Frp og Høyre til angrep på ombudet

Likestillingsombudet er i hardt vær. Etter nederlag i flere viktige saker, mener Fremskrittspartiet og Høyre det er på tide å legge ned hele ombudet som det er i dag.

Video Kritikk mot likestillingsombudet

Video: Leder av Høyres kvinneforum, Julie Brodtkorb Voldberg, mener at Likestillingsombudet i dag er et politisk mene- og synseorgan som ikke gjør jobben sin.

NRK fortalte i går at både støttespillere og kritikere mener likestillings- og diskrimineringsombudet har store problemer etter å ha tapt i tunge symbolsaker.

Av 19 krav som ombudet stilte i 2005 er kun fem fullt ut innfridd. Nylig tapte ombudet en tung symbolsak da regjeringen valgte å overse avgjørelsen om hijab i politiet. De mange tapene provoserer både kritikere og støttespillere til ombudet.

- Et politisk mene- og synseorgan

Også opposisjonspartiene Høyre og Fremskrittspartiet retter nå skarp kritikk mot likestillingsombudet, med Sunniva Ørstavik i spissen.

- I den formen det har i dag bør det legges totalt om. Nå bærer ikke ombudet preg av å være det det skal være – nemlig et tilsynsorgan som er opptatt av systemfeil som rammer vanlige mennesker. I dag fungerer det som et politisk mene- og synseorgan som ikke gjør jobben sin, sier Julie Brodtkorb Voldberg, som er leder av Høyres kvinneforum.

(Artikkelen fortsetter)

Sylvi Listhaug (Frp)

- Likestillingsombudet er en venstreradikal stemme som misbruker skattepengene, sier Sylvi Listhaug (Frp)

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Dersom Norge farges blått etter neste stortingsvalg, går Likestillings- og diskrimineringsombudet en høyst usikker framtid i møte. Også Frp retter nemlig tungt skyts mot ombudet.

- Fremskrittspartiet mener at det å bruke 50 millioner kroner på nok en venstreradikal stemme er misbruk av skattepengene, sier Sylvi Listhaug, som er sosialbyråd i Oslo.

- Synliggjør sterke motkrefter

Men det at ombudet har kastet seg inn i en rekke saker som de har tapt, er ikke et argument for å legge ned ombudet. Snarere tvert i mot, mener de homofiles organisasjon.

- Det at de går på tap etter tap synliggjør hvor sterke motkrefter det er i samfunnet mot likestilling. Ombudet er en aktør som kan kjempe prinsipielt for likestilling, og jeg mener derfor at de bør styrkes, sier Karen Pinholt, som leder Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Også statsråd Audun Lysbakken, med ansvar for barne-, likestillings- og inkludering, ser at ombudet spiller en viktig rolle:

- Det er regjeringen som styrer hva slags politikk vi skal ha i Norge. Men jeg synes også det er helt riktig at ombudet og nemda kan komme med sine innspill og vurderinger, sier han til NRK.

(Artikkelen fortsetter)

Sunniva Ørstavik og Audun Lysbakken

Statsråd Audun Lysbakken synes det er riktig at Likestillingsombudet kan komme med sine innspill. Til venstre: Likestillingsombud Sunniva Ørstavik.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Men dersom det skal det være et poeng med et ombud for de diskriminerte kan ikke regjeringen overprøve det når den finner det for godt, mener de funksjonshemmede

- Det er ombudet som skal ivareta enkeltmenneskets interesser i dette. Da må også det ombudet sier bli gjeldende, sier Knut Magne Ellingsen, som er styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Hva mener du? Fungerer likestillings- og diskrimineringsombudet på en god nok måte?

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger