Hopp til innhold

Frp-Njåstad åpner for rene tvangssammenslåinger

Fremskrittspartiets Helge André Njåstad åpner for tvangssammenslåinger der alle involverte kommuner har sagt nei. – Vi må vurdere alle scenarioer, sier han.

Helge André Njåstad i Førde

LEDER KOMMUNALKOMITEEN: Helge André Njåstad tviler på at alle rådene fra fylkesmennene blir tatt til følge, men sier samtidig at han ikke vil utelukke noe nå.

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Tidligere har regjeringspartiene trukket fram tilfeller der én nei-kommune blokkerer for flere ja-kommuner når de får spørsmål om når de kan støtte tvang.

Men enkelte fylkesmenn har ignorert samtlige lokale vedtak når de har gitt sine råd til regjeringen.

NRKs opptelling viser at i seks av de foreslåtte sammenslåingene, har alle 19 involverte kommuner bestemt seg for å stå alene.

På spørsmål om det i det hele tatt er aktuelt å følge fylkesmennenes råd i disse tilfellene, svarer Njåstad:

– Vi må vurdere alle scenarioer. Det kan bli andre eksempler enn der flere sier ja, mens én sier nei.

– Så du åpner for sammenslåinger der alle i utgangspunktet har vedtatt å stå alene?

– Ja, vi utelukker ikke noe nå. Vi skal gå gjennom alle innspill, svarer Frps kommunepolitiske talsperson.

Oslo og Akershus 2

Foreslår tvang mot rundt 70 kommuner

Innspillene regjeringen har fått fra fylkesmennene varierer veldig.

I Hedmark har ingen frivillige prosesser ført fram, og Fylkesmannen ser ingen grunn til å foreslå noe annet i denne omgang . I Møre og Romsdal, derimot, foreslår Fylkesmannen at over 15 nei-kommuner blir del av større kommuner fra våren 2017.

Yngve Flo

FORSKER PÅ REFORMEN: Fram til 2019 skal Yngve Flo ved UNI Research Rokkansenteret forske på de lokale prosessene i kommunereformen

Foto: Åge Algerøy / NRK

– De har fått et tvetydig oppdrag. De skal gi en faglig tilrådning, og samtidig ta hensyn til frivillige prosesser. Denne avveiningen har vært forskjellig fra fylke til fylke, sier kommuneforsker Ynge Flo.

Han har nylig sett gjennom fylkesmennenes råd for hvilke sammenslåinger som bør vedtas våren 2017:

  • Rundt 70 kommuner er foreslått inn i en storkommune i strid med lokale vedtak.
  • Totalt 110 kommuner inngår i sammenslåinger der minst en av de andre har sagt nei gjennom formelt kommunestyrevedtak.

  • Tallene er ikke hugget i stein. I enkelte tilfeller kan både fylkesmennenes råd og kommunestyrevedtakene tolkes på ulike vis.

Fylkesmennenes råd

Kutter med over hundre

Den frivillige prosessen fram mot 1. juli førte til at landets 428 kommuner ble redusert til om lag 385. Dersom fylkesmennenes råd følges, reduseres tallet til rundt 325.

– Jeg tror ikke det er sannsynlig at vi kommer ned i det tallet. Men vi kommer et stykke på vei, og kommunereformen går uansett ikke over. Stortinget skal fatte de endelige vedtakene, sier Njåstad i Frp.

Før den tid skal regjeringen komme med sin innstilling neste vår.

Høyres programkomité vil programfeste at det er Stortinget, ikke lokalsamfunnene, som bestemmer om kommuner skal slås sammen, men det er uvisst hvilke linje kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til slutt lander på.

Vedum: – Uærlig

Arbeiderpartiet har sagt at de ikke har sett et eneste tilfelle som forsvarer tvangsbruk. Senterpartiet har lovet å avlyse hele reformen dersom de kommer til makta.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er meningsløst å be fylkesmennene tegne kommunekartet etter at innbyggerne og kommunestyrene har sagt sitt.

– Det er en uærlig måte å drive politikk på. Da burde man ha sagt det fra starten av, at folkeavstemningene ikke betyr noe, for til syvende og sist et det embetsmannen, byråkratiet og regjeringen som vet så mye bedre.

Vil du vite mer? Les NRKs artikler om fylkesmennenes råd fylke for fylke:

AKTUELT NÅ