Hopp til innhold

Krangler om hvem som har skylda for ulikhet: Innvandrerne eller rikingene

I dag legger regjeringen fram stortingsmelding om økonomiske forskjeller i Norge. Finansministeren peker på økt innvandring, mens SV peker på de rikeste.

Shopping

ULIKE MULIGHETER: Forskjellen mellom de høyeste og de laveste inntektene i Norge har økt de siste årene.

Foto: Frank May / NTB scanpix

De økonomiske ulikhetene i Norge øker, men hvor mye og hvorfor? Det skal regjeringen forsøke å si noe om i stortingsmeldingen «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft» som legges fram i dag.

I et intervju med NRK i forkant av framleggelsen peker finansminister Siv Jensen (Frp) på særlig én årsak til at de økonomiske ulikhetene øker:

Nyttårsintervju med Siv Jensen

OPTIMISTISK: Finansminister Siv Jensen (Frp) mener regjeringen gjør mye for at Norge skal fortsette å være blant landene i Europa med minst økonomisk ulikhet.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– En av hovedårsakene er økt innvandring. Bare halvparten av flyktningene har grunnskoleutdanning, og da må vi ikke bli veldig overrasket over at det tar lang tid før de kommer i jobb og at de ofte lever med anstrengt økonomi, sier Jensen.

Dette perpsektivet har NRK omtalt tidligere, blant annet her og her.

Samtidig er Jensen opptatt av at flere statistiske mål på ulikhet viser at Norge har blant de laveste økonomiske forskjellene i Europa.

– Det skyldes flere ting, blant annet at vi har fått økt kjøpekraft gjennom veldig mange år. Vi har hatt en jevn inntektsutvikling, og i Norge og Norden har vi skattefinansierte velferdsordninger som kommer alle til gode uansett tykkelse på lommeboka.

– De rike drar ifra

Kari Elisabeth Kaski under Arendalsuka

KRITISK: SVs Kari Elisabeth Kaski mener regjeringen er for lite opptatt av at de rikeste i Norge drar i fra når det gjelder inntekt og formue.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har en litt annen innfallsvinkel. Hun er bekymret for at ulikheten i formue øker, og at de rikeste i Norge ser ut til å dra ifra resten også når det gjelder inntekt:

– Jeg er veldig bekymret for at de på toppen drar ifra så mye som de gjør. Vi har en regjering som forsterker denne utviklingen gjennom målrettede skattekutt til landets økonomiske elite, og det er negativt for hele samfunnet at forskjellene øker så mye, sier hun til NRK.

Poenget til Jensen, at Norge har den laveste ulikheten i Europa, lar hun seg ikke berolige av.

– At vi har lav ulikhet sammenliknet med andre europeiske land vet vi. Jeg er likevel overrasket over at ikke regjeringen er mer bekymret over at forskjellen mellom dem på toppen og dem på bunnen øker slik som den gjør, sier Kaski.

– Må ikke lene oss tilbake

En ting de to politiske motstanderne imidlertid er enige om, er at det er et mål å bevare små forskjeller i Norge.

– Vi skal aldri lene oss tilbake og være fornøyde, for jeg tror det er bred politisk enighet om at vi skal fortsette å ha et samfunn med lavest mulig ulikhet, sier finansminister Siv Jensen.

Hun trekker fram fortsatt satsing på velferdsstatens ordninger innen helse og utdanning, i tillegg til å hjelpe dem med lavest inntekt til å forsørge seg selv.

– Da handler det om, kanskje særlig for innvandrerfamilier, at vi får mor i jobb, for det er ofte hun som ikke jobber, sier Jensen.

Men SVs finanspolitiske talsperson mener Jensens ros til små forskjeller ikke står til troende så lenge flere av de store skattekuttene har vært svært treffsikre når det gjelder å nå de med høyest inntekt og formue fra før.

– Så skal vi fortsatt være opptatt av å skape arbeidsplasser og å bekjempe fattigdom, men økte forskjeller i seg selv er dårlig for et samfunn og forskjellene øker med denne regjeringen, sier Kaski.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ