Vurderer oppholdsforbud med fotlenke på gjengkriminelle

Fremskrittspartiet og regjeringa er enige om ni tiltak mot kriminalitet fra gjenger og unge. Blant tiltakene er oppholdsforbud og lukka institusjoner for kriminelle barn.

Fotlenke

STRAMMER INN: Blant tiltakene som Frp og regjeringa har blitt enige om er at unge kriminelle kan plasseres i opptil ett år på lukkede institusjoner mot deres vilje. De skal også vurdere oppholdsforbud med fotlenke.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det handler primært om at politiet skal få bedre verktøy til å bekjempe gjengkriminalitet.

Det sier Per-Willy Amundsen i Fremskrittspartiet til NRK.

Den tidligere justisministeren sier det skal bli enklere å inndra verdier fra dem som tjener på kriminalitet.

Det skal også bli lettere å straffe de som lar gjengkriminelle ha verdier, biler, leiligheter eller liknende i sitt navn.

Kriminelle barn på lukka institusjon

Regjeringa skal etter avtalen utrede om kriminelle gjengangere under 18 år kan få økt straff hvis de begår nye lovbrudd «i særlige tilfeller».

I praksis bruker man så å si ikke fengsel for kriminelle under 18 år. Ifølge Amundsen er dette «en del av problemet».

Per-Willy Amundsen

– Jeg skulle ønske at vi kunne bruke enda mer straff, men dette var så langt vi klarte å presse regjeringspartiene, sier Frps Per-Willy Amundsen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Du skal gjøre ganske alvorlige handlinger før du reelt sett blir fengslet når du er under 18 år.

Frp ønsket å senke terskelen for å fengsle unge, men regjeringa går kun med at man nå skal «utrede» denne muligheten.

– Jeg skulle ønske at vi kunne bruke enda mer straff, men dette var så langt vi klarte å presse regjeringspartiene, sier Amundsen.

Isteden skal det opprettes «egnede institusjoner i barnevernet» hvor kriminelle under 18 år kan plasseres i opptil ett år. Dette skal gjelde selv om de unge selv eller foreldrene er uenige.

– Det er det egentlig åpning i loven for i dag, men problemet er at man ikke benytter seg nok av det, sier Amundsen.

Foreldre skal ta ansvar for barns kriminalitet

Ifølge Frps justispolitiske talsperson handler det om at kriminelle handlinger må få konsekvenser.

– Barna går fri. Man får ikke dratt dem ut av kriminelle miljøer og gjøre det som er nødvendig for å få dem på bedre kurs i livet. Da er en av løsningene å ta dem bort og holde dem i et annet miljø for å få dem på bedre tanker.

– Men får man en bedre retning på livet på en lukket institusjon?

– Ja, det mener jeg. Alternativet er å stryke gatelangs og bedrive kriminalitet, svarer Amundsen.

Han legger til at man må legge til rette for gode forhold for barna på institusjonen.

Regjeringa skal også se på hvordan foreldre i «større grad kan involveres og ansvarliggjøres for gjentatte lovbrudd» som deres barn begår.

Vurderer fotlenke

Geir Toskedal

Geir Sigbjørn Toskedal er justispolitisk talsperson for KrF. Han innrømmer at de og Frp har ulikt syn på kriminalpolitikken, men mener politiet har behov for flere virkemidler.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Partiene er enige om å endre loven om besøks- og oppholdsforbud.

Det betyr at de som begår kriminalitet i bestemte områder, «kan nektes å oppholde seg i en større omkrets og i et betydelig tidsrom».

– Vi mener at dette kan håndheves med elektronisk kontroll; at vi kan sette på dem fotlenke, sier Amundsen.

Bruk av fotlenke skal nå vurderes.

Ifølge avtalen skal regjeringa se nærmere på et forbud mot å delta i kriminelle gjenger.

Et eget exit-program for gjengkriminelle skal opprettes. Det skal gi bedre muligheter for å bryte permanent ut av det kriminelle miljøet.

Partiene ønsker også at hendelser der noen blir skadet med kniv skal registreres i straffesaksrapporten Strasak.

KrF: – Viktig å bryte sirklene

60 millioner kroner i statsbudsjettet er satt av til å gjennomføre tiltakene.

Geir Sigbjørn Toskedal er justispolitisk talsperson for KrF. Han sier de fire partiene er enige om at det er behov for nye tiltak, selv om partiene har ulike syn i kriminalpolitikken.

– Dette er ikke noen blankofullmakt til å stramme inn uten at tiltakene er nøye vurdert, sier Toskedal, og viser til Frps ønske å putte unge gjengangere i fensel.

Han sier det viktigste for KrF er forebyggende, individuelle tilak, men innrømmer at politiet har behov for virkemidler til å gripe inn i «ytterst få tilfeller».

– Det er ofte noen få som ødelgger sitt eget liv og framtid. Det er viktig at vi bryter de sirklene. Det må politiet ha virkemidler til.

Venstres justispolitiske talsperson Solveig Schytz sier til NTB at det er viktig å finne «balansen mellom harde og myke tiltak» for å redusere ungdomskriminaliteten.

Hun mener det viktigste arbeidet gjøres i skolene og i nærmiljøene, men at politiet også må ha «gode verktøy på toppen».

RETTELSE: I en tidligere versjon stod det at det skulle opprettes egnede institusjoner for barn under 15 år. Det korrekte er 18 år.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger