Frp ønsker aktiv dødshjelp

Fremskrittspartiet vil at døende pasienter skal få anledning til å ta sitt eget liv med en dødelig dose medisin.

Sodium Pentobarbital

Vetrinærmedisinen sodium pentobarbital ble tillatt i Sveits, hvor ifølge en gammel lov fra 1942, døende utlendinger kunne dra og ta sitt liv uten at noen spørsmål ble stilt.

Foto: Alessandro Della Bella / AP

– Det er viktig å minne om at norsk forskning har vist at uhelbredelige kreftsyke er negative til aktiv dødshjelp, sier dekanus ved medisinsk fakultet ved NTNU Stig Slørdal.

Les også: Vil gi dødelig dose

NRK P2 politisk kvarter: Aktiv dødshjelp

– Det er også slik at Den europeiske organisasjon for lindrende behandling som da representerer behandlerne som har pasientene i livets sluttfase de har også tatt et klart standpunkt mot aktiv dødshjelp, fortsetter han.

– Altså de som står nærmest problemstillingen, de er negative, konkluderer Slørdal.

Praktiseres i Oregon

Aktiv dødshjelp skjer når legene har en aktiv rolle og legger til rette for at pasientene kan ta en dødelig dose medisin.

Forslaget om aktiv dødshjelp fikk flertall på Frps landsmøte i vår. Ideen er hentet fra delstaten Oregon i USA hvor dette praktiseres allerede.

Rett til å avslutte livet

Frps stortingskandidat fra Oppland, Hanne Blåfjelldal, er en forkjemper for å åpne for aktiv dødshjelp her i landet:

– Retten til å bestemme over eget liv må også innebære retten til å avslutte livet, sier Blåfjelldal.

Passiv dødshjelp er lov i Norge i dag, og avslutte eller ikke starte livsforlengende behandling er dermed lov,mens helsevesenet idag ikke direkte kan ta liv slik Frp vil gi dem.

De som virkelig lider

Blåfjelldal understreker at pasientene som ønsker aktiv dødshjelp må kontrolleres av flere uavhengige leger, ha en dødelig sykdom og gjenta sitt ønske om å avslutte livet flere ganger over et kortere tidsrom.

Ikke alle skal ha muligheten.

– De som virkelig lider og har store smerter og som vet at de kommer til å dø om altfor lenge, mener jeg må ha muligheten til å avslutte livet sitt., mener Blåfjelldal.

Skape et press

Inger Lise Hansen, nestleder i KrF
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Inger Lise Hansen, nestleder i Krf mener at det ikke er statens oppgave å gi mennesker hjelp til å dø. I stedet for å undergrave retten til liv, burde det tilrettelegges for et mer verdig omsorg.

Forskning fra Nederland, Belgia og Oregon hvor Frp henter sin ide fra, viser at over halvparten av de som velger aktiv dødshjelp gjør det ikke fordi de vil dø, men fordi de er redd å være en belastning for andre.

– Jeg skjønner at Frp mener godt, men jeg tror ikke at de ser konsekvensen av sin egen politikk, mener Inger Lise Hansen. Erfaringen fra andre land viser at aktiv dødsjhelp skaper et press blant de eldre og syke for å velge døden fremfor livet, fordi de ikke vil være en byrde for andre.

– Det er ingen grunn til å tro at dersom vi velger å tillate aktiv dødshjelp, at dette ikke vil skje i Norge også, mener Hansen.

Frp er det eneste partiet som vil tillate aktiv dødshjelp i Norge.

SISTE NYTT

Siste meldinger