Frp om Aps innvandringspolitikk: – Slår inn åpne dører

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim, mener det er lite nytt i Aps migrasjonsutvalgs innstilling til ny innvandringspolitikk.

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Jon Engen-Helgheim

FRP KRITISK: Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, er kritisk til Ap-utvalgets innstilling til ny innvandringspolitikk.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Migrasjonsutvalget med Masud Gharahkhani i spissen foreslår å gi 5 milliarder kroner for å hjelpe flere flyktninger i nærområdene, går inn for å øke antall kvoteflyktninger til Norge og åpner for avtaler med land utenfor Europa for å begrense tallet på asylankomster.

Masud Gharahkhani

LA FREM FORSLAG: Leder av Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg Masud Gharahkhani la onsdag frem utvalgets forslag til hvordan partiets innvandringspolitikk bør se ut.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener det er urovekkende at Arbeiderpartiet har brukt så lang tid til å komme frem til det samme som Frp gjorde for lenge siden.

– De slår inn åpne dører. Deler av dette er en dyrere versjon av Frps politikk, sier han til NRK.

Helgheim mener samtidig at Ap går i en retning der de vil ta enda mer ansvar.

– De vil både øke hjelpen i nærområdene, til andre europeiske land og ta imot flere kvoteflyktninger, uten å spare penger noe sted, sier han.

– Ikke noen innstramming

Gharahkhani skapte gnisninger internt i partiet da han i februar, før utvalgets arbeid skulle starte, varslet en ny og strengere linje i innvandringspolitikken. Men før fremleggingen onsdag sa han at et samlet utvalg står bak den nye politikken.

I forkant av fremleggingen var det ventet at Arbeiderpartiet ville stramme inn innvandringspolitikken.

Helgheim sier at mange av enkelttiltakene i Arbeiderpartiets nye innvandringspolitikk går i helt motsatt retning, og kan pådra Norge store økonomiske forpliktelser.

– Det er ikke noen innstramming. De har ikke noen plan om hvordan de skal gjøre det, og må ta fra andre budsjetter for å dekke opp innvandringsforpliktelsene sine.

Frps innvandringspolitiske talsmann er reagerer også særlig på at det ble lansert en mulighet til å søke asyl i Norge gjennom tredjeland eller gjennom FN.

– Ap legger opp til at veldig mange mennesker kan søke gjennom FN i et annet land. Det hørtes fryktelig foruroligende ut. Det er også uklart hva Ap egentlig mener, og det er urovekkende, sier han.

AP foreslår fotlenke for familier som skal sendes ut

– Fotlenke er et godt alternativ, der vi tar hensyn til barna og får en rask og god returpolitikk, sa Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani i februar.

– Tar fra de fattigste

Venstres Abid Raja sier til NTB at han frykter at Ap-forslaget vil skape et A- og B-lag av flyktninger, og er spektisk til å lage et klarere skille mellom personer som blir individuelt forfulgt og personer som har krav på beskyttelse som følge av krig og konflikt, men som ikke er individuelt forfulgt.

– Her legges det opp til to ordninger, der noen har fulle rettigheter og andre får midlertidig opphold med begrensede rettigheter. Det vil føre til at vi får tusenvis av personer i Norge uten intensiv til å bli integrert, fordi de ikke vet hvor lenge de får lov til å bli, sier han til NTB.

Arbeiderpartiets utvalg foreslår å hjelpe flere i nærområdene med en solidaritetspott på 5 milliarder kroner. Pengene til «solidaritetspotten» skal delvis hentes fra den generelle veksten i bistandsbudsjettet.

Knut Arild

VIL IKKE TA FRA BISTAND: KrF-leder Knut Arild Hareide sier at han ikke mener at det ikke bør tas penger fra bistandsbudsjettet for å løse migrasjonsutfordringer.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

KrF-leder Knut Arild Hareide, sier til NRK at partiet støtter fullt ut at Norge skal bidra til å sikre jobb, helsehjelp og skole til de som oppholder seg i «nærområdene». Men dette må ikke tas fra langsiktig utviklingsarbeid og styrking av stater, mener Hareide.

– Å ta fra verdens aller fattigste for å løse vestens migrasjonsutfordringer, det er ikke KrF med på, sier KrF-lederen.

SV: – Ikke akkurat et solidaritetsløft

– Det mest skuffende er at man adopterer måten Fremskrittspartiet omtaler mennesker som er i den ytterste nød som et ensidig problem, ikke fra flyktningene og asylsøkernes perspektiv, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen.

Karin Andersen

KRITISK: SVs Karin Andersen mener at Aps migrasjonsutvalg skal ta penger fra fattige i fattige land, i stedet for å legge nye penger på bordet.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Krigsflyktninger fra Syria er ikke lykkejegere – det er folk som ikke har lagt ut på en reise for moro skyld. Det er alvorlig at Ap later som om de som ikke er individuelt forfulgt er reelle flyktninger. For det er de, sier Andersen.

Arbeiderparti-utvalget foreslår å styrke første asylland-prinsippet og henvise asylsøkere tilbake til det første trygge landet.

– Det vi vet skjer i Russland og Tyrkia, hvordan skal Ap forsikre seg at dette ikke skjer. Dette er land som ikke akkurat går i noen humanitær retning, sier Andersen, som kaller den nye politikken for «ikke akkurat et solidaritetsløft».

– De legger ikke nye penger på bordet, og skal tydeligvis ta fra bistand – fra penger til fattige i fattige land, eller forutsette at det skal komme færre flyktninger, sier Andersen.

Hun reagerer på at utvalget snakker mye om å bruke kvoteflyktningssystemet, men ikke kom med en forpliktelse om antall. Samtidig mener hun Ap undergraver UNHCR når de går imot FNs tolkning av flyktningkonvensjonen.

SISTE NYTT

Siste meldinger