Hopp til innhold

Frp og regjeringen er enige om revidert budsjett

Etter lange og harde diskusjoner om blant annet avgiftskutt er revidert nasjonalbudsjett nå halt i land.

Frp, ved Hans Andreas Limi (t.v.) og Bård Hoksrud, holdt søndag pressekonferanse om revidert budsjett.

BUDSJETT-ENIGHET: Frp, ved Hans Andreas Limi (t.v.) og Bård Hoksrud, holdt søndag pressekonferanse om revidert budsjett.

Foto: Ørn Borgen / NTB

Fremskrittspartiet har fått flere gjennomslag de er fornøyd med.

Det kom frem på en kort pressekonferanse med Hans Andreas Limi og Bård Hoksrud søndag.

De to har forhandlet med regjeringspartiene på vegne av Frp og ramser opp partiets gjennomslag:

– Vi får til en avvikling av avgiften på alkoholfri drikke. Frp har tidligere fått redusert denne avgiften. Nå får vi den bort i sin helhet. Det betyr veldig mye for norske arbeidsplasser og norsk industri, sier Hans Andreas Limi.

Svenskehandelen har vært den vanskeligste nøtta å knekke i forhandlingene mellom Frp og regjeringen om revidert nasjonalbudsjett.

– Nå fjerner vi nesten 2 milliarder kroner i bompenger bare i år, sier Bård Hoksrud.

Han forteller også at partene har blitt enige om å redusere fergeprisene med 25 prosent.

– Det betyr at folk kommer til å merke det skikkelig på billettprisen, sier han.

– Når det gjelder psykisk helse får vi til en mer enn fordobling av det regjeringen hadde lagt inn i sitt budsjett, sier Limi.

– Vi har fått gjennomslag for å øke satsingen på bredbånd med 100 millioner, forteller Hoksrud.

Når det gjelder jordbruksavtalen sier Limi at Frp skal bidra til å etablere flertall sammen med regjeringspartiene.

Regjeringen takker Frp for enigheten

Regjeringspartiene er fornøyd med å ha fått på plass en avtale om revidert budsjett med Fremskrittspartiet.

– Jeg ønsker å takke de andre regjeringspartiene og Frp for at vi har kommet til enighet, etter gode og konstruktive samtaler, sier finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H).

Både KrF og Venstre uttrykker også lettelse over enigheten. KrF er særlig fornøyd med tiltakspakken for barn og unge. Mens Venstre er fornøyd med økt støtte til klima- og miljøtiltak.

Som mindretallsregjering er Høyre, Venstre og KrF avhengige av støtte i Stortinget for å få godkjent revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen søkte derfor støtte hos tidligere regjeringspartner Fremskrittspartiet.

Men spesielt når det gjaldt avgiftene på varer som utgjør mye av grensehandelen har det vært stor avstand.

NHO er glad for avgiftskutt

NHO Mat og Drikke er svært lettet over at Fremskrittspartiet har sørget for at avgiften på alkoholfrie drikkevarer blir fjernet. Fordi det ikke er en slik avgift i Sverige.

– Dette bidrar til å redusere avgiftsulempen norske mat- og drikkeprodusenter har overfor svenske konkurrenter, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Brubakk ønsker likevel ytterligere avgiftskutt på alkohol, snus og tobakk for å styrke norske butikkers evne til å konkurrere med svenske.

Arbeiderpartiet er ikke imponert

Budsjettenigheten på borgerlig side møter ikke mye begeistring hos det største opposisjonspartiet.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik mener budsjettet ikke hjelper dem som er hardest rammet av pandemien.

– Frp svikter de arbeidsledige. Midt i den største langtidsledigheten på lenge, klarer ikke Frp å plusse på en eneste krone til tiltak som hjelper ledige tilbake i jobb, sier hun.

Tajik mener budsjettet øker forskjellene mellom folk.

– Norge trenger ikke mer av høyrepartienes politikk for privatisering og økte forskjeller, men sterkere fellesskap, sier hun.

Tajik er likevel fornøyd med noen punkter som mer penger til psykisk helse og kutt i fergepriser.

AKTUELT NÅ