Frp om danske forslag: – Som musikk i mine ører

Frps Jon Helgheim mener dansk forslag om å straffe foreldre som sender barn til utlandet for oppdragelse, må diskuteres også i Norge.

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.

BERØRINGSANGST: – Det som er befriende med danske politikere, er at de snakker i klare ord. De har ikke den samme berøringsangsten som mange sliter med i Norge og Sverige, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Frp.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Frp / NTB scanpix

Den danske regjeringa lanserte i dag en rekke forslag for å bli kvitt gettoer.

Regjeringa vil rive gettoer, gi fengselsstraff til foreldre som sender barna utenlands og ta barnetrygden fra foreldre hvis barna skulker skolen.

– Dette er musikk i mine ører og helt i tråd med Frps tilnærming, sier Helgheim, om planen fra den danske regjeringa for å motvirke såkalte parallellsamfunn.

– Må slå hardt ned på det

Barn som sendes til utlandet for oppdragelse er debattert i Norge etter flere NRK-avsløringer om koranskoler i Somalia. Også her i landet har straff av foreldrene vært tema, i saker der de foreldrene vet at barna utsettes for vold ved skolen de sendes til.

Helgheim mener det er på tide å diskutere, også i Norge, om selve handlinga med å sende barna til utlandet for oppdragelse skal være straffbart. Uansett om barna utsettes for vold eller ikke ved stedet de blir sendt til.

– Vi må slå hardt ned på dette. Det er omsorgssvikt å hindre barn å integreres. Utsending kan hindre barna i å integreres, hindre dem i å utvikle det norske språket og hindre deres skolegang i Norge. Det fratar dem muligheter, selv om det ikke er vold inn i bildet, sier Helgheim.

– Må tenke på barnas beste

Karin Andersen

BARNAS BESTE: Karin Andersen (SV) frykter at det danske forslaget om automatisk utvisning av foreldre som sender barna ut av landet, også vil gå ut over barna. Hun mener det må ligge en faglig vurdering av barnas beste til grunn om man velger å utvise foreldre på grunn av vold og omsorgssvikt.

Foto: NRK

Karin Andersen i SV sier de er imot alle forslag som gjør folk med utenlandsk bakgrunn til annenrangs innbyggere. Det danske forslaget om å fengsle eller automatisk utvise foreldre som sender barna sine ut av landet, mener hun ikke er vegen å gå. Vold og omsorgssvikt er, og skal være, straffbart. Men det må alltid ligge en faglig vurdering av hva som er det beste for barna til grunn.

– Barn trenger kontakt med foreldrene sine. Om foreldrene straffes med fengsel eller utsendelse fordi de har sendt barna ut av landet, vil det også gå ut over barna. Det må være en barnefaglig vurdering i hver sak.

Hun er uenig i mange av tiltakene til den danske regjeringen, men hun er glad for at Danmark ikke vil straffe barna. Og viser blant annet til et forslag om at barna ikke skal miste oppholdstillatelsen om de holdes tilbake i utlandet. Dette er et forslag som også SV har fremmet, men som ble stemt ned i Stortinget.

Masud Gharahkhani

MELDEPLIKT: Masud Gharahkhani (Ap) mener samfunnet må bli mer bevisst hvilket ansvar man har for å hindre at barn sendes til utlandet for å gå på koranskoler.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Innvandringspolitisk talsmann i Ap, Masud Gharahkhani, mener det er straffbart å sende barn til koranskoler med tortur. I tillegg kan også barnetrygden i Norge stoppes om barn uteblir fra barnehage eller skole. Han mener også at moskeer bør trekkes inn i integreringspolitikken, og bevisstgjøres meldeplikten de har.

– For barn er det en straff å bli sendt på koranskole i utlandet. Jeg tror det er viktig å bevisstgjøre både moskeer og samfunnet ellers hvilket ansvar de har, og at de har meldeplikt når slike utsendelser skjer.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger