopp til innhold
Faktasjekk

Frp retter opp feil etter NRKs faktasjekk

Fremskrittspartiet skrøt av at de hadde fått ned behandlingstiden på asylsøknader, men i virkeligheten har behandlingstiden bare gått opp.

Sylvi Listhaug besøker ankomstsenteret i Råde i 2015

ASYLSØKERE I TELT: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) besøkte ankomstsenteret i Råde i 2015. Der bodde flere i telt på grunn av de mange asylsøkerne som kom til landet.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I artikkelen «Vil begrense innvandringen» på Frps nettside skriver partiet under mellomtittelen «Dette har vi gjort i regjering»:

Redusert behandlingstiden på asylsøknader betraktelig. Dette har frigitt 500 plasser på asylmottak og spart 70 millioner kroner.

Frps nettside

På grunn av de mange asylsøkerne som kom til Norge i 2015, har saksbehandlingstiden forandret seg mye under Frps regjeringsperiode, men stemmer det som Frp hevder, at den har gått ned? Detektor har sjekket denne påstanden.

Hopp rett til konklusjonen her

Flyktningkrise

Frivillige deler ut mat

MANGE KOM TIL NORGE: Asylsøkere får mat av frivillige utenfor Politiets utlendingsenhet på Tøyen i 2015, da asylankomstene nådde en topp. Her en gruppe fra Somalia.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I den siste fireårsperioden har flyktningkrisen preget den norske asylpolitikken.

I 2015 var det lange køer utenfor politiets utlendingsmyndighet på Tøyen, og UDI måtte skaffe flere mottaksplasser i ekspressfart, noe som førte til store kostnader per plass. UDI leide plasser på hoteller, leirskoler, campingplasser, nedlagte sykehus, gamle militærleirer, rorbuer, gårder og villmarkssentre.

I en periode ble det opprettet ett nytt akuttmottak hver dag.

Utlendingsmyndighetene i Norge har erkjent at de ikke var forberedt på asylstrømmen til Norge i 2015.

Selv om UDI i denne perioden ansatte flere saksbehandlere, var det umulig å ta unna den store økningen av søknader.

Tallene fra UDI viser at saksbehandlingstiden gikk opp i alle disse årene, stikk i strid med det Frp hevder på sin nettside.

Asylankomstene har senere gått ned, men toppåret 2015 har satt preg på behandlingstiden helt fram til i dag.

Frp innrømmer feil – vil rette opp

Når Detektor ber Frp om dokumentasjon for påstanden, beklager de bruken av tallene.

Kristian P. Larsson

BEKLAGER: Informasjonsleder Kristian P. Larsson for Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Foto: Stortinget

– Påstanden NRK sikter til er fra 2014 da Anders Anundsen var justisminister. Det er helt riktig at Frp effektiviserte samarbeidet mellom UDI, UNE og Politiets utlendingsenhet kort tid etter vi kom i regjering, og at dette har frigitt 500 plasser på asylmottak og spart 70 millioner kroner i 2014.

Det er imidlertid beklagelig at denne faktaopplysningen ble tatt med i nettsaken som ble publisert 14. juli i år, da det kan føre til misforståelser. Her har vi gjort en liten feil, og den vil bli rettet opp,» skriver informasjonsleder Kristian P. Larsson for Fremskrittspartiets stortingsgruppe i en e-post til NRK.

Omtalte bare en enkelt gruppe

Frps talsperson mener altså at tallene er utdaterte, men at de objektivt sett var riktige i 2014. Det stemmer heller ikke med UDIs tall.

UDIs oversikt viser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for asylsøkere generelt økte også fra 2013 til 2014. Dermed hadde Frp heller ikke i 2014 kortet ned saksbehandlingstiden for asylsøknader generelt.

– Som sagt er faktaopplysningen dere sikter til fra 2014 lagt inn ved en feil i en nettsak på frp.no som ble publisert i år. Det er nå rettet opp. Påstanden «Redusert behandlingstiden på asylsøknader betraktelig» er presis når det legges til at dette gjelder såkalte «dublinere», altså personer som har blitt registret som asylsøkere i et annet europeisk land før de ankom Norge og søkte asyl her, svarer Larsson.

Rundt 1 av 10 av asylsøkerne de siste årene har vært såkalte «dublinere».

I nettsaken til Frp er nå opplysningen fjernet.

Frp skjermdump

ORIGINAL: Frp sa de hadde fått ned behandlingstiden på asylsøknader.

Foto: Skjermdump: Frp.no
Frp gjort om

ENDRET: Den siste setningen er fjernet fra Frps skryteliste.

Foto: Sjermdump: Frp.no

Fikk ned behandlingstiden

Dag Bærvahr

UDI BEKREFTER: Fagsjef Dag Bærvahr i UDI bekrefter at de fikk ned behandlingstiden for en gruppe asylsøkere.

Foto: Nora / UDI

Prosjektet «Dublin A til Å» fikk ned behandlingstiden fra 175 dager til 56 dager i 2014. Dette er snittall fra søknaden er mottatt til uttransport. Behandlingstiden for «dublinerne» har senere gått opp, men er fortsatt langt under 175 dager som var snittet før tiltaket ble iverksatt.

Fagsjef Dag Bærvahr i UDI forklarer:

– Høsten 2013 fremmet UDI et forslag om å etablere et tverrfaglig prosjekt for å se nærmere på behandlingen av «Dublin-saker» i Norge. Målet var å kutte saksbehandlingstiden fra søknaden om asyl ble levert til søkeren var sendt til ansvarlig «Dublin-land» eller saken ble tatt til realitetsbehandling i Norge.

Som et resultat av denne endringen bekrefter UDI at 500 plasser er frigitt, og at dette har ført til en innsparing på 70 millioner kroner.

Blå skillelinje. Detektor.Grafikk

Vurdering:

Påstanden er helt feil. Behandlingstiden har ikke gått ned, men derimot opp, under Frps regjeringstid. Det er riktig at behandlingstiden ble forkortet for ca. 10 prosent av asylsøkerne, men det har ikke vært nok til å senke den gjennomsnittlige behandlingstiden.

Sannhetsbarometer Detektor- feil

Vurdert av prosjektredaktør Lars Kristiansen og nyhetsprogramredaktør Kyrre Nakkim.

Blå skillelinje. Detektor.Grafikk

Kilder:

  • UDI

Se alle NRKs faktasjekker her

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger